CCL

Összesen 10 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM065627
Első szerző:Lipécz Ágnes
Cím:Scheimpflug image-based changes in anterior segment parameters during accommodation induced by short-term reading / Ágnes Lipécz, Alexis Tsorbatzoglou, Ziad Hassan, András Berta, László Módis, Gábor Németh
Dátum:2017
ISSN:1120-6721
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:European Journal Of Ophthalmology 27 : 3 (2017), p. 301-307. -
További szerzők:Tsorbatzoglou, Alexis (1970-) (szemész) Hassan, Ziad (1962-) (szemész) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Németh Gábor (1975-) (szemész)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM042091
Első szerző:Németh Gábor (szemész)
Cím:Sebészileg indukált astigmia 2,6, illetve 3,0 mm-es clear cornealis sebek esetén / Németh Gábor, Tsorbatzoglou Alexis, Berta András, Módis László
Dátum:2012
Megjegyzések:A meredek tengelyben készített 2,6 mm-es illetve 3,0 mm-es clear cornealis incisio astigmia csökkentő hatásának vizsgálata. Betegek és módszer: 48 beteg 54 szemét vizsgáltuk (életkor: 72,74+-9,15 év). Automata keratometriát végeztünk a műtétek előtt és 10,5+-3,9, 35,0+-7,98 és 72,1+-15,5 nappal a műtét után. 27 szem esetén 3,0 mm-es, 27 szem esetén pedig 2,6 mm-es clear cornealis incisiót végeztünk, mindig a meredek cornealis tengelyben. A sebek astigmia indukáló hatását vektor analízissel elemeztük. Eredmények: 10,5+-3,9 nappal a műtét után, -0,029+-1,07 D volt a sebészileg indukált astigmia (SIA) a 2,6 mm-es csoportban és -0,21+-1,11 D a 3,0 mm-es csoportban. 35,0+-7,98 nappal a műtét után, -0,23+-0,84 D volt a SIA a 2,6 mm-es, és -0,1+-0,87 D a 3,0 mm-es incisio esetén. 72,1+-15,5 nappal a műtét után, a SIA -0,24+-0,79 D volt 2,6 mm-es, és -0,18+-0,84 D a 3,0 mm-es inciso esetén. A postoperativ szakban nem volt szignifikáns különbség a kétféle seb astigmia indukáló hatása között. A temporális seb esetén a SIA csökkent a posztoperatív idő teltével, a 12 h-s sebek esetén viszont állandó maradt. Következtetés: Az indukált astigmia mértéke igen nagy variabilitást mutat. Az indukált astigmia mértéke 2,6 mm-es és 3,0 mm-es sebek esetén megegyezik és csak a temporalisan készített seb esetén csökken jelentősen a postoperativ szak 10 hetére.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Szemészet. - 149 : 2 (2012), p. 64-67. -
További szerzők:Tsorbatzoglou, Alexis (1970-) (szemész) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM013592
Első szerző:Németh Gábor (szemész)
Cím:Assessment and reproducibility of anterior chamber depth measurement with anterior segment optical coherence tomography compared with immersion ultrasonography / Nemeth G., Vajas A., Tsorbatzoglou A., Kolozsvari B., Modis L. Jr., Berta A.
Dátum:2007
ISSN:0886-3350
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Journal of Cataract and Refractive Surgery. - 33 : 3 (2007), p. 443-447. -
További szerzők:Vajas Attila (1973-) (szemész) Tsorbatzoglou, Alexis (1970-) (szemész) Kolozsvári Bence Lajos (1977-) (szemész) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM013587
Első szerző:Németh Gábor (szemész)
Cím:Comparison of central corneal thickness measurements with a new optical device and a standard ultrasonic pachymeter / Nemeth G., Tsorbatzoglou A., Kertesz K., Vajas A., Berta A., Modis L. Jr.
Dátum:2006
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Journal of Cataract and Refractive Surgery. - 32 : 3 (2006), p. 460-463. -
További szerzők:Tsorbatzoglou, Alexis (1970-) (szemész) Kertész K. Vajas Attila (1973-) (szemész) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM010612
Első szerző:Németh Gábor (szemész)
Cím:Az akkomodáció vizsgálata pseudophakiás szemeken / Németh Gábor, Tsorbatzoglou Alexis, Módis László, Berta András
Dátum:2009
Megjegyzések:Megfigyelhető, hogy egyes betegek a szürkehályog-műtét során beültetett monofokális műlencse implantálása után, távoli korrekció mellett is jól használható közeli látásélességet érnek el. Ezt a jelenséget nevezik pszeudoakkomodációnak, aminek megértése és mérése a pseudophakiás szemek akkomodációjának új technikákkal történő pótlása, illetve helyreállítása miatt elengedhetetlen. Célkitűzés: I. A szürkehályog-műtét után megfi gyelhető akkomodáció mérése. II. A csarnokmélység mérése Scheimpfl ugképalkotással, és az eredmények összehasonlítása a standard, ultrahangos módszerrel. III. Egy új optikai eszköz, az elülső szegmentum optikai koherenciatomográf (Visante OCT) elülsőcsarnok-mélység mérésének eredményeit, illetve annak ismételhetőségét és megbízhatóságát vizsgálni immerziós ultrahangos módszerrel összehasonlítva, phakiás szemeken. Módszer: I. Az akkomodációt defokuszáló módszerrel, parciális koherencia-interferometria módszerével és a szem elülsőcsarnok-mélysége változásának a musculus ciliaris farmakológiai befolyásolása során mértük. II. A szem elülső csarnokának mélységét Pentacammal mértük, és az eredményeket összehasonlítottuk a standard ultrahangos módszerrel phakiás és pseudophakiás szemeken. III. Két vizsgáló mérési eredmé nyeit és azok ismételhetőségét vetettük össze Visante OCT-vel történő elülsőcsarnok-mélység mérése után. Eredmények: I. A defokuszáló technikával 0,83 D-ás teljes akkomodációs amplitúdót igazoltunk. Parciális koherencia-interferometria módszerével a műlencsék elmozdulása fi ziológiás akkomodációs inger mellett minimális volt. A musculus ciliaris farmakológiai bénítása során a műlencse átlagosan 0,18 mm-t mozdult előre. II. Phakiás szemeken a Pentacam és ultrahangos módszer eredményei azonosak, pseudophakiás szemeken azonban az optikai módszer lényegesen kisebb csarnokmélységet mér. III. Elülső szegmentum optikai koherenciatomográf az immerziós ultrahangos eszköznél nagyobb csarnokmélységet mér phakiás szemeken. Következtetések: A pseudophakiás szemeken megfigyelhető akkomodációs amplitúdó hátterében álló akkomodáció, illetve pszeudoakkomodáció mérése igen bonyolult, és a különböző módszerekkel csak egy-egy részfolyamat mérhető. A nem kontakt optikai módszerekkel a standard ultrahangos módszerhez képest jelentősen eltérő csarnokmélységek mérhetők. Az elülsőcsarnok-mélység mérésének intra- és interobserver ismételhetősége, valamint megbízhatósága az optikai eszközzel lényegesen jobb.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Orvosi Hetilap. - 150 : 20 (2009), p. 943-948. -
További szerzők:Tsorbatzoglou, Alexis (1970-) (szemész) Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM038407
Első szerző:Tsorbatzoglou, Alexis (szemész)
Cím:Aqualase és ultrahangos phacoemulsificatio összehasonlító vizsgálata / Tsorbatzoglou A., Kertész K., Módis L.
Dátum:2006
ISSN:0039-8101
Megjegyzések:Célkitűzés: A hagyományos ultrahangos és az Aqualase® módszerrel végzett phacoemulsificatio összehasonlítása a műtéti paraméterek és a posztoperatív funkcionális eredmények tekintetében. Módszerek: Randomizált, összehasonlító klinikai vizsgálatunkba 17, kétoldali cataractás beteget vontunk be. Az átlagéletkor 75,6±5,3 év volt. Minden beteg egyik szemén hagyományos ultrahangtechnikával (1. csoport - 17 szem), a másik szemén pedig Aqualase® módszerrel (2. csoport - 17 szem) végeztünk phacoemulsificatiót. A beavatkozások után feljegyeztük a műtéti paramétereket, majd a posztoperatív 1. és 10. napon, illetve 1 és 3 hónap múlva szemészeti kontrollvizsgálatok történtek. Az adatokat statisztikailag feldolgoztuk, a változók tekintetében a p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: A magkeménység, a műtéti és az aspirációs idők, az effektív Aqualase® /phaco idő, illetve a posztoperatív vízuseredmények a két csoportban szignifikánsan nem különböztek. Következtetések: Az Aqualase® módszer megfelelő választás a puha és közepes keménységű lencsemagok eltávolításához. A tanulási periódus rövid, a műtéti idő és a vízuseredmények hasonlók, mint ultrahangtechnika esetén.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Szemészet. - 143 : 2 (2006), p. 123-126. -
További szerzők:Kertész Katalin Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM001612
Első szerző:Tsorbatzoglou, Alexis (szemész)
Cím:Comparison of divide and conquer and phaco-chop techniques during fluid-based phacoemulsification / Tsorbatzoglou A., Módis L., Kertész K., Németh G., Berta A.
Dátum:2007
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:European journal of ophthalmology 17 : 3 (2007), p. 315-319. -
További szerzők:Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Kertész K. Németh Gábor (1975-) (szemész) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Internet cím:elektronikus változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM001614
Első szerző:Tsorbatzoglou, Alexis (szemész)
Cím:Corneal endothelial function after phacoemulsification using the fluid-based system compared to conventional ultrasound technique / Tsorbatzoglou A., Kertész K., Módis L., Németh G., Máth J., Berta A.
Dátum:2007
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Eye 21 : 6 (2007), p. 727-732. -
További szerzők:Kertész K. Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Németh Gábor (1975-) (szemész) Máth J. (orvos) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM001613
Első szerző:Tsorbatzoglou, Alexis (szemész)
Cím:40%ige Glukose-Augentropfen gegen Hornhautödeme : eine seltene Nebenwirkung. / Tsorbatzoglou A., Módis L., Losonczy G., Biró Z., Berta A.
Dátum:2007
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:Der Ophthalmologe 104 : 9 (2007), p. 810-812. -
További szerzők:Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Losonczy Gergely (1977-) (szemész) Biró Zsolt (szemész) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Borító:

10.

001-es BibID:bibEBI6791
Első szerző:Tsorbatzoglou, Alexis (szemész)
Cím:Milansol cougenisal aplosia pupillae / Tsorbatzoglou, A., Módis L., Berta A.
Dátum:1997
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. - 211 : Suppl. 5 (1997), p. 38. -
További szerzők:Módis László (1964-) (szemész szakorvos, kontaktológus) Berta András (1955-) (szemész, gyermekszemész)
Borító:
Rekordok letöltése1