CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064994
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula expressziós mintázata és jelátviteli folyamatai eltérőek a normál és patológiás faggyúmirigyekben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Bálint L. Bálint, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2012
Megjegyzések:A PPAR magreceptor molekulának kulcsszerepe van a sebocytákés a faggyúmirigyek m©uködésében, azonban a pontos mechanizmusaz ellentmondásos eredmények miatt nem tisztázott. Korábban hazánkbanels©oként mutattuk ki hiperpláziás faggyúmirigyekben és azimmortalizált SZ95 sebocytákban a PPAR és RXR! fehérjét ésmRNS-t. Lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©ol izoláltRNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós (RT-qPCR)módszerrel végeztük a molekulák génexpressziós szintjének meghatározását.Jelen vizsgálatunk célja , hogy feltérképezzük a PPAR melytranszkripciós folyamatokat irányítja a faggyúmirigyekben, van-eeltérés a PPAR♯a molekula m©uködési mechanizmusában különböz©odifferenciáltságú faggyúmirigy sejteken, illetve a különböz©o faggyú-mirigyeket involváló betegségekben? B©orbetegekb©ol származó szö-vetminták formalinnal fixált, paraffinba ágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiaimódszerrel, friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióvalelkülönített különböz©o differenciáltságú faggyúmirigysejtekgénexpressziós mintázatát vizsgáltuk. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrel kvantitatív lipidmeghatározástvégeztünk. Újabb eredményeink szerint a faggyú-mirigy carcinomában a PPAR nem expresszálódott, faggyúmirigyadenomában a molekula expressziója csökkent a normál faggyúmirigybenkimutatható PPAR expresszióhoz képest. SZ95 sebocytakultúrában receptor agonistával illetve antagonistával befolyásoltuka célgének expresszióját, és megfigyeltük az anyagcsereváltozásokat,amelyek a sejtekben végbemennek. Meghatároztuk az SZ95 sejtekbenés a mikrodisszekált szövetmintákban a a PPAR molekulaáltal regulált lipidmetabolizmusban szerepet játszó célgének(PGAR, ADRP, FABP4) expressziós mintázatát. Megfigyeltükmindkét modellrendszerben a PPAR és célgénjeinek expresszióját asejtdifferenciáció során.Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a PPAR szerepetjátszhat a faggyúmirigyek differenciációjában és a sejtek differenciálódásifolyamatainak defektusaiban is, így diagnosztikai és terá-piás célpont lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 88 : 6 (2012), p. 260. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Bálint L. Bálint Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1