CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM104955
Első szerző:Bakos Zsuzsanna
Cím:Evaluation of molecular biological markers of different sweet corn (Zea mays L. convar. saccharata Koern) genotypes / Bakos Zsuzsanna, Nagy János, Parádi István, Demeter Cintia, Szűcs Kata, Szántó-Egész Réka, Micsinai Adrienn
Dátum:2021
Megjegyzések:Sweet corn (Zea mays L. convar saccharata Koern) is a popular vegetable all over the world. In the following years it is expected that research will focus on these varieties due to their important dietary role. Hungary has an outstanding record in the cultivation of sweet corn, being the largest producer in Europe and the world's second largest exporter - an average annual production of 500 thousand tons, 95% of which is exported. Plant carotenoids have been implicated in preventing several age-related diseases. Numerous studies have identified lutein and zeaxanthin to be essential components for eye health. They have also been linked with reduced risk of age-related macular degeneration (AMD) and cataracts, thus increasing the content of carotenoids in maize grains is of great interest. In our study we aim to follow the molecular biological markers of lutein biosynthesis by targeted gene expression studies in three super sweet maize varieties: Dessert R78, Messenger and Honey during the generative phase of the plants. At first, reliable reference genes will be identified for data normalization. Samples were collected from the topmost developed leaves of the plants, frozen immediately in liquid nitrogen and transported to the laboratory. RNA isolation included homogenization under liquid nitrogen, followed by RNA isolation, then it was transcribed to cDNA by random hexamer method. Real-time PCR was carried out on a Thermo QuantStudio 5 device utilizing SYBR dye kits. Previously we selected four reference genes for our studies, which encode tubulin (TUB), ubiquitin (UBI), actin (ACT) and a thioredoxin-like gene (TLG). These housekeeping genes consist of a group of constitutively expressed genes which are considered to be essential to maintain basic cellular functions, and are ubiquitously expressed in all cells of an organism, irrespective of tissue type, developmental stage, cell cycle state, or external signal. From these four candidate reference genes three (TUB, UBI and ACT) gave satisfactory results and selected for further downstream studies. The PCR products have also been confirmed by sequencing and sequence alignment to respective genes. For lutein biosynthesis gene expression, 7 target genes and 8 pairs of primers were selected for preliminary studies (PSY, HYD, CYP97C, PDS, ZDS, LCYB, LCYE). These indicated that all real-time PCR reactions are suitable for further studies in our selection of sweet corn varieties
ISBN:978-80-552-2400-8
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Scientific Conference of PhD Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : Proceedings of abstracts / eds. Monika Tóthová, Judita Lidiková, Kristína Candráková, Dominik Hollý. - p. 65-65. -
További szerzők:Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Parádi István Demeter Cintia (1992-) (agrármérnök, növénytermesztő) Szűcs Kata Szántó-Egész Réka Micsinai Adrienn (1972-) (biológus, mikrobiológus)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
Egyéb
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM104932
Első szerző:Bakos Zsuzsanna
Cím:Különböző csemegekukorica (Zea mays L. convar Saccharata Koern) genotípusok molekuláris biológiai markereinek értékelése / Bakos Zsuzsanna, Micsinai Adrienn, Parádi István, Nagy János
Dátum:2022
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:Vizsgálataink során célunk a lutein bioszintézis molekuláris biológiai markereinek nyomon követése célzott génexpressziós vizsgálatokkal három csemegekukorica hibriden: Dessert R78, Messenger és Honey a növények generatív fázisában. Megállapítottuk, hogy a kvantitatív valós idejű PCR (qPCR) hatékony eszköz a génexpressziós szintek mérésére és a pontos, reprodukálható eredmények az adatok normalizálásához használt referenciagének helyes megválasztásától függenek. A vizsgálatainkhoz szükséges levél- és termésminták begyűjtése a Debreceni Egyetem Böszörmény úti Campusának a Bemutató kertjéből történt 2021 július elejétől július végéig, öt időpontban. A mintavétel során a replikátumokat összegyűjtöttük és az RNS megőrzése érdekében helyszíni fagyasztást végeztünk folyékony nitrogénben, majd az elemzésig -80 ?C-on voltak tárolva. A minták homogenizásása és az RNS izolálás folyékony nitrogén alatt történt, ezt követően az RNS minőségét elektroforézis után 1%-os agaróz gélen történő megjelenítéssel majd spektrofotometriával az A260/A280 és A260/A230 arányokat használva értékeltük. Előzetes tanulmányok alapján négy referenciagént választottunk ki vizsgálatainkhoz, amelyek tubulint (TUB), ubiquitint (UBI), aktint (ACT) és egy tioredoxin-szerű gént (TLG) kódolnak. Ebből a négy jelölt referenciagénből három (TUB, UBI és ACT) kielégítő eredményt adott, és kiválasztottuk további, downstream vizsgálatokhoz. A PCR-termékeket szekvenálás és a megfelelő génekhez történő szekvencia-illesztés is megerősítette. Második lépésben ellenőriztük és validáltuk az ismert molekuláris biológiai lutein bioszintézis markereket. A lutein bioszintézis génexpressziójához hét célgént és nyolc pár primert választottunk ki az vizsgálatokhoz (PSY, HYD, CYP97C, PDS, ZDS, LCYB, LCYE). Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a csemegekukorica hibridek kiválasztásában a valós idejű PCR reakciók hatékonyak és alkalmasak a minták tömeges vizsgálatára.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
csemegekukorica
karotinoidok
lutein
génexpresszió
háztartási gén
Megjelenés:Növénytermelés. - 71 : 2 (2022), p. 5-20. -
További szerzők:Micsinai Adrienn (1972-) (biológus, mikrobiológus) Parádi István Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
TKP2021-NKTA-32
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM104956
Első szerző:Demeter Cintia (agrármérnök, növénytermesztő)
Cím:Evaluation of NDVI, SPAD and nutritional values of sweet maize (Zea mays. L. convar. saccharata Koern) / Demeter Cintia, Bakos Zsuzsanna Éva, Zelenák Annabella, Nagy János
Dátum:2021
Megjegyzések:Due to the successful breeding and various innovative technological developments, the importance of sweet maize production and processing is growing on a global scale. Foods with high carotenoid content have positive effects on human health. Furthermore, research has shown that carotenoids in the human body can reduce the risk of developing age-related macular degeneration. Similarly to other researchers, Azami and Sun (2019) identified the antifibrotic, antioxidant, anti-inflammatory, antiapoptotic, antitumor, and chemopreventive properties of zeaxanthin. The experiments described in this paper were conducted at the Researcher Centre of the University of Debrecen. The super sweet maize Messenger (MES) was examined for its essential nutrient contents. In order to quantify carotenoid levels, the method of Moros et al. (2002) was used. Samples were dried at 50 ?C and stored at 24 ?C until processing to identify the various elements. Measurements were performed with ICAP 7000 spectrophotometer and the optimal one with no interference was selected, with the following spectral line overlap: Mg-285,213, P-177,495, Zn-213,856. Precision agriculture technologies were used during sowing, irrigation, fertilization, plant protection and harvesting. Sowing was performed on 22/05/2020 and harvesting was done on 17/08/2020. The amount of irrigation water was 88 mm and the applied fertilizer dose was 80 kg N, 21 kg CaO and 15 kg MgO per hectare. It was found that the measurement program described in this paper is able to provide complete information for the implementation of precision sweet maize production and production technology during the growing season. In addition, it is possible to determine the optimal sowing date. Furthermore, heat sum calculation can be used to monitor the development dynamics of maize, forecast silking, to identify critical events during the grain filling period based on precipitation and evaporation data, to plan possible interventions and to determine the optimal harvest time during ripening. During the content analyses of MES, high concentrations of phosphorus-, magnesium-, iron and zinc were observed (4455 mg/kg, 1530 mg/kg, 27 mg/kg and 27 mg/kg, respectively). As regards carotenoids, 9.57 mg/kg lutein, 8.93 mg/kg zeaxhantin, 0.725 mg/kg ?-criptoxantin and 0.185 mg/kg ?-carotin were measured, in addition to 2.45 mg/kg fructose, 2.6 mg/kg glucose and 3.675 mg/kg saccharose. Satisfactory and uniform NDVI values were associated with high yield quality. After the silking period, SPAD values showed close correlation with yield, which makes it possible to perform yield forecasting. During the growing season, the highest NDVI value (0.84) was measured before ripening, followed by a constant decrease.
ISBN:978-80-552-2400-8
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:Scientific Conference of PhD. Students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra : Proceedings of Abstracts / eds. Monika Tóthová, Judita Lidiková, Kristína Candráková, Dominik Hollý. - p. 67-67. -
További szerzők:Bakos Zsuzsanna (1982-) Zelenák Annabella (1995-) (mezőgazdasági mérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
Egyéb
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM095361
Első szerző:Demeter Cintia (agrármérnök, növénytermesztő)
Cím:Normálédes és szuperédes csemegekukorica (Zea mays L. convar. sacharata Koern) hibridek beltartalmi értékeinek összehasonlító elemzése / Demeter Cintia, Széles Adrienn, Illés Árpád, Bojtor Csaba, Szabó Atala, Bakos Zsuzsanna, Zelenák Annabella, Nagy János
Dátum:2021
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 70 : 2 (2021), p. 5-20. -
További szerzők:Széles Adrienn (1980-) (okleveles agrármérnök) Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Szabó Atala (1995-) (növénytermesztő mérnök) Bakos Zsuzsanna (1982-) Zelenák Annabella (1995-) (mezőgazdasági mérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
Egyéb
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM109592
035-os BibID:(cikkazonosító)e270680 (Scopus)85150316055
Első szerző:Mousavi, Seyed Mohammad Nasir (agrármérnök)
Cím:Stability yield indices on different sweet corn hybrids based on AMMI analysis = Índices de estabilidade de rendimento em diferentes híbridos de milho-doce com base na análise AMMI / S. M. N. Mousavi, A. Illés, A. Szabó, S. H. Shojaei, C. Demeter, Z. Bakos, A. Vad, A. Széles, J. Nagy, C. Bojtor
Dátum:2023
ISSN:1519-6984 1678-4375
Megjegyzések:Currently, sweet corn is considered an important crop due to its high sugar content and low starch content. Important sugars in sweet corn include sucrose, fructose, glucose, and maltose. The purpose of the present study was to use the yield indices of the eight examined sweet corn hybrids and the correlation of the yield indices together. Concentration is important for consumers in terms of yield indices. The research site was located at the Látókép Experimental Station of the University of Debrecen. The small plot experiment had a strip plot design with four replications. The previous crop was sweet corn; the plant density was 64 thousand/ha. The obtained result indicates that Biplot AMMI based on IPCA1 showed that the DB, NO, GS, and GB hybrids had stability and high performance in terms of yield indices. At the same time, fructose and glucose had stable parameters for the hybrids involved in the study. IPCA1 AMMI biplot showed that the ME hybrid had stability and high performance in terms of iron and zinc as well. IPCA2 AMMI biplot showed that DE, GB, and GS hybrids had stability and the highest performance on yield parameters in the scope of the research. Fructose, glucose, and sucrose had stable parameters on hybrids based on IPCA2. The DB and SE hybrids had desirable performance in Lutein and Zeaxanthin based on the biplot. The DE hybrid had a maximum performance on iron and zinc parameters.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
zeaxanthin
AMMI analysis
cluster analysis
yield indices
Megjelenés:Brazilian Journal of Biology. - 84 (2024) 1-8. -
További szerzők:Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Szabó Atala (1995-) (növénytermesztő mérnök) Shojaei, Seyed Habib (1980-) (agrármérnök) Demeter Cintia (1992-) (agrármérnök, növénytermesztő) Bakos Zsuzsanna (1982-) Vad Attila (1981-) (agrármérnök) Széles Adrienn (1980-) (okleveles agrármérnök) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos)
Pályázati támogatás:TKP2021-NKTA-32
Egyéb
EFOP-3.6.3-VEKOP
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM103790
035-os BibID:(cikkazonosító)265735 (Scopus)85137794673
Első szerző:Mousavi, Seyed Mohammad Nasir (agrármérnök)
Cím:Quantitative and qualitative yield in sweet maize hybrids / S. M. N. Mousavi, A. Illés, C. Bojtor, C. Demeter, B. Zsuzsanna, A. Vad, R. A. Abakeer, H. M. I. Sidahmed, J. Nagy
Dátum:2022
ISSN:1519-6984 1678-4375
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Brazilian Journal of Biology. - 84 (2022), p. 1-9. -
További szerzők:Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Demeter Cintia (1992-) (agrármérnök, növénytermesztő) Bakos Zsuzsanna (1982-) Vad Attila (1981-) (agrármérnök) Abakeer, Rania Alrasheed Sidahmed Hajer Mohamed Ibrahim (1979-) (Crop scientist) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM110590
Első szerző:Nagy János (agrármérnök, mérnök-tanár)
Cím:A csemegekukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern) hibridek betakarítási idejének értékelése a szárazanyag- és a szacharózgyarapodásának dinamikája alapján = Harvest time evaluation of sweet maize (Zea mays L. convar. saccharata Koern) hybrids based on dry matter and sucrose yield dynamics / Nagy János, Demeter Cintia, Bakos Zsuzsanna, Simon Károly, Hajer Mohamed Ibrahim Sidahmed
Dátum:2023
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:A világszerte keresett magyar csemegekukorica termelése több év átlagát tekintve 500 ezer tonna, köszönhetően a jól megválasztott precíziós termesztéstechnológiának. A mezőgazdaságban, a csemegekukorica termesztés sikerességét számos tényező befolyásolja, ezért folytonos gyakorlati kihívásokkal találkozunk. A növények cukorfelhalmozódásának dinamikájával kapcsolatban korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre, különösen abiotikus stressz esetén. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar campusán beállított kísérletben vizsgáltuk a köztermesztésben használt csemegekukorica hibridet. A minőségi paraméterek meghatározását a betakarításkor vett szemmintából laboratóriumi körülmények között állapítottuk meg a DE MÉK Agrárműszerközpontjában. A szántóföldi csemegekukorica kísérletünkben négy mintavételi időpontban vett szemmintákban mértük a szárazanyag-tartalmat és a szacharóz mennyiségét. Mérési eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált négy csemegekukorica hibrid szárazanyaggyarapodásának dinamikája különböző, minden esetben lineárisan növekvő. Kutatási eredményeink alapján bizonyítottuk, hogy mind a négy hibrid esetében a szárazanyagés a szacharózhozam a harmadik mintavétel időpontjában volt a legkedvezőbb a betakarítás szempontjából. Az első mintavételi időponthoz képest két hét alatt, a szárazanyaggyarapodás 46%-kal növekedett, a szacharóztartalom háromszorosára nőtt egy tonna csemegekukorica szemtermésében. Ezt követően a szárazanyag és a szacharóz gyarapodása lelassult.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
csemegekukorica hibridek
szárazanyag-gyarapodás
betakarítás
szacharóztartalom
Megjelenés:72 : 1 (2023), p. 53-68. -
További szerzők:Demeter Cintia (1992-) (agrármérnök, növénytermesztő) Bakos Zsuzsanna (1982-) Simon Károly (1985-) (okleveles agrármérnök) Sidahmed Hajer Mohamed Ibrahim (1979-) (Crop scientist)
Pályázati támogatás:TKP2021-NKTA-32
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM109817
Első szerző:Szabó Atala (növénytermesztő mérnök)
Cím:A precíziós csepegtető öntözés hatása a csemegekukorica (Zea mays conv. saccharata Koern) normalizált differenciált vegetációs index, levélterületi index és SPAD értékeire szántóföldi kísérletben / Szabó Atala; Illés Árpád; Bakos Zsuzsanna; Nagy János
Dátum:2023
ISSN:0546-8191
Megjegyzések:Napjainkban a csemegekukorica termesztése az egyre fokozódó éghajlatváltozás miatt nehézségeket okoz. Ezt a kutatást öntözött és nem öntözött feltételek mellett végeztük a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus Bemutatókert területén. A vizsgált csemegekukorica hibridek az SF1379 és a Honey volt. A csemegekukorica állomány alakulásának nyomon követésére precíziós eszközöket alkalmaztunk. A levélterületi-indexet (LAI), SPAD értékeket és a Normalizált Differenciált Vegetációs Index-et (NDVI) két fenológiai szakaszban felvételeztük. A csuhé, csutka, szem szárazanyag-produkció alakulását betakarítás előtt és betakarításkor mértük. A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy az LAI, SPAD, NDVI és szárazanyag értékei jelentősen nőttek az öntözés hatására. Gyakorlatban hasznosítható eredményekkel szolgálhatunk a csemegekukorica-termelők számára, amellyel felhívjuk a figyelmet a precíziós öntözés alkalmazására. A csemegekukorica termesztése optimális, precíz technológiát igényel és öntözött körülmények között. hatékony és jövedelmező.
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
csemegekukorica
öntözés
LAI
NDVI
SPAD
szárazanyag
Megjelenés:Növénytermelés. - 72 (1) (2023), p. 107-122. -
További szerzők:Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bakos Zsuzsanna (1982-) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:TKP2020-IKA-04
Egyéb
ÚNKP-22-3
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM097266
Első szerző:Szabó Atala (növénytermesztő mérnök)
Cím:Effect of the different nitrogen supply on the leaf area index and yield parameters of maize / Szabó Atala, Illés Árpád, Bojtor Csaba, Bakos Zsuzsanna, Nagy János
Dátum:2021
ISSN:0546-8191
Tárgyszavak:Agrártudományok Növénytermesztési és kertészeti tudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Növénytermelés. - 70 : 3 (2021), p. 117-120. -
További szerzők:Illés Árpád (1994-) (növényorvos) Bojtor Csaba (1993-) (okleveles növényorvos) Bakos Zsuzsanna (1982-) Nagy János (1951-) (agrármérnök, mérnök-tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008
EFOP
TKP2020-IKA-04
Egyéb
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1