CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM084016
Első szerző:Horváthné Kökény Annamária (Közgazdász)
Cím:What Influences the Savings Decisions of the Hungarian Population? / Horváthné Kökény Annamária, Széles Zsuzsanna
Dátum:2014
Megjelenés:Utánközlés / Nyelvi változat
ISSN:0031-496X
Megjegyzések:We created a theoretical model of the main factors that influence household savings based on our secondary research, then conducted a questionnaire survey involving 4106 Hungarian households in the scope of primary research. The examined households had a low level of financial knowledge. They believe that financial literacy needs to be developed, since in general it is true that they are not adequately familiar with the various financial services and state aid options related to them. We came to the conclusion that households clearly believe that developing financial culture among the Hungarian population is of key importance. Four household types were distinguished from each other: 1. "Wishing to provide for themselves": Their knowledge of savings products is above average, and they also try to take advantage of various tax allowances to a moderate degree. 2. "Lives for today": They are least familiar with the various savings options. Exploiting State tax incentives is of no interest to them. 3. "Conscious and financially literate self-provider": They are most open to State influence through tax breaks when making savings decisions. 4. "Self-provider, with no financial knowledge": Although they are not familiar with the various financial options, they seek to take advantage of tax benefits as broadly as possible. All four household types believe that the primary focus should be on the education of vocational and high school students. Developing the adult population's know-how should also be treated as a priority, but improving the financial literacy of primary school pupils is also considered necessary.
Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász): Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit?
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
savings
self-provision
state influence,
financial know-how
education
Megjelenés:Pénzügyi Szemle. - 4 (2014), p. 425-443. -
További szerzők:Széles Zsuzsanna
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
   Lásd még:
Utánközlés (1)
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM083981
Első szerző:Horváthné Kökény Annamária (Közgazdász)
Cím:Megtakarításokhoz kapcsolódó elméletek = Theories on savings / Horváthné Kökény Annamária, Horváth Marianna, Széles Zsuzsanna
Dátum:2013
ISSN:0865-7823
Megjegyzések:A megtakarításokhoz kapcsolódó elméletek és gyakorlati megoldások aktuális kérdések, mind a háztartások, mind a vállalatok szempontjából. Ezért a következőkben a háztartási megtakarítások, illetve a vállalati költségcsökkentés főbb modelljeit, megközelítéseit mutatjuk be. Kutatásunk során a lakosság hosszú távú öngondoskodási szokásait, az azt befolyásoló állami ösztönző rendszer alakulását, az állam célirányos befolyásoló szerepét a háztartások pénzgazdálkodására, valamint ezek hatását elemezzük. Ennek kiindulópontjaként szeretnénk áttekinteni a lakossági pénzügyi megtakarításokhoz kapcsolódóan a különböző közgazdászok nézeteit, modelljeit. Mivel a vállalati megtakarítások leginkább a költségek csökkentéséhez kötődnek, ezek alapján mutatunk be különböző megtakarítási szemléleteket ellátási lánc megközelítés alapján. Az üzleti szférában a válság hatása a megtakarítási, költségcsökkentési megközelítésben és gyakorlatban, illetve az ellátási láncok szerveződésében is érzékelhető. Kulcsszavak: megtakarítás, öngondoskodás, állami befolyásolás, vállalatok, ellátási lánc Abstract In our paper there are different theories related to savings from the point of view of households and businesses. These are important questions in Hungary mostly in crisis time. In our research the long-term self-care habits of the population, the incentives of the state system and the role of the state to target influencing household's financial management and their impacts are analyzed. As a starting point we would like to review the connection with a variety of household financial savings by different views and models. In the second part we present different approaches of saving in companies and in supply chain management that mainly focused on cost reduction. In the supply chains the impact of the crisis can be perceived on savings and practices too. Keywords: savings, self-care, state influence, companies, supply chain
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
megtakarítás, állami szabályozás, pénzügyi kultúra
Megjelenés:Gazdaság és Társadalom. - 4 (2013), p. 109-124. -
További szerzők:Horváth Marianna Széles Zsuzsanna
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM083940
Első szerző:Horváthné Kökény Annamária (Közgazdász)
Cím:Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? / Horváthné Kökény Annamária, Széles Zsuzsanna
Dátum:2014
ISSN:0031-496X 2064-8278
Megjegyzések:Szekunder kutatásaink alapján a háztartási megtakarítást befolyásoló főbb tényezők egy elméleti modelljét alkottuk meg, majd primer kutatás keretében 4106 háztartásra vonatkozóan kérdőíves lekérdezést valósítottunk meg. A vizsgált háztartások alacsony pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. Úgy gondolják, szükséges a pénzügyi kultúra fejlesztése, hiszen általánosságban igaz, hogy nem ismerik megfelelően a különböző pénzügyi szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó állami támogatási lehetőségeket. Arra az eredményre jutottunk, hogy a háztartások egyértelműen úgy gondolják, kiemelten fontos a pénzügyi kultúrát fejleszteni a magyar lakosság körében. Négy háztartási típust különböztettünk meg egymástól: 1. ?Öngondoskodni vágyó": közepesnél nagyobb mértékben ismerik a megtakarítási termékeket és közepes mértékben próbálják kihasználni a különböző adókedvezményeket is. 2. "Mának élő": ők ismerik a legkevésbé az egyes megtakarítási lehetőségeket. Az állami adókedvezmények kihasználása számukra érdektelen. 3. "Tudatos öngondoskodó, pénzügyi ismerettel": az állam őket tudja a leginkább befolyásolni adókedvezmények formájában a megtakarítási döntéseik során. 4. ?Öngondoskodó, pénzügyi ismeret nélkül": bár nem ismerik az egyes pénzügyi lehetőségeket, törekednek az adókedvezmények minél szélesebb kihasználására. Mind a négy háztartási típus úgy gondolja, hogy elsősorban a szakközépiskolások és a gimnazisták oktatására kell összpontosítani. Kiemelten kell kezelni a felnőtt lakosság ismereteinek fejlesztését is, de már az általános iskolások számára is szükségesnek tartják a pénzügyi ismeretek fejlesztését.
Horváthné Kökény Annamária (1976-) (Közgazdász): What Influences the Savings Decisions of the Hungarian Population?
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
megtakarítás
öngondoskodás
állami befolyásolás
pénzügy ismeret
oktatás
Megjelenés:Pénzügyi Szemle. - 59 : 4 (2014), p. 457-475. -
További szerzők:Széles Zsuzsanna
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
   Lásd még:
Egyéb kapcsolat (1)
Borító:
Rekordok letöltése1