CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064281
Első szerző:Czibere Ibolya (szociológus, szociálpolitkus)
Cím:"...nem a kortárs családi lét múló aberrációja" Családdefiníciók és családelméletek az angolszász szociológiai irodalomban / Czibere Ibolya, Molnár Éva
Dátum:2015
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:A világban végbemenő változások közül az egyének számára azok a legfontosabbak, amelyek a magánéletükben történnek - a kapcsolatokban, családban, házasságban,szerelemben és szexualitásban (Jamieson 2011). Napjainkban az egyéni életút mérföldköveineksorrendje már tetszőlegesen felcserélhető vagy kihagyható, nem létezika korábbiakhoz hasonlóan minden emberre érvényes értékrend (Giddens 1999)és nem létezik minden ember számára ideális családforma sem.A kutatók a családok vizsgálatakor egyaránt alkalmaznak elméleti és kutatás-módszertani modelleket. Az elmélet és a kutatás szorosan összefonódik, optimálisesetben az elméleti szempontok irányítják a kutatókat a feltárandó területek,a megfogalmazandó koncepciók és az alkalmazandó metodikai eszközök felé.A családformák és működésük társadalmi közege annyira összetett, hogy a családvizsgálatakor lehetetlen csupán egyetlen irányelv szerint vizsgálódni. Noha mindenkirendelkezik ismeretekkel a családról, az általuk megélt tapasztalati valóság nemfeltétlenül esik egybe az igazsággal. A média által sugalmazott képek és a józan gondolkodásésszerűnek tűnő diktátumai könnyen félrevezetőek lehetnek. A társadalmiközmegállapodáson alapuló realitás könnyen torzíthat a családok valódi ismérvein.A tudományos kutatás módszerei által közelebb kerülhetünk a család rendszerénekvalódi megértéséhez, mintha személyes tapasztalataink vagy a média álvalóságaalapján formálnánk véleményt.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Családszociológia
Megjelenés:Metszetek. - 4 : 4 (2015), p. 19-53. -
További szerzők:Molnár Éva (1988-) (szociálpolitikus)
Pályázati támogatás:Új Nemzeti Kiválóság Program
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM083191
Első szerző:Molnár Éva (szociálpolitikus)
Cím:A család hatása a falusi fiatalok immobilitására / Molnár Éva
Dátum:2019
ISSN:2063-6415
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Metszetek. - 3 : 8 (2019), p. 153-166. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM064283
Első szerző:Molnár Éva (szociálpolitikus)
Cím:A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében / Molnár Éva
Dátum:2014
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:Az elmúlt évtizedekben végbemenő gazdasági-társadalmi változások hatására a családalapításban is rendszerváltás következett be Magyarországon. A házasságkötések és születések számának visszaesése, illetve későbbi életkorra tolódása egyszerre okai és következményei is a családalapítási szokások megváltozásának a nemzetközi tendenciákat követve. A kedvezőtlen demográfiai adatok hátterében álló tényezők bemutatásakor a különböző kutatások más-más területekre helyezik a hangsúlyt. Jelen tanulmány a posztadoleszcens életszakasz kialakulásának hatására fókuszál. A jelenség legtöbbször a gyermekvállalás elhalasztásával is jár, így össztársadalmi szinten a demográfiai mutatók visszaeséséhez vezet.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
posztadoleszcencia
kapunyitási pánik
Megjelenés:Metszetek. - 1 (2014), p. 358-371. -
Pályázati támogatás:Új Nemzeti Kiválóság Program
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM064199
Első szerző:Molnár Éva (szociálpolitikus)
Cím:Szegénységben élő fiatalok családalapítását meghatározó tényezők / Molnár Éva
Dátum:2015
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:Napjainkban a fejlett országokban a család változásainak vizsgálata kapcsán a demográfusokgyakran a család válságáról beszélnek. Az ezt bemutató érvek között első helyen említik a há-zasságok számának csökkenését és az élettársi kapcsolatok elterjedését. Olyan kedvezőtlen demográfiaitendenciákat látnak a házasodási kedv csökkenésének a következményeként, mintpéldául a termékenység visszaesése, a gyermekvállalás időbeli eltolódása, tartós párkapcsolatnélkül élők számának növekedése.A családalapítási szokások megváltozását előidéző tényezők azonban nem egyformán hatottakminden társadalmi csoportra. A nők gyermekvállalási magatartásának jellemzésekoralkalmazott teljes termékenységi arányszám nem mutatja meg az egyes társadalmi rétegek kü-lönböző reprodukciós mintáit. A települési szintű kutatások (Gyenei 1998; Ladányi ? Szelényi2004; Durst 2002) és az országos, reprezentatív vizsgálatok egyértelműen bebizonyítják, hogya magyar társadalom kettészakad a demográfiai folyamatokat illetően. A legalacsonyabb iskolaivégzettséggel rendelkező, marginalizálódott társadalmi réteg teljes termékenységi arányszámakétszerese a felsőfokú végzettséggel rendelkező, jobb státuszú nők teljes termékenységiarányszámának (Husz 2006). Az első gyermek vállalásának átlagéletkorában pedig közel tíz évkülönbség mutatható ki a két csoport között (Kapitány ? Spéder 2012). A tanulmány célja, hogybemutassa a szegénységben élő fiatalok családalapítási szokásai miért térnek el a modern társadalmakbanmegfigyelhető tendenciáktól.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Szegénység
társadalmi kirekesztettség
párválasztás
gyermekvállalás
Megjelenés:Metszetek. - 4 : 1 (2015), p. 86-95. -
Pályázati támogatás:Új Nemzeti Kiválóság Program
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1