CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM109008
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:The economic situation of Hungarian crop production enterprises, especially in Hajdú-Bihar county / Erdős Adél Dorottya, Szőllősi László
Dátum:2021
ISSN:1789-221X 1789-7874
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
crop production
enterprises
economic situation
profitability
liquidity
Megjelenés:Apstract. - 15 : 1-2 (2021), p. 101-108. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP-20-3
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM100986
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:Economic situation and concentration of arable crop partnerships in Hungary / Erdős Adél Dorottya, Szőllősi László
Dátum:2022
ISSN:1332-9049
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Central European Agriculture. - 23 : 1 (2022), p. 179-191. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM095552
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra / Erdős Adél Dorottya, Szőllősi László
Dátum:2021
ISSN:2415-9395
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
szántóföldi növénytermesztés
társas vállalkozások
jövedelmezőség
EMIS adatbázis
Megjelenés:Studia Mundi - Economica. - 8 : 3 (2021), p. 31-45. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP-20-3
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM089294
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:Economics of egg production in alternative housing systems : a Hungarian case study / Erdős Adél, Molnár Szilvia, Szűcs István, Szőllősi László
Dátum:2020
ISSN:1222-569X 1582-5450
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Annals of the University of Oradea Economic Science. - 29 : 1 (2020), p. 471-481. -
További szerzők:Molnár Szilvia (1989-) (közgazdász) Szűcs István (1968-) (agrárközgazdász) Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM086978
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:Efficiency of table egg production in different housing systems and farm sizes: a case study based on three Hungarian farms / Erdős Adél Dorottya, Molnar Szilvia, Szőllősi László
Dátum:2019
ISSN:2657-781X 2657-7828
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - 21 : 4 (2019), p. 116-125. -
További szerzők:Molnár Szilvia (1989-) (közgazdász) Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM079492
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:A homoktövis-termesztés és -feldolgozás gazdasági eredményei eltérő termelési intenzitású ültetvényekben / Erdős Adél Dorottya, Szőlősi László
Dátum:2017
ISSN:2062-8269 2498-9312
Megjegyzések:Magyarországon is egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a természe-tes és egészséges összetevőkből készült termékek iránt. Így a homoktövisből előállított biotermékek is egyre szélesebb körben terjednek el. A tanulmány célja annak megállapítása, hogy milyen gazdasági eredményei vannak a ho-moktövis termesztésének és feldolgozásának eltérő termelési intenzitású ültet-vényekben. A termelő vállalkozásoknál gyűjtött primer adatokat felhasználva determinisztikus modellkalkulációt készítettünk egy extenzívebb (?A") és egy intenzívebb (?B") ültetvényre vonatkozóan. A modellek a technológiai folya-matokra épülnek, amelyek üzemméretét külön-külön 10 hektárban határoz-tuk meg. Az extenzívebb ültetvény öntözés nélkül, gyenge minőségű (12 AK/ha) talajon egy beállt termőévben 5 t/ha fajlagos hozamot produkál. Ezzel szemben az intenzívebb ültetvényben jobb minőségű (32 AK/ha) földterüle-ten, öntözött körülmények között 22 t/ha termésátlag is elérhető. A telepítési költség ?A" esetben 2,3 millió Ft/ha, ?B" esetben 4,1 millió Ft/ha. A beruhá-zás-gazdaságossági vizsgálat alapján megállapítható, hogy mindkét ültetvény megtérül. Amíg az ?A" 12 év alatt, addig a ?B" 6 év alatt térül meg (DPPr = 3,24%). Előbbinek 8%, utóbbinak 42% a belső megtérülési rátája (IRR). A termésátlagra és az értékesítési árakra vonatkozó érzékenységvizsgálat eredmé-nyei alapján megállapítható, hogy a kedvezőtlenebb körülmények között az extenzívebb ültetvény nem térül meg. Ezzel szemben intenzívebb feltételek mellett minden esetben biztosított a megtérülés.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
homoktövis
biotermék
termesztéstechnológia
öntözés
talaj-minőség
hozam
gazdasági elemzés
beruházás
megtérülés
érzékenység
Megjelenés:Acta Carolus Robertus. - 7 : 1 (2017), p. 69-86. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM078015
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:A tojástermelés és -fogyasztás nemzetközi és magyarországi helyzete, főbb tendenciái / Erdős Adél Dorottya, Szőllősi László
Dátum:2018
ISSN:1786-8440
Megjegyzések:A tojás a legolcsóbb állati eredetű fehérje, amely alapvető népélelmezési cikknek számít. Emellett kiváló funkcionális élelmiszer és jelentős egészségvédő, betegségmegelőző szerepe is van. A tanulmány célja a tojástermelés és -fogyasztás nemzetközi és magyarországi helyzetének, valamint főbb tendenciáinak bemutatása és értékelése. A világ tojástermelése 1990 és 2013 között közel kétszeresére, 68,3 millió tonnára növekedett, s az elkövetkezendő két évtizedre évente 2% körüli bővülés prognosztizálható. Ezzel együtt a világ éves egy főre jutó tojásfogyasztása 9,2 kg-ra emelkedett. Az EU tojástermelése 2015-ben közel 7,6 millió tonna volt, ami 2005-höz képest 3,7%-kal több, s további növekedés várható. A nemzetközi tendenciával ellentétben Magyarországon 2001-2016 között drasztikus mértékben, mintegy 30%-kal csökkent a tojóállomány és ezzel együtt a tojástermelés is. Tojásfogyasztásunk 2013-ban 214 db/fő/év volt, ami 45%-kal kevesebb, mint 1990-ben. Hazánk önellátottsági szintje jelenleg 70-75%, és ezzel együtt jelentős mennyiségű import termék van a hazai piacon, ami alapvetően versenyképességi problémákra vezethető vissza.
Tárgyszavak:Agrártudományok Élelmiszertudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
tojás
termelés
fogyasztás
nemzetközi
Megjelenés:Animal welfare, etológia és tartástechnológia. - 14 : 1 (2018), p. 8-14. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP-17-2-II-DE-378
Egyéb
ÚNKP-17-4-III-DE-368
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM077933
Első szerző:Erdős Adél Dorottya (közgazdász)
Cím:Economics of sea buckthorn production and processing in Hungary / Erdős, A. D., Szőllősi, L.
Dátum:2018
ISSN:1585-0404
Megjegyzések:This study focuses on the business management-related advantages and disadvantages of sea buckthorn production and processing based on economic analyses. It is the main objective of the authors to identify the expected economic findings in a high standard plantation with different average yields. A deterministic model calculation was performed on the basis of technological processes, using the primary data collected from enterprises dealing with sea buckthorn production. The calculation is based on the assumption of a 10 hectare plantation with intensive production technology (high soil quality (golden crown value: 32 GC per ha), irrigation, high plant density per hectare). The cost and income relations and the long-term return of the plantation were examined in the case of different average yields (12 t ha-1, 18 t ha-1 and 24 t ha-1). Under the economic circumstances of 2016, the planting cost of an intensive plantation is around 4-4.1 million HUF ha-1. In the years following the fruit-bearing stage, direct production costs are between 2.5-3.9 million HUF ha-1, depending on the given average yield. On the contrary, 5.6-11.1 million HUF ha-1 revenue can be reached based on the current market prices, resulting in a gross margin of 3.1-7.1 million HUF ha-1. Under the modelled circumstances, return is realised on the plantation's costs in 6-8 years. The net present value (NPVr=3.24%) calculated for the 15-year-long life cycle of the 10-hectare plantation is between 151-466 million HUF, while the internal rate of return (IRR) is between 23-45%. From the business management aspect, the advantage of sea buckthorn production is that it provides better income and return at a planting cost which is similar to that of other small fruits and berries. At the same time, the disadvantage of sea buckthorn production is the fact that yields are harvested every two years due to the technological characteristics of harvesting. The negative impact of this bi-yearly yield on liquidity can be eliminated with the so-called delayed planting.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
sea buckthorn plantation
average yield
economic analysis
return
simulation model
Megjelenés:International Journal of Horticultural Science. - 24 : 3-4 (2018), p. 21-25. -
További szerzők:Szőllősi László (1979-) (gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:ÚNKP
egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM086971
Első szerző:Szőllősi László (gazdasági agrármérnök)
Cím:A tojástermelés jövedelemtermelő képességének alakulása alternatív tartásmódok (madárház/mélyalom) esetén / Szőllősi László, Molnár Szilvia, Szűcs István, Erdős Adél Dorottya
Dátum:2020
ISSN:0046-5518
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Gazdálkodás. - 64 : 3 (2020), p. 202-214. -
További szerzők:Molnár Szilvia (1989-) (közgazdász) Szűcs István (1968-) (agrárközgazdász) Erdős Adél Dorottya (1994-) (közgazdász)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1