CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM072325
Első szerző:Szűcs Tímea (neveléstudomány)
Cím:A zenetanulás és hatásai egy debreceni vizsgálat alapján / Szűcs Tímea
Dátum:2017
ISSN:1216-3384
Megjegyzések:A zenei oktatás területén napjainkban több kezdeményezésnek és változásnak lehetünk tanúi. E kezdeményezések mellett fontos olyan objektív szakmai tények, tapasztaltok megosztása, amelyek mind a szakemberek, mind a laikusok számára megvilágítják a zenetanulás jelentőségét, hatásait. A szakirodalomból ismert, hogy a zenetanulók esetében kimutathatók a pozitív iskolai és nem iskolai eredményességi mutatók (Altenmüller 2006; Asmus 1986; Gick 2011; Schumacher 2014). A kutatásunk célja e hatások érvényesülésének vizsgálata a magyarországi viszonyok között. A 2016-ban végzett kutatás során kvantitatív módszert alkalmaztunk, amely során papír alapú kérdőívet használtunk. A felmérésben több megyeszékhely nagy múltra visszatekintő alapfokú művészeti iskoláinak nyolcadik osztályos tanulóit (n=270 fő) és kontrollcsoportként több általános iskola szintén nyolcadik osztályos tanulóit kérdeztük meg (n=285 fő). A kontroll csoport esetén ügyeltünk arra, hogy csak zenét nem tanuló gyermekek válaszoljanak. A kérdőív kérdéscsoportjai a rekrutáció, a társadalmi-, kulturális-, és gazdasági tőke, a tanulmányi eredmények, az IKT eszközök használata, a motiváció valamit a továbbtanulási szándék területeit érintették. Hipotézisünk szerint a zenét tanuló diákok olyan családok gyermekei, akik befektetésnek tekintik a különböző extrakurrikuláris tevékenységeket, ezzel is segítve a társadalmi hierarchián való feljebb jutást vagy a meglévő státuszuk megőrzését. A hipotéziseink vizsgálata során SPSS programot használtunk, módszerek terén pedig variancia analízist, két és háromdimenziós kereszttáblákat és klaszteranalízist végeztünk. Eredményeink azt mutatják, hogy valóban találunk különbségeket a zenét tanuló és nem tanuló gyermekek rekrutációjában és eredményességében, a zenét tanulók javára. A társadalmi-, kulturális- és gazdasági tőke kapcsán sokkal vegyesebb képet kaptunk. A zenét tanuló gyermekek és baráti körük fogékonyabbak a magas kultúra iránt, míg a gazdasági tőke kapcsán kiegyenlített a két csoport.Véleményünk szerint a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésében támogató faktorként jelenhet meg a zenetanulás, amely a különböző kompetenciaterületek fejlesztésén túl a munkához való hozzáállásukat is befolyásolhatja.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
alapfokú művészeti iskola
zenepedagógia
társadalmi tőke
extrakurrikuláris tevékenység
Megjelenés:Educatio. - 26 : 3 (2017), p. 471-482. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1