CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM104694
Első szerző:Posta Anna (bölcsész-tanár)
Cím:Martonfalvi Tóth György és id. Köleséri Sámuel kapcsolatai a halálukra összeállított versgyűjtemények tükrében / Posta Anna
Dátum:2022
ISSN:1585-7476
Megjegyzések:A tanulmány középpontjában a két gyerekkori barátot, az id. Köleséri Sámuelt és a Martonfalvi Tóth Györgyöt sirató gyászversgyűjtemények állnak. A halotti versekből kinyert információk mentén igyekszem megrajzolni azt a mikrotársadalmi kontextust, amely a 17. századi debreceni értelmiség két kiemelkedő alakját (id. Köleséri Sámuelt és Martonfalvi Tóth Györgyöt) körülvette. A halotti versgyűjtemények elemzésekor egyszerre több szövegcsoport áll rendelkezésre az elhunyt magánjellegű kapcsolatainak felderítésére. A nyomtatványokban szereplő latin nyelvű halotti költemények és az azokhoz kapcsolódó versaláírások mellett a kiadványokat kísérő latin nyelvű előszók és magyar nyelvű verses siratók is rendkívül informatívak ebből a szempontból. A búcsúztatott személyek családtagjai, gyerekkori barátai, tanulótársai, továbbá közeli ismerősei, kollégái, diákjai és patronáltjai szólnak ki a költeményekből, helyenként novumnak számító információkat, adatokat közölve az elhunyt családi viszonyaira, külső és belső tulajdonságaira, életrajzi adataira, halálának körülményeire és okára nézve. Mindezek mellett utalásszerűen a versek poétikai-retorikai megformáltságával, sajátosságaival vagy éppen az elhunyt jellemzésének topikus fordulataival is foglalkozok a tanulmányban, így mutatva rá a korábbi irodalomtudományi szempontú elemzések során regisztrált sajátosságokhoz való igazodásra vagy éppen az azoktól való eltérésekre.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
neolatin költészet
alkalmi költészet
halotti versek
17. század
Martonfalvi Tóth György
id. Köleséri Sámuel
Megjelenés:Egyháztörténeti Szemle. - 23 : 2 (2022), p. 5-34. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM080208
Első szerző:Posta Anna (bölcsész-tanár)
Cím:Alistáli Farkas Jakab 1652-es respondensi felelete mint Apáczai De summa scholarum necessitate című beszédének egyik forrása / Posta Anna
Dátum:2014
ISSN:1585-7476
Megjegyzések:Az Alistáli Farkas Jakab neve alatt fennmaradt akadémiai vitairatról Bán Imre Apáczai-monográfiájában mint a De summa scholarum necessitate című Apáczai-székfoglaló beszéd egyik leginspirálóbb forrásáról ír. Az értekezések szerzői, Alistáli és Apáczai jó barátságban voltak, a XVII. század közepe táján egyszerre növelték az utrechti akadémia magyar származású hallgatóinak a táborát, így nem meglepő, hogy hatással voltak egymás munkásságára is. 1652-ben Utrechtben adta elő Alistáli az ominózus értekezést, amelynek szerzősége valójában Voetius Gisbertnek, az utrechti akadémia primarius professzorának tulajdonítható. A disputáción maga Apáczai is jelen volt, majd két évvel később, 1654. január 11-én a gyulafehérvári kollégiumban hangzott fel híres székfoglaló beszéde (Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól), melynek egy eddig feltáratlan forrásszövegeként vizsgáltam a Problemata aliquot ad politiam ecclesiasticam de scholis című disputációt.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Alistáli Farkas Jakab
Apáczai Csere János
puritánizmus
disputáció
Megjelenés:Egyháztörténeti Szemle. - 15 : 4 (2014), p. 20-50. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1