CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM104395
Első szerző:Posta Anna (bölcsész-tanár)
Cím:A mártíromság reprezentációja a magyarországi exulánsokhoz kapcsolódó 17. századi neolatin halotti versgyűjteményekben / Posta Anna
Dátum:2022
ISSN:1219-6800
Megjegyzések:Az 1674 és 1681 közötti időszakban összesen 12 rövidebb-hosszabb terjedelmű, hazai vonatkozású, jórészt latin nyelvű halotti versgyűjtemény látott napvilágot Németországban és Lengyelországban. Ezekben a nyomtatványokban a gyászévtizedben, azaz az 1670-es években Magyarországot elhagyni kényszerült protestáns lelkészek, tanárok és diákok siratták el az exilium ideje alatt elhunyt sorstársaikat, családtagjaikat és barátaikat. A verses nyomtatványokban szereplő halotti költeményeket a protestánsüldözésnek és a száműzetés keserves éveinek emléket állító alkotásokként kell számba vennünk, amelyek éppen ebből adódóan termékeny forrásnak bizonyulnak a mártirológiai megközelítés szempontjából is. A gyűjteményekben az exuláns lét ábrázolása, egyszersmind az emigránsok mártírként való megjelenítése nyelvileg két változatban, impliciten és expliciten valósul meg. Az előbbi típus mitológiai figurák, rejtett allúziók formájában, az utóbbi pedig a közvetlenebb megnyilvánulásokban, többek között a versgyűjtemények címében és impresszumában, a nyomtatványokhoz járuló paratextusokban, magukban a versszövegekben és az azokhoz kapcsolódó jegyzetekben vagy éppen a versaláírásokban érhető tetten. Jelen tanulmányban a vonatkozó elméleti alapvetések tisztázása és a kontextus megrajzolása után az explicit reprezentációs gesztusok említett kategóriáira hozok néhány jellegzetes példát az exulánsokhoz kapcsolódó halotti verses nyomtatványok anyagából válogatva.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
neolatin alkalmi költészet
17. század
exuláns
mártír
reprezentáció
Megjelenés:Credo. - 28 : 3 (2022), p. 39-49. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1