CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM080207
Első szerző:Posta Anna (bölcsész-tanár)
Cím:Az 1565-ös kolozsvári Bonfini-kiadás latin nyelvű kísérő versciklusa / Posta Anna
Dátum:2013
ISSN:1788-6848
Megjegyzések:Két szempontból vizsgáltam meg az 1565-ös kolozsvári Bonfini-kiadvány latin nyelvű ajánlóverseit: egyfelől a szövegekben kirajzolódó Mátyás-portrét, másfelől pedig a különféle eredetelméleteket kellett szemügyre vennem. Az elemzések eredményeképpen világossá vált számomra, hogy a kolozsvári kiadás egésze a nyugat-európaiaknak a Mátyásról és a magyarságról kialakított szemléletét tükrözi. Megfigyelésemet alátámasztják a következő megállapítások: 1. A költeményekben Hunyadi Mátyás antik héroszként egyszerre tündököl a kiváló hadvezér, a törökverő és a kultúra pártolója, megmentője szerepben, ez pedig az itáliaiak szemléletét (Mátyás-mítosz) tükrözi. 2. A magyarok a paeonoktól Paeoniából származnak. Ez az alapvetően a német Melanchthon-tól származó eredetmítosz kiválóan megerősíti az itáliaiaknak a Hunyadiakról és a magyarságról vallott származástörténetét, ezzel egyenes arányosságban pedig alátámasztja az olaszok Mátyás-mítoszának jogosultságát is. A magyarok dicső múltjának, eredetének a következménye a Hunyadiak majdani kiválósága. 3. Az 1565-ös kolozsvári Bonfini-kötet kísérő szövegeinek mindegyike latin nyelvű, amely tényező még inkább nyomatékosítja fentebbi megállapításomat, miszerint a kötet Nyugat-Európa szemléletét hivatott tükrözni (még nyelvezetében is). A kiadvány érdekessége abban ragadható meg, hogy a számos, nyugati látásmódot tükröző elem megléte mellett nem mellőzi teljes mértékben a hagyományos magyar szemléletmódot sem, ezt bizonyítja az ajánlóversekben megjelenő hun-előidőkonstrukció. A kötet szemléletmódja tehát részben kedvez a magyarságnak is a hagyományos eredetnarratíva megtartásával. Ezzel szemben a kiadásban megjelenő paeon-magyar rokonságelméletről érdemes megjegyezni, hogy ez a Melanchthon tanítványainak körében elterjedt újfajta eredetmítosz mérsékelten gyengítette a magyar protestantizmust, ugyanis egyértelműen elvitatta a magyarságtól a zsidó-magyar sorspárhuzamot, a kiválasztottságtudatot annak számos, a protestánsokra nézve oly kedvező következményeivel együtt.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Irodalom- és kultúratudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
neolatin költészet
Bonfini
Mátyás
Kolozsvár
Megjelenés:Juvenilia. - 5 (2013), p. 262-275. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1