CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM075857
Első szerző:Fülekiné Joó Anikó (angol nyelv és irodalom szakos tanár)
Cím:Az olvasási attitűd kutatása Mathewson modellje alapján / F. Joó Anikó
Dátum:2013
ISSN:2060-0623
Megjegyzések:A tanulmány a fiatalok körében világszerte tapasztalható csökkenő olvasási kedvre és az olvasási teljesítmények nemek közötti különbségeire hívja fel a figyelmet. A nemzetközi mérések eredményei szerint a lányok jobban olvasnak, mint a fiúk. A tanulmány az olvasási teljesítmény és az olvasási attitűd összefüggéseit vizsgálja, az attitűdöt mint a teljesítmény hátterében álló magyarázó változót elemzi. Bemutatja Mathewson olvasásiattitűd-modelljét, amelynek segítségével az attitűd minden aspektusát figyelembe véve, a moderáló tényezők kontrollálásával az attitűd mind jobban megismerhető, fejlődésének segítése tudatosabb pedagógiai tevékenységgé szervezhető. A modell alapján az olvasási attitűd kvantitatív és kvalitatív kutatása is lehetséges és indokolt lehet. A tanulmány a modellnek a pedagógiai gyakorlatban bevezethető, közvetlen alkalmazási lehetőségeit is bemutatja.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
olvasási attitűd
Megjelenés:Anyanyelv-pedagógia. - 6 : 2 (2013), p. 1-12. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM074775
Első szerző:Fülekiné Joó Anikó (angol nyelv és irodalom szakos tanár)
Cím:Kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közötti különbségei : a szülői olvasói magatartás mint lehetséges magyarázó tényező / F. Joó Anikó
Dátum:2018
ISSN:2060-0623
Megjegyzések:A tanulmány a kiskamaszok olvasási attitűdjének nemek közti különbségeire irányuló kutatás eredményeit mutatja be, és azt vizsgálja, hogy a szülői olvasási magatartás lehet-e a jelenség magyarázó tényezője. Az alkalmazott elméleti megközelítés az attitűd tri-komponensű modelljein alapul, az empirikus adatfelvétel az olvasási preferenciákra, szokásokra, attitűdökre irányul. A mérésben 1601 fős tanulói minta jelenik meg, kiegészítve a szülői válaszokkal, részben adaptált, részben saját fejlesztésű kérdőívekkel. Az elemzés módszere a varianciaanalízis (ANOVA), ahol független változónak tekinthetők az olvasás tárgyiasult dimenziói, tárgya, célja és gyakorisága. Az előzetes feltételezést alátámasztó eredmény az, hogy a lányok olvasási attitűdje általában kedvezőbb, és ezt jobban befolyásolja a szülők olvasási magatartása. A fiúk esetében a szülői olvasói magatartás hatása gyengébb, viszont az apa által közvetített minta meghatározóbb. Mindezek mellett a tanulmány további lehetőségeket vet fel a kutatás folytatására.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
kiskamasz
olvasási attitűd
nem
szülői olvasói magatartás
Megjelenés:Anyanyelv-pedagógia. - 11 : 2 (2018), p. 37-51. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1