CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM065694
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Three candidate gene association study for eleven economically important traits in Hungarian pig breeds / Ágnes Baginé Hunyadi, Péter Balogh, Krisztina Nagy, Szilvia Kusza
Dátum:2016
Megjegyzések:Three genes (EGF, ESR and LEP) and eleven traits (interval between litters (IBL), percent oflitter (PL), number of litters (NL), number of piglets born dead (NBD), number of piglet bornalive (NBA), total number born (TNB), mean of born alive (MBA), mean of born dead(MBD), mean of born total (MBT), mean of piglets at 21 days of age (M21D) and growth rate(GR) were studied as candidate gene influencing reproduction traits in three pig breeds(Hungarian Large White, Duroc and Pietrain) by PCR-RFLP method. Association study usedOne-way ANOVA method suggested that all of the three genes showed significant influenceon the different traits. The AA genotype of EGF gene are preferable for sows, associated withhigher NL, NBA and TNB. The AB of ESR gene, are associated with 0.66 higher M21D thanAA. The highest MBA is associated with TT alleles of LEP gene. MBD is lower in pigs withTT genotype than with TC of LEP gene. Selection for these SNPs could improve thereproductivity in the studied breeds.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok előadáskivonat
genes
traits
Hungary
pig
Megjelenés:1st International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran. - p. 1.
További szerzők:Balogh Péter (1970-) (agrármérnök) Nagy Krisztina Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM065695
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Study of lifetime performance in three pig breeds on a Hungarian commercial farm / Á. Bagi-Hunyadi, Sz. Kusza, P. Balogh
Dátum:2016
Megjegyzések:The aim of the present study was to perform lifetime performance analysis in three pig breeds; Hungarian Large White (n=295), Duroc (n=76) and Pietrain (n=91) on a Hungarian commercial farm using analysis of survival sows. We took into consideration the age of sows at the time of their inclusion into breeding, their age at the time of culling, time spent in production, number of mating and parities, parity percentage, intervals between litters, number and mean of piglets born alive and born dead, number of raised piglet litters, numberand mean of 21 days old piglets, the weight and mean of raised litter and raise percentage. We carried out the analysis by SPSS 22.0. Single factor analysis of variants, Kaplan-Meier analysis and Cox PH model were used. The determination of the significance of risk rates differences was done by Wald chi square test. Our results showed that the average culling age were 1,056?33.52 days for the Hungarian Large White, 735-73.56 days for Duroc and 818?71.98 days for the Pietrain. The log rank test of the survival analysis indicated asignificant difference between the three tested genotypes (x2 16.981, P<0.001), which means that the survival percentage of the individual breeds varied significantly from one another. In comparison with the Hungarian Large White genotype the Duroc genotype has a 1.6 times higher (P<0.001) culling risk while that of the genotype Pietrain was 1.36 times higher (P<0.001). Our results can be used to compare the breeds kept under the same conditions and to compare the life span of one genotype under different farming conditions. Factorsthat increase survival and improve the profitability of pig farming can be determined by this method.
ISBN:978-90-8686-830-8
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok előadáskivonat
pig
lifetime
Megjelenés:Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. - p. 686. -
További szerzők:Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM065962
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Examination of the interval between litters (IBL) of different genotype HLW sows using survival analysis / Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:In this study our aim was to find out if there is a difference between the genotypes determined for the previously identified mutations of seven genes of the Hungarian Large White in terms of the time spent in production. We identified the previously determined alleles of the seven genes (BF, EGF, ESR, FSH?, H2AFZ, LEP, PRLR) related to proliferation that were and performed the survival analysis between breeds indicating the risk of culling and the time spent in production on the given farm. Based on the results of survival analysis by Log-rank test, Breslow (Generalized Wilcoxon) and Tarone-Ware test we concluded that they indicated a significant difference in case of the genes BF (Breslow and Tarone-Ware tests) the EGF (Log-rank and Tarone-Ware tests) and ESR (Log rank test) based on which the curves of the survival of the certain genes varied form one another significantly.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
pig
survival analysis
polymorphism
genes
Megjelenés:Agrártudományi Közlemények = Acta agraria Debreceniensis 70 (2016), p. 13-17. -
További szerzők:Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM065667
035-os BibID:(Scopus)84976907275
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Association and polymorphism study of seven candidate genes with reproductive traits in three pig breeds in Hungary / Ágnes Hunyadi-Bagi, Péter Balogh, Krisztina Nagy, Szilvia Kusza
Dátum:2016
ISSN:0001-527X 1734-154X
Megjegyzések:Seven genes (BF, EGF, ESR, FSHB, H2AFZ, LEP and PRLR) and eleven traits (interval between litters (IBL), percent of litter (PL), number of litters (NL), number of piglets born dead (NBD), number of piglet born alive (NBA), total number born (TNB), mean of born alive (MBA), mean of born dead (MBD), mean of born total (MBT), mean of piglets at 21 days of age (M21D) and growth rate (GR) were studied as candidate gene influencing reproduction traits in three pig breeds (Hungarian Large White (HLW), Duroc and Pietrain) by PCR-RFLP. Based on the observed vs. expected genotypes frequencies populations across loci were in Hardy-Weinberg equilibrium (P>0.05). In case HLW breed ESR and FSH? genes were in disequilibrium.Association study suggested that only EGF gene showed significant influence on the trait NBA and TNB. The AA genotype are preferable for sows, associated with higher NBA and TNB. The longest IBL, and the highest NL is associated with AB and AA genotype of EGF gene. IBL is significantly shorter in case of pigs with AB and AA alleles than BB alleles of PRLR genes. Selection for these SNPs could improve the reproductivity in the studied breeds.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
reproduction traits
pig
polymorphism
genes
Hungary
Megjelenés:Acta Biochimica Polonica. - 63 : 2 (2016), p. 359-364. -
További szerzők:Balogh Péter (1970-) (agrármérnök) Nagy Krisztina Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM063759
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Magyar nagyfehér, duroc és pietrain kocák túlélés elemzése / Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Tanulmányunkban egy nagyüzemi sertéstelepen tartott három fajta, a magyar nagyfehér (n=295), a duroc (n=76) és a pietrain (n=91) kocák túlélés elemzését végeztük el. Figyelembe vettük a kocák életkorát a tenyésztésbe vételkor; a selejtezés kori életkort; a termelésben töltött időt; a búgatások és a fialások számát; a fialási százalékot; a két fialás közötti napok számát, az élve és holtan született malacok számát, átlagait; a felnevelt alomszámot; a felnevelt malacszámot, átlagait, a felnevelt alomtömegeit, átlagait valamint a felnevelési százalékot. Az elemzéshez az SPSS 22.0 statisztikai szoftvert használtuk. Egytényezős variancia-analízist, Kaplan-Meier elemzést és a Cox-féle arányos kockázati modellt alkalmaztuk. A kockázati ráták közötti különbség szignifikanciájának megítélése Wald féle khi-négyzet próbával történt. Eredményeink azt mutatták, hogy a magyar nagyfehér kocák 1056 (+-33,52) napot éltek, a duroc fajtánál 735 (+-73,56) nap, a pietrain esetében 818 (+-71,98) nap volt az átlagos selejtezési életkor.A túlélés elemzés log-rank tesztje szignifikáns különbséget jelzett a három vizsgált fajta között ([khi]2=16,981; P<0,001), ami azt jelenti, hogy az egyes fajták túlélési hányada jelentősen különbözött egymástól. A magyar nagyfehér fajtához viszonyítva a duroc fajta selejtezési kockázata 1,6-szer nagyobbnak (P<0,001) mutatkozott, míg a pietrain kocák 1,36-szor nagyobb eséllyel (P<0,01) esnek ki a tenyésztésből. Eredményeink felhasználhatóak az azonos körülmények között tartott fajták túlélésének összehasonlításra, valamint egy fajta élethosszának összehasonlítására különböző tartási viszonyok között. A módszerrel kiszűrhetőek azok a tényezők, amelyek a túlélést növelik és ezzel a sertés tenyésztés jövedelmezőséget javítják.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sertés
túlélés elemzés
Kaplan-Meier elemzés
Cox-féle arányos kockázati modell
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 69 (2016), p. 31-36. -
További szerzők:Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM058649
Első szerző:Baginé Hunyadi Ágnes (okleveles agrármérnök)
Cím:Szaporaságra ható gének (LEP, PRLP, ESR BF, EGF, FSH-[Béta], H2A.Z) polimorfizmus vizsgálatainak rövid áttekintése sertésben / Baginé Hunyadi Ágnes, Balogh Péter, Kusza Szilvia
Dátum:2015
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Világszerte kutatások folynak a sertések szaporaságának javítására a marker alapú szelekció (MAS)felhasználásával. Jelen tanulmány hét gén polimorfizmus vizsgálatának kutatásait dolgozta fel. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a leptin gén (LEP), a prolaktin receptor gén (PRLP), az ösztrogén receptor gén (ESR), a properdint kódoló fehérje gén (BF), az epidermális növekedési faktor gén (EGF), a follikulus-stimuláló béta gén (FSH-?) és a H2A hiszton család Z tagja gén (H2A.Z), illetve ezek alléljai pozitív hatással vannak a különböző fajtájú sertések szaporasági mutatóira. Ezen túlmenően a LEP hatással van a testfelépítésre, a hústermelésre és a test zsírosodására is. Egyre nő azon kutatások száma, amelyek génpolimorfizmus vizsgálattal, a sertéstenyésztés gyorsabb genetikai előrehaladását teszik lehetővé.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sertés
genetikai polimorfizmus
markerek segítette szelekció
mutáció
szaporaság
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 65 (2015), p. 5-10. -
További szerzők:Balogh Péter (1970-) (agrármérnök) Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM065963
Első szerző:Soltész Angéla (gazdasági agrármérnök)
Cím:Survival analysis of sow longevity and lifetime reproductive performance : Review / Soltész Angéla, Baginé Hunyadi Ágnes, Kusza Szilvia, Balogh Péter
Dátum:2016
ISSN:1587-1282
Megjegyzések:Sow longevity plays an important role in economically efficient piglet production. Improving sow longevity results increase in the productivity and profitability of a sow herd. Longevity is a complex trait with many factors that can contribute to a sow having a long and productive life. Not only the sow's genetics, but also nutrition, environment and the management policies are important. In addition, the removal of non-p roductive sows along with the introduction of replacement gilts is an essential part of maintaining herd productivity at a constantly high level. The objective of this paper was to summarize the current knowledge about the sow longevity and lifetime performance values, as well as, discusses the survival analysis methods for sow longevity traits. This method can estimate the hazard rate indicating proportional risk of sows being culled at any given time, in addition, it is able to investigate the effects of different factors on longevity. Identifying factors that influence the longevity could assist many commercial pig producers in becoming more efficient.
Tárgyszavak:Agrártudományok Állattenyésztési tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sow
longevity
lifetime performance
survival analysis
Megjelenés:Agrártudományi közlemények = Acta agraria Debreceniensis 70 (2016), p. 75-80. -
További szerzők:Baginé Hunyadi Ágnes (1961-) (okleveles agrármérnök) Kusza Szilvia (1979-) (agrármérnök) Balogh Péter (1970-) (agrármérnök)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1