CCL

Összesen 5 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM084017
Első szerző:Brlás Georgina
Cím:Pénzgazdálkodás, avagy az életciklusok megtakarításai a mindennapokban = Financial Management, the Savings of Life Cycles in Everyday Life / Brlás Georgina, Horváthné Kökény Annamária
Dátum:2015
ISSN:1585-6216
Megjegyzések:"A pénz mozgatja a világot"(BALYÓ, 2004, 3. p.) - gyakran elhangzó szlogen, mely valóban meghatározza életünket. Kisgyermekkortól hamar tudatosul mindenkiben, hogy az élethez elengedhetetlenül szükséges a pénz. Végigkíséri egész életünket. Életminőségünk attól függ, hogyan tudjuk a költségvetésünket úgy alakítani, hogy elegendő összeg jusson megtakarításokra is. A hétköznapi életben szükséges javakat meg tudjuk vásárolni, de úgy kell gazdálkodnunk, hogy a kitűzött céljaink megvalósításra kerüljenek. Életünk folyamán az egyéni és a közös célok meghatározóak. Nagy szerepe van a megfelelő, helyes döntésnek a pénzünk felhasználásában. Kiemelkedő jelentősége van a tudatosságnak, a megfontoltságnak, a precizitásnak és a naprakészségnek a tervezés során. A család minden tagjának az érdekeit és véleményét figyelembe kell venni. Amennyire csak lehetséges, a döntéseket közösen kell meghozni. Tanulmányunkban az öngondoskodás különböző életciklusokban betöltött szerepét szeretnénk hangsúlyozni és az ehhez kapcsolódó primer kutatásunk eredményét bemutatni. ♭Money rules the world' (BALYÓ, 2004, p. 3.) ? it is an often used slogan which really determines our life. From the early ages we realize how essential money is for us. It accompanies all our life. The quality of our life depends on how we can deal with our budget to be able to put aside as well. We can buy all the necessary items for everyday life but we have to manage in order to reach our ambitions too. During our life our individual and the common goals are also determining. The right and appropriate decisions have a great share in using our money. There is an outstanding consequence of being conscious, sober-minded, and precise and to be up-to-date during planning. We have to take into consideration the opinion of all the family members. Decisions need to be made together if possible. In this study we would like to emphasize the role of self-care in different life cycles as well as show the result of our related primary research.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
pénzügyi kultúra
pénzügyi tervezés
megtakarítás
öngondoskodás
adókedvezmény
financial culture
financial planning
savings
self-care
tax benefits
Megjelenés:Economica. - 8 : 1 (2015), p. 40-49. -
További szerzők:Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM084018
Első szerző:Drávucz Tímea
Cím:Egy sorsfordító projekt megvalósítása Jászladányon az Európai Unió által = Implementation of a Crucial Project in Jászladány by the European Union / Drávucz Tímea, Horváthné Kökény Annamária
Dátum:2015
ISSN:1585-6216
Megjegyzések:Az Európai Unió által nyújtott támogatások fontosságát kiemelve kitérünk arra a kérdésre, hogy milyen források által valósulhat meg egy-egy projekt és milyen célokat kell, hogy megtestesítsen. Ezen belül egy konkrét projekt, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (Kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1) Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) megvalósulását elemezzük Jászladány példáján keresztül. A kutatás célja, hogy a projekt segítségével bebizonyítsuk, hogy az Európai Unió hogyan járul hozzá nemcsak az ország gazdasági és társadalmi előbbre jutásához, hanem egy uniós polgár személyes életének, szemléletmódjának megváltoztatásához. Highlighting the importance of the aids by the European Union we are discussing the question of by which resources a project can be realized and what goals do they have to embody. Especially the analysis of a specific project, the Social Reformation Operational Program (Code number: TÁMOP - 5.3.6-11/1) Complex settlement-program (ensuring of complex humane service access) through the example of Jászladány. The aim of the research is to prove by the help of the project, how the European Union contributes not only with the economic and social development of the country, but also a help for a change of European union's citizen personal life and attitudes.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Európai Unió
támogatás
projekt
gazdasági és társadalmi előbbre jutás
személyes élet megváltoztatása
European Union
support
project
economic and social development
changing of personal life
Megjelenés:Economica. - 8 : 2 (2015), p. 13-19. -
További szerzők:Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM084011
Első szerző:Horváthné Kökény Annamária (Közgazdász)
Cím:Az Önkéntes nyugdíjpénztári számla előnyeinek ismertsége = Awareness of the Advantages of Voluntary Mutual Funds Account / Horváthné Kökény Annamária
Dátum:2019
ISSN:2560-2322
Megjegyzések:A disszertációm eredményeire építve a kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a háztartások mennyire ismerik és használják ki az Önkéntes pénztári számlák adókedvezmény adta lehetőségét. Fontos lenne feltárni, hogy mi okozhatja a háttérbe szorulását és miért nem veszik igénybe jobban a háztartások a hozzá kapcsolódó állami támogatást. A jelen cikkemben foglalkozom az Önsegélyező Pénztári számla ismertségével, előnyeivel, hátrányaival. A háztartások költségvetésben betöltött szerepével, vagyis azzal, hogy megfelelő pénzügyi ismerettel milyen kiaknázatlan lehetőségek vannak benne, amivel érdemes lenne minden háztartásnak élnie. Arra a kérdésre is keresem a választ, hogy az egyes háztartási típusokat hogyan lehetne befolyásolni, vagy jobban befolyásolni, hogy kihasználják, illetve hatékonyabban kihasználják a különböző állami támogatások adta lehetőségeket. Ehhez viszont az emberek pénzügyi kultúráját megfelelő szinten fejleszteni szükséges. Maga az állami szabályozás kevés. A célját nem tudja megfelelően elérni, amennyiben az információ áramlás, a kódolás vagy a dekódolás során problémák merülnek fel, megakadályozva a megfelelő kommunikációt. Abstract Building upon the results of my dissertation, in the course of my research I studied that how households know and take advantages of tax benefits of Voluntary Mutual Funds. It is important to find out the reasons why it is losing its relevance and why the households are not making better use of the related government grants. In my present article I discuss the acquaintance of Voluntary Mutual Funds Account, with its advantages and disadvantages. Also the functions of households in the Budget, or in other words, what unexploited opportunities are there, that are worth utilizing in every household with the appropriate financial knowledge. I examine the answer to the question to how the households could be influenced, or influenced better to take advantage of several government grants, or to do that more efficiently. In the interest of this it is necessary to develop people's financial culture on the appropriate level. Government regulations are not enough. It cannot reach its aim properly, if there are problems with the flow of information in the course of coding or decoding, preventing the appropriate communication.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Adó
Adókedvezmény
Állami szabályozás
Öngondoskodás
Pénzügyi kultúra
Megjelenés:Economica. - 10 : 1 (2019), p. 13-20. -
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.1-16-2016-00006
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM084030
Első szerző:Lakatos Adrien Noémi
Cím:A gazdasági válság hatása a devizahitellel rendelkezők számára, The Impact of the Economic Crisis for the Foreign Currency Loan Holder / Lakatos Adrien Noémi, Horváthné Kökény Annamária
Dátum:2015
ISSN:1585-6216
Megjegyzések:A devizahitel megjelenése óta rengeteg jó és rossz kritikát kapott, mert a 2008-ban megjelenő gazdasági válság hatására megnövekedtek az árfolyammozgások és a hitelek törlesztő részletei is. A felvételkor kedvezőnek tűnő devizahitel konstrukciók így egyre nagyobb terhet jelentettek a hitelfelvevőik számára. A 2008-ban kitört válság váratlanul érte a devizahitellel rendelkező országokat, akik nem rendelkeztek válságkezelő mechanizmusokkal, amik elősegítették volna a válság kezelését. Hatására egyre több és több devizahiteles került bajba a növekvő törlesztőrészlete miatt. A Magyar kormány 2008 óta folyamatos válságkezelő intézkedéssekkel próbál segíteni a devizahiteleseken, mint például: árfolyamgát, otthonvédelmi akcióterv, rögzített árfolyamon való végtörlesztés, forintosítás. A 2015. februártól hatályban lévő kötelező forintosítás sok devizahitelesen segített, de még mindig vannak olyan devizahitelesek, akik nem tudtak élni az elszámolás lehetőségével és szükségük lenne hasonló állami segítségre a hitelterheik csökkentéséhez. Így sajnos a devizahitelesek problémája még nincs teljes egészében megoldva, de jó úton haladunk felé. Since the appearance of the foreign currency loan it received a lot of good and bad criticism, because in the crisis of 2008 the exchange rate movements and the loan installment increased. While the foreign currency loan was favourable at the time of withdrawals, later it became a big problem for the borrowers. The crisis of 2008 was unexpected for the countires who have foreign currency loans, and who had not got crisis management mechanism which could help to manage the crisis. Because of the crisis more and more people get in trouble about their increasing loan installments. Since 2008 the Hungarian government tries to help for the Hungarian people with crisis management measures, like exchange rate, home protection action plan, etc. From 2015 february the compulsory measure is in force and it helps for a lot of people having foreign currency loan but there are still people who can not live with the chance of settlement and need similar state helping. So unfortunatelly the problem of people having foreign currency loan is not solved completely but we are on the good way.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
devizahitel
válság
válságkezelés
megoldások
forintosítás
foreign currency
economic crisis
solutions
Megjelenés:Economica. - 8 : 2 (2015), p. 5-12. -
További szerzők:Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM084013
Első szerző:Tóth Flóra
Cím:A családok otthonteremtési kedvezménye és annak várható hatásai, The Family Housing Allowance and the Effects Expected / Tóth Flóra, Horváthné Kökény Annamária
Dátum:2018
ISSN:1585-6216 2560-2322
Megjegyzések:A gazdaság minden területén, épp úgy, mint az otthonteremtés esetében, fontos szerepet tölt be az állami szabályozás. Szükségességét az is mutatja, hogy a napjainkban elérhető és igényelhető Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) egyre több család számára jelent fejlesztési lehetőséget, állami támogatás igénybevételével, egyre gyorsuló ügyintézés és egyre kedvezőbb feltételek megléte mellett. A CSOK témakörében szekunder kutatás mellett, primerkutatást is végeztünk, 2017 tavaszán és őszén a lakosság körében, mely eredményeinek bemutatására jelen cikk ad lehetőséget. Kérdőíves felmérést alkalmaztunk, melyben elsősorban a CSOK ismertségére, eddigi és várható eredményeire, hatásaira kerestük a választ. Abstract In every field of the economy, like housing, state regulations play an important role. The role of state regulations is shown by the Family Housing Allowance (CSOK) as a governmental influential tool, which means development for several families with a faster administration and with favourable terms. We used primary and secondary research as well to present our findings in this article. Our questionnaire-based survey primarily focuses on the examination of the acquaintance level of the CSOK among the Hungarian residents, the motivationial level to participate in the programme and the effects and the results of the CSOK.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
állami támogatás
lakhatás
pénzügyi kultúra
gyerekvállalás
biztonság
subsidy
housing
financial culture
raising children
safety
Megjelenés:Economica. - 9 : 2 (2018), p. 55-63. -
További szerzők:Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.1-16-2016-00006
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1