CCL

Összesen 6 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM109498
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:Reflexív modernitás egy biográfiai életút-rekonstrukcióban / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2022
Megjegyzések:A romániai rendszerváltás (1990) után szocializálódott parasztgazda életútjában a nem létező parasztpolgár örökségét hordozza. Az elmaradt polgárosodás megjelenítőjeként, a szabadpiaci körülmények és a modernizáció kihívásai közepette az egyéni önértelmezés bizonytalanságaival él együtt. Megfosztva az új rendszer ígéreteinek vonzásától, másként gyarmatosított életvilág a sajátja. Reflexív modernitása a még pontszerűen létező premodern életformákban gyökerezik, de a kockázati társadalom szereplőjeként a központi redisztribúciós gyakorlatok követője és egyben foglya.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 13 : 4 (2022), p. 29-38. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM109491
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:Szabadság kényszerpályákon : egy női életút biográfiai elemzése / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2021
ISSN:0133-2597
Megjegyzések:Egy székely asszony életútjának hermeneutikai esetkonstrukciójára vállalkozom. Olyan szegmensekre igyekszem fókuszálni, melyek további kutatásomban segíthetnek: különösen figyelek az életút női szerepeiből fakadó sajátosságokra. Közben alapkérdéseket és mintázatokat próbálok azonosítani, melyeket a későbbiekben szélesebb körben alkalmazhatok. Tágabb kutatási témám a paraszttalanodás és polgárosodás folyamatának lokális vizsgálata kvalitatív módon. A most megismert női életpálya - minden külső töredezettsége ellenére - egységes marad, mert belső igények és motivációk által vezérelve, az autentikus paraszti létet meghaladva választja a modernizálódást.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
székely női életpálya
paraszt
polgár
földtulajdon
kollektivizálás
polgárosodás
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 12 : 2 (2021), p. 5-23. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM109490
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:Barázdáktól távolodva / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2022
Megjegyzések:A strukturális kényszerek általánosan fejtik ki hatásukat, mégis a kontextusok eredményezik azokat a mintázatokat, melyekben - akár az identitás felszakadása nélkül ? plurális habitusokkal él egy személy. A népi hatalom éveiben szocializálódott beszélgetőtársam önreprezentációja bővelkedik az egyéni érvényesülés fordulataiban és helyszíneiben. Státuszából fakadóan, lokális szinten, kezdeményező szerepe volt mindennek, ami paraszttalanítás: a tradicionális paraszti tudás lecserélésében, új munkaformák szervezésében, életvezetés- és élettér megváltoztatásában. Mindezt meggyőződéssel, kétségek nélkül tette... ? az eredmény nem maradt el.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
szocialista termelő-szövetkezet
kollektíva
új munkaformák
plurális habitus
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 13 : 3 (2022), p. 29-39. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM109488
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:Nő, aki nem paraszt / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2022
Megjegyzések:Az életútinterjún alapuló biográfiai elemzés- ben Beck ?makro-szemléletű", posztmodern korról szóló mondanivalóját mikro szinten ?bontom ki". Írásom női főszereplője a posztszocialista mező- gazdaság több szempontból atipikus vállalkozója. Ismeretlen mértékű terheket felvállalva emancipá- lódik, miközben személyes életében is foszlanak a hagyományos értékek, rendre új habitusokban igyekszik boldogulni: önerőből egyetemet végez, saját vállalkozást indít, egyedül álló, gyerekét ne- velő édesanya. Életútjában nem a jelen problémája az individualitás és a közösség duáliája, számára ez már a múlt, amihez jövőorientált, plurális habitus- sal viszonyul.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
posztmodern
tradíció
individua- litás
plurális habitus
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 13 : 2 (2022), p. 51-61. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM109487
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:Traumatikus női életút rekonstrukciója és értelmezése / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2022
Megjegyzések:A második világháború után berendezkedő szocialista rendszer alapjaiban és módszeresen forgatta fel a falu életvilágát, fejlődési irányát, beleértve az egyéni mozgástereket, életutakat is. A magát váratlanul hatalomban találó garnitúra a magánélet intimitásába nyúlva képes volt életeket manipulálni, tönkre tenni vagy piedesztálra emelni, ahogy az épülő rendszer érdeke kívánta. Írásomban olyan női sorsot rekonstruálok, akinek származása, szülei vagyoni helyzete vált sorseseménnyé, ?kulák fióka" lett belőle. Gyerek- és ifjú korában ezért bűnhődött oly mértékben, amitől sérült személyisége és élete alkonyán sem képes indulatszavak nélkül emlékezni életének erre a szakaszára. Az életút egészéből mégis az körvonalazható, hogy minden külső nehézség, akadály ellenére az egyéni képesség, tudás, a kitartó munka alternatívát teremt, eredményt hoz a kilátástalan helyzetekben is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
emlékezet, kollektivizálás, kulák, szocialista fogyasztási szövetkezet, trauma
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 13 : 1 (2022), p. 23-30. -
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM093492
Első szerző:Laczkó-Albert Elemér (szocilógus)
Cím:A "paraszttalanodás" kulturális folyamata: polgárosodás? : Biográfiai életút elemzés / Laczkó-Albert Elemér
Dátum:2020
ISSN:0133-2597
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Kultúra és Közösség. - 12 : 3 (2020), p. 79-95. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1