CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM077518
Első szerző:Márkus Ádám (közgazdász)
Cím:Heterogén határhatások az Európai Unió egységes belső piacán : egy PPML- és OLS-elemzés tanulságai / Márkus Ádám
Dátum:2018
ISSN:0039-0690
Megjegyzések:Az empirikus tanulmány országcsoportokra bontva vizsgálja az európai uniós tagországok kereskedelmé-nek integrálódási folyamatát az 1995 és 2014 közötti időszakban. A kétféle gravitációs modellspecifikáció-val becsült határhatások (border effects) időbeli alaku-lásával sikerül rámutatni az EU (Európai Unió) orszá-gai között levő árupiaci integráció heterogenitására. Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a fejlettebb tagországok - közöttük is főként a nyugat-európaiak - kereskedelme kisebb torzulást mutat bel-földi árupiacaik felé, mint a 2004-ben és 2007-ben csatlakozottaké. Utóbbiak esetén viszont - legfőkép-pen az Unió keleti országaiban - rendkívül dinamiku-san csökkent a határ-dummy együtthatója, ami így 2014-ben már csak töredéke volt a húsz évvel azelőtti-nek. Az északi és déli tagországokra viszonylag magas határhatás-paramétereket adtak a regressziók az idő-szak elején, melyek a dél-európai tagországok esetén nem is tudtak számottevően csökkenni a vizsgált idő-szak alatt. A tanulmány ezen felül különböző modell-változatokkal bizonyítja, hogy a Poisson pszeudo-maximum likelihood eljárás - szemben a legkisebb négyzetek módszerével - torzításmentes, konzisztens és hatásos becslést ad.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
határhatás
gravitációs modell
kereskedelmi integráció
Megjelenés:Statisztikai Szemle. - 96 : 4 (2018), p. 375-402. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1