CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM102015
Első szerző:Kóti Tibor (terület és településfejlesztő geográfus)
Cím:A munkanélküliség és a közfoglalkoztatás területi különbségei, összefüggései Magyarországon / Kóti Tibor
Dátum:2020
ISSN:0018-7828 2064-8251
Megjegyzések:Jelen tanulmány az elsődleges és a másodlagos munkaerőpiaci sérülékenységet leginkább meghatározó munkanélküliségi és közfoglalkoztatási folyamatok hazai területi különbségeit, összefüggéseit elemzi, a területi különbségekből fakadó esélyhátrányokra fókuszálva. Míg a munkanélküliségi folyamatokat az ezredfordulótól kezdődően, addig a közfoglalkoztatás hatását - a rendelkezésre álló adato k tükrében - a 2014 és 2018 közötti időszakban mutat ja be, kiemelve az időbeli változásokbó l fakadó differenciálódást. A szerző külön figyelmet szentel a munkanélküliség alakulásá t jelentősen befolyásoló településszerkezeti sajátosságoknak is. A településnagyságtól és a centrumtérségektől való távolsággal jól megragadható a munkaerőpiaci sérülékenység. Megállapítható, hogy minél kisebb, illetve minél messzebb helyezkedik el egy település központtól, annál magasabb munkanélkülisé a g kumulálódik. Jelen vizsgálat relevanciáját igazolja, hogy az egyre növekvő munkaerőkereslet felveti a munkaadói igények kielégítésének kérdését. Mindehhez a közfoglalkoztatás foglalkoztató hatásának területi feltérképezése, mint potenciális munkaerőt kibocsát(hat)ó eszköz elsődleges munkaerőpiaci integrációja, tranzitív szerepköre releváns kérdés, amit szintén vizsgál a szerző. A tanulmány elemzi továbbá a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak iskolázottsági összefüggéseinek alakulását, amellyel leginkább magyarázható a versenyszféra munkaerőpiacától való távolmaradás alakulása.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Területi Statisztika. - 60 : 5 (2020), p. 517-547. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1