CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM105362
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:Az erősségek, mint a jóllét alapjai: a VIA karaktererősségek és a PERMA jóllételemek összefüggései / Molnár Adrienn, Fodor Szilvia
Dátum:2021
ISBN:978-615-80241-9-8
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Karaktererősségek
jóllét
PERMA modell
Megjelenés:Út a reziliens jövő felé : A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése : kivonatkötet / szerk. Sass Judit. - p. 85-86. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM105361
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:Pedagógusok kiégésének vizsgálata a pozitív pszichológia szemléletébe / Molnár Adrienn, Fodor Szilvia
Dátum:2022
ISBN:978-963-306-862-5
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Pedagógus kiégés
Jóllét
Karaktererősség
Megjelenés:18. Pedagógiai Értékelési Konferencia : Absztraktkötet / szerk. Fejes József Balázs, Pásztor-Kovács Anita. - p. 72. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM104770
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:Pozitív pszichológia a munkahelyen: Az erősségek használata és fejlesztési lehetőségei a szervezetekben / Adrienn Molnár, Szilvia Fodor
Dátum:2022
ISSN:1419-872X
Megjegyzések:Háttér: A pozitív pszichológiai irányzat egyik központi témája az erősségek vizsgálata. Az erősségek a jóllét és a jó teljesítmény fontos építőkövei, emiatt a munkahelyeken és a szervezeti hatékonyság szempontjából különösen fontos, hogy felismerjük, alkalmazzuk és fejlesszük azokat. Célkitűzések: A tanulmány célja, hogy egy elméleti áttekintő tanulmány keretében az erősségek általános ismertetésén túl bemutassa, hogy a munkahelyi környezetben miért fontosak és hogyan működnek az erősségek. Az írás rámutat, hogy hogyan lehet optimálisan használni az erősségeket szervezeti környezetben, mi jellemzi az erősségekkel való pszichológiai munkát, valamint összegzi az erősségek fejlesztésére irányuló munkahelyi törekvéseket és szervezeti intervenciókat. Módszer: A szakirodalmi áttekintés Niemiec (2018) összefoglaló könyve mellett négy átfogó elméleti összefoglalást nyújtó tanulmányt vesz alapul a szervezeti erősséghasználat alapfogalmainak és meghatározó kérdéseinek leírására. Ezen túl pedig számos, elsősorban 2010 utáni empirikus eredményt ismertet, melyek a különböző erősségek és a munkahelyi jóllét vagy teljesítmény összefüggéseit vizsgálják. Eredmények: Az erősségek szakirodalmi tanulmányozása alapján megfogalmazhatjuk, hogy az erősségek azonosítása és felismerése mellett érdemes azok optimális használatára és fejlesztési lehetőségeire is fókuszálni, hogy az egyéni erősségek mellett érdemes a csoportos vagy kollektív erősséghasználatra is figyelmet fordítani, valamint, hogy az intervenciók során az általános fejlesztési folyamatok mellett figyelembe kell venni a célcsoport és a kontextus speciális jellemzőit is. Következtetések: A munkahelyi jóllét és teljesítmény szempontjából kiemelt jelentőségű lehet az egyéni és csoportos erősségek felismerése, használata és fejlesztése. Így ezeknek az intervencióknak az alkalmazása, valamint a téma további tanulmányozása a szervezeti hatékonyság növelésének egyik sokat ígérő lehetősége.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Pozitív pszichológia
Erősséghasználat
Erősségalapú klíma
Erősségalapú intervenciók
Megjelenés:Alkalmazott Pszichológia. - 22 : 1 (2022), p. 147-176. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-20-3
Egyéb
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM093010
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:Középiskolások matematikai szorongásának és teljesítményének vizsgálata a célorientációs elmélet keretében / Molnár Adrienn, Fodor Szilvia, Kurucz Győző
Dátum:2019
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Programfüzet / kiad. a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. - p. 211
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus) Kurucz Győző (1982-) (pszichológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM093009
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:A matematikai szorongás vizsgálata a célorientációs elmélet keretében / Molnár Adrienn, Fodor Szilvia, Kurucz Győző
Dátum:2020
ISSN:1419-872X
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
matematikai szorongás
célorientációk
célstruktúrák
tanulási környezet
Megjelenés:Alkalmazott Pszichológia. - 20 : 1 (2020), p. 31-55. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus) Kurucz Győző (1982-) (pszichológus)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM086335
Első szerző:Molnár Adrienn (Pszichológus)
Cím:A serdülők iskolai énhatékonyságának, aspirációinak és az iskola teljesítményének vizsgálata a célorientációs elmélet tükrében / Molnár Adrienn, Péter-Szarka Szilvia
Dátum:2017
ISSN:1215-5233 1789-5170
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Iskolakultúra. - 27 : 1-12 (2017), p. 19-33. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus)
Pályázati támogatás:ÚNKP-17-2
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM105115
Első szerző:Péter-Szarka Szilvia (pszichológus)
Cím:Karaktererősségek az iskolában. Fogalmak, jellemzők és a fejlesztésre irányuló intervenciók / Fodor Szilvia, Molnár Adrienn
Dátum:2020
ISSN:1215-5233
Megjegyzések:A pozitív pszichológia egyik központi eleme a karaktererősségek fogalma, illetve a 2004-ben kialakított VIA karaktererősségek rendszere (Peterson és Seligman, 2004). Az ebben leírt erősségek és személyes jellemzők a pozitív pszichológiai kutatások és intervenciók egyik fókuszpontját jelentik, melyek működéséről és hatásmechanizmusáról már elég sokat tudunk (Peterson, Park és Seligman, 2006; Vela és mtsai, 2016). Ugyanakkor az erősségek iskolai megjelenése, illetve az azok fejlesztésére irányuló iskolai gyakorlatok még kevésbé ismertek, alkalmazásuk nem gyakori. Cikkünkben ezért bemutatjuk a karaktererősségek fogalmát és működését, az erősségekkel kapcsolatos pszichológiai munka általános jellemzőit, valamint az ennek fejlesztésére irányuló intervenciókat. Ezen túl részletesebben ismertetjük a pozitív pszichológiai irányú, különösen az erősségek fejlesztésére irányuló beavatkozások iskolai lehetőségeit, melyek megteremtik az erősségorientált iskolai szervezeti kultúra és tanítási-tanulási folyamat tudományos alapjait. A tanulmány végén olyan rövid gyakorlatokat mutatunk be (pl. erősségek azonosítása, 360 fokos értékelés, erősség-megfigyelés), melyek lehetőséget teremtenek a rövid és egyszerűen kivitelezhető erősségfókuszú intervenciók iskolai kipróbálására, megismerésére.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
pozitív pszichológia
Karaktererősségek
erősségalapú intervenciók
Megjelenés:Iskolakultúra. - 30 : 4-5 (2020), p. 20-39. -
További szerzők:Molnár Adrienn (1995-) (Pszichológus)
Internet cím:DOI
Szező által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1