CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM076518
Első szerző:Csapóné Riskó Tünde (okleveles agrármérnök)
Cím:Vállalati felelősség: alkalmazottakat célzó belső CSR programok / Csapóné Riskó Tünde, Tóth Eszter
Dátum:2017
Megjegyzések:A vállalati felelősség kérdését a vállalat érintettjei felől vizsgálva különbséget tehetünk belső és külső érintettek között. Tanulmányunk középpontjában a belső érintetteket, azaz a munkavállalókat célzó felelős vállalati megfontolások, kezdeményezések, programok állnak. A munkaszervezés, a bérek rendszerének kialakítása és a vállalati résztulajdon-szerzés kérdése mind olyan kérdések, amelyek kapcsán a vállalat kifejezheti munkavállalóival szembeni megbecsülését. A humán erőforrás "helyén kezelése" egyre inkább aktuális kihívás, hiszen a modern kommunikációs eszközöket és social media csatornákat felvonultató világban pillanatok alatt hitelét vesztheti az a vállalat, amelyik csak a "kirakatnak szánt" CSR tevékenységével próbál jó színben feltűnni. Célunk a szakirodalmi háttér ismertetése mellett olyan jó vállalati példák, gyakorlatok bemutatása, amelyek mind nagyvállalati, mind KKV szinten megvalósíthatóak.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok előadáskivonat
vállalati felelősség
CSR
gazdasági etika
Megjelenés:Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században : Nemzetközi magyar nyelvű konferencia Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 2017. december 8 : Program és absztrakt kötet / szerk. Pappné Sziládi Katalin, Kovács Klaudia. - p. 20. -
További szerzők:Tóth Eszter (1979-) (közgazdász)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM076517
Első szerző:Csapóné Riskó Tünde (okleveles agrármérnök)
Cím:Vállalati felelősség: alkalmazottakat célzó belső CSR programok / Csapóné Riskó Tünde, Tóth Eszter
Dátum:2017
ISSN:1788-7593
Megjegyzések:A vállalati felelősség kérdését a vállalat érintettjei felől vizsgálva különbséget tehetünk belső és külső érintettek között. Tanulmányunk középpontjában a belső érintetteket, azaz a munkavállalókat célzó felelős vállalati megfontolások, kezdeményezések, programok állnak. A munkaszervezés, a bérek rendszerének kialakítása és a vállalati résztulajdon-szerzés kérdése mind olyan kérdések, amelyek kapcsán a vállalat kifejezheti munkavállalóival szembeni megbecsülését. A humán erőforrás "helyén kezelése" egyre inkább aktuális kihívás, hiszen a modern kommunikációs eszközöket és social media csatornákat felvonultató világban pillanatok alatt hitelét vesztheti az a vállalat, amelyik csak a "kirakatnak szánt" CSR tevékenységével próbál jó színben feltűnni. Célunk a szakirodalmi háttér ismertetése mellett olyan jó vállalati példák, gyakorlatok bemutatása, amelyek mind nagyvállalati, mind KKV szinten megvalósíthatóak.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
vállalati felelősség
CSR
gazdasági etika
Megjelenés:Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. - 12 : 4 (2017), p. pp 207-218. -
További szerzők:Tóth Eszter (1979-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM076506
Első szerző:Tóth Eszter (közgazdász)
Cím:Keresztény szempontú menedzsment gyakorlatok / E. Tóth, T. Csapóné Riskó
Dátum:2018
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Gazdasági, társadalmi, környezeti problémákkal terhesen léptünk be a XXI. századba. A globalizáció felgyorsulásával a tudomány és a technika eredményei, vívmányai a világ nagy részére eljutottak. Egyre több ember tud egészséges, biztonságos környezetben emberhez méltó módon élni. Azonban a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek napjainkban is hangsúlyosan jelen vannak. A globalizáció egyik hozadékaként a vállalatok kiterjesztették működésüket országhatárokon kívülre is, sőt sok vállalat az egész világra. A működésükhöz szükséges tőkét ott szerzik be, ahol az a számukra a legkedvezőbb áron rendelkezésre áll. Az egyre súlyosabb gazdasági, környezeti és társadalmi problémák kapcsán joggal merül fel a kérdés, hogy ezeknek a problémáknak a kialakulásához, súlyosbodásához milyen mértékben járult hozzá az üzleti tevékenység. Napjainkban igen gyakran hallhatunk, olvashatunk a vállalatok társadalmi és környezeti felelősségéről, valamit a fenntarthatóságról. Milyen eszközök állnak a vállalatvezetők rendelkezésére, milyen szemlélet szükséges ahhoz, hogy vállalati szinten hatékonyabban el tudjunk mozdulni egy fenntartható világ irányába? Vizsgálódásunk középpontjába a keresztény vallás ? üzleti élet kapcsolatrendszerét helyeztük. Hisszük hogy, a hit (is) segíthet a felelős vállalati kultúra kialakításában. Tudományos vizsgálódásainkat keresztény szemléletű gyakorlati példákkal is igyekeztünk kiegészíteni. Globalisation is a complex and worldwide process overarching historical times and continents. However the phenomenon brought efficiency and new opportunities to companies, providing practically free access to raw materials, labour and knowledge, it also caused negative effects like the degradation of the biosphere, greater social and economic inequality especially in the developing countries. There are some companies operating worldwide which have acquired great economic power and influence. and governments have only limited possibilities (if any) to regulate their operation. The expenses of profit maximisation are high, which are often ♭paid' by the social-natural environment (as externalities) and/or by humans. The aim of our study is to overview how current business relations could be formed to be more ?human friendly". The research is done from a Christian philosophy point of view, focusing on the employees as the major stakeholder group of the comanies. As part of the study some practical examples and Hungarian organisations related to this topic are introduced in order to highlight the relevance of the topic.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
gazdasági etika
keresztény menedzsment
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 3 : 3 (2018), p. 14-30. -
További szerzők:Csapóné Riskó Tünde (1967-) (okleveles agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM076510
Első szerző:Tóth Eszter (közgazdász)
Cím:Az üzleti kapcsolatok erkölcsi újjáépítése : Menedzsment szemlélet keresztény nézőpontból / Tóth Eszter, Csapóné Riskó Tünde
Dátum:2017
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:A globalizáció történelmi időkön átívelő, igen összetett folyamat. A nagy földrajzi felfedezésekhez köthető a kezdete, a világkereskedelem és a világpiac kialakulásával folytatódott és jutott el jelenkori állapotáig. A globalizációnak pozitív és negatív hozadékai egyaránt vannak. A pozitív hozadékok között ki kell emelnünk, hogy a világ egyre nagyobb területein élvezik a tudomány és a technika vívmányait, egyre több ember jut tanulási lehetőséghez, alapvető szükségleteket kielégítő javakhoz. A vállalkozások hatékonyságát növeli, új lehetőségeket kínál, hiszen gyakorlatilag határok nélküli hozzáférést biztosít nyersanyagokhoz, munkaerőhöz és tudáshoz. A negatív hatások között meg kell említeni a bioszféra pusztulását, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek fokozódását, különösképpen a fejlődő országokban. Számos vállalat az egész világra kiterjesztette működését és olyan hatalmas gazdasági erővel, befolyással rendelkezik, hogy felettük korlátozott a kormányok szabályozó képessége. A profitért folytatott küzdelemnek magas ára van, amit a vállalatok gyakran a társadalmi-természeti környezetre hárítanak. Tanulmányunk célja áttekinteni, hogyan lehetne ember-, illetve környezetbarátabbá tenni napjaink üzleti kapcsolatait ? a keresztény filozófia szellemében. Meg kell jegyezni, hogy habár tanulmányunk a keresztény alapú nézőpontra fókuszál, természetesen globalizált világunk üzleti kapcsolatainak vizsgálatakor nem szabad kihagyni az egyéb világvallások meghatározó szerepét sem.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
keresztény menedzsment
gazdasági etika
Megjelenés:Metszetek. - 6 : 4 (2017), p. 71-90. -
További szerzők:Csapóné Riskó Tünde (1967-) (okleveles agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1