CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM097498
Első szerző:Laczkó Laura (Biológus)
Cím:Nukleozid analógok hatásainak összehasonlítása / Laczkó-Albert Laura, Lőrincz Valéria, Polyák Lenke, Bege Miklós, Borbás Anikó, Baksa Viktória, Szemán-Nagy Gábor, Kiss Alexandra
Dátum:2021
Megjegyzések:Bevezetés: Az új nukleozid analógok szintézise és azok tesztelése egészséges, illetve tumoros sejteken egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ezek a vegyületek olyan antimetabolitok amelyek képesek megzavarni a sejtek anyagcseréjét és a szabályozási útvonalaikat, különböző pontokon. Célkitűzés: Tanulmányunk célja egy újonnan szintetizált nukleozid analóg az úgy nevezett n-153 és a már korábbról is ismert 5-fluorouracil citotoxicitásának összehasonlítása, négy különböző sejtvonalon. Az MTT-teszt segítségével a vegyületek IC50 értékét határozhatjuk meg. A timelapse felvételekkel pedig a sejtek méretét, és sejtosztódási paramétereket állapíthatjuk meg. Anyag és módszertan: A vegyületeket DMSO-ban oldottuk, mert nem befolyásolja az eredményeinket. Az MTT viabilitási tesztet 96-well plate-n végeztük el 5, 10, 20, 30, és 40 ?g/ml koncentrációkban használva a nukleozid analógokat. A felhasznált sejtvonalak a következők voltak: HaCaT, SCCVII, CHO-K1 és HeLa sejtvonalak. IC50 értékeket a GraphPad szoftverrel határoztuk meg. Eredmények: A CHO-K1 kivételével a többi tenyészet életképessége 50% alá esett, az 5 ?g/ml 5-FU koncentráció hatására. N-153 esetében a 10 ?g/ml-es koncentráció jelentősen lecsökkentette a viabilitás értékeket, kivéve a HaCaT sejtvonal. A gátlókoncentrációban alkalmazott N-153 hatására csökkent a HaCaT, és a CHO-K1 sejtvonalak anyasejtmérete. Ehhez képest az 5-FU csak a HaCaT anyasejtek méretét csökkentette szignifikánsan. Az N-153 hatására a sejtosztódási idő eltérő mértékben megnőtt a különböző sejttípusoknál, míg az 5-FU hatására szignifikáns növekedést tapasztaltunk HaCaT, SCC és HeLa sejtvonalaknál. A generációs időt tekintve a kezelés N-153-mal a CHO-K1-en kívül minden esetben megnőtt, illetve nagyfokú növekedést tapasztaltunk az 5-FU hatására is a HaCaT és a CHO-K1 sejtvonalaknál. Diszkusszió: N-153 nukleozid analóggal végzett kezelést követően a sejtek mérete, a sejtosztódás ideje, és a generációs idő jelentősen megváltozott a DMSO kontrollhoz képest. Erre az analógra a HeLa sejtek voltak a legérzékenyebbek. Kutatásunk alapján megállapítottuk, hogy az 5-FU kisebb koncentrációban csökkentette a sejtek viabilitását, mint az N-153.
ISBN:978-963-318-928-3
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Biológiai tudományok
Megjelenés:Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : Absztraktkötet 2020/2021 / szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea. - p. 181. -
További szerzők:Lőrincz Valéria (1999-) (biomérnök) Polyák Lenke (1998-) (Biológus) Bege Miklós (1991-) (gyógyszerész) Borbás Anikó (1965-) (vegyész) Baksa Viktória (1990-) (biomérnök) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM097497
Első szerző:Lőrincz Valéria (biomérnök)
Cím:Metotrexát és az N-153 nukleozid analóg tumorellenes hatásának összehasonlítása MTT teszt és time-lapse mikroszkópia segítségével / Lőrincz Valéria Margit, Laczkó-Albert Laura, Polyák Lenke, Bege Miklós, Borbás Anikó, Baksa Viktória, Szemán-Nagy Gábor György, Kiss Alexandra
Dátum:2021
Megjegyzések:Bevezetés: A tumorterápiában egyre gyakrabban alkalmaznak nukleozid analógokat, azonban az ezek vizsgálatára használt hagyományos viabilitást vizsgáló tesztek nem nyújtanak elegendő információt. A kezelt sejtek olyan változásokon is keresztülmehetnek, amik kizárólag egyféle teszt által nem deríthetők fel. Ilyenek többek között a sejtméret változása, a sejtciklus ideje, vagy épp a sejthalál típusa. Célkitűzés: A kutatás célja egy olyan módszer kifejlesztése volt, ami az MTT teszt és a time-lapse mikroszkópia kombinációjával átfogó képet adhat a potenciálisan daganatellenes szerek hatásairól. Anyag és módszertan: A vizsgálat során metotrexátot (MTX), illetve N-153 nukleozid analógot alkalmaztunk HaCaT, SCC, CHO-K1 és HeLa sejtvonalakon. A kezelések után MTT tesztet végeztünk, majd a time-lapse videómikroszkópos felvételeket ImageJ szoftverrel elemeztük. Eredmények: Szignifikáns különbség figyelhető meg a nemtumoros HaCaT és a tumoros SCC sejtvonalak IC50 értékei között, míg CHO-K1 és HeLa esetében közel azonos értékeket kaptunk. A HaCaT sejtek mérete csökkent legnagyobb mértékben, ezzel szemben az SCC sejtek növekedtek a kezelés hatására. A sejtosztódási idő minden sejttípusban növekedett az N-153-mal való kezelést követően, különböző mértékben. A generációs idő változása HeLa sejteknél jelentős volt. Az N-153-mal való kezelés alatt apoptózist nem figyeltünk meg, nekrotikus testek viszont képződtek, kivéve a CHO-K1 sejteknél. MTX kezelés hatására megnövekedett a sejtméret. CHO-K1 tenyészetben itt sem történt reziduális test képződés. A legtöbb nekrotikus test a HaCaT sejtek esetében képződött a 48 órás megfigyelés során. Diszkusszió: A sejtek mérete, az osztódási idő és a generációs idő jelentősen változott a kontrollhoz képest. A HeLa sejtek voltak a legérzékenyebbek az N-153-ra. A kutatás során az is kiderült, hogy az MTX kisebb mértékben csökkenti a sejtek életképességét, mint az N-153.
ISBN:978-963-318-928-3
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Biológiai tudományok
Megjelenés:Sántha Kálmán Tudományos Kerekasztal : Absztraktkötet 2020/2021 / szerk. Matolay Orsolya, Fábián Zsófia Andrea. - p. 183. -
További szerzők:Laczkó Laura (1999-) (Biológus) Polyák Lenke (1998-) (Biológus) Bege Miklós (1991-) (gyógyszerész) Borbás Anikó (1965-) (vegyész) Baksa Viktória (1990-) (biomérnök) Szemán-Nagy Gábor (1975-) (biológia tanár-molekuláris biológus) Kiss Alexandra (1994-) (gyógyszer-biotechnológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1