CCL

Összesen 4 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071253
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPARg is a key regulator of sebaceous gland differentiation and proliferation in normal and pathological sebocytes / Anikó Dózsa, Balázs Dezső, Balázs István Tóth, Attila Bácsi, Gerhardt Liebisch, Gerd Schmitz, Christos C. Zouboulis, Ralph Rühl, Tamás Bíró, Éva Remenyik, László Nagy
Dátum:2011
ISSN:0022-202X
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology 131 : 2 (2011), p. S71. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Liebisch, Gerhard Schmitz, Gerd Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM064991
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PUFA molekulák aktiválják a PPAR[gamma] (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekulát az ép sebocytákban / Dózsa Anikó, Ralph Rühl, Dezső Balázs, Tóth Balázs,, Bíró Tamás, Bácsi Attila, Christos C. Zouboulis, Gerd Schmitz, Holger Seltmann, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Megjegyzések:A faggyúmirigy a dermisben elhelyezked©o ectodermalis eredet©umódosult keratinocytákból álló b©orfüggelék. Fiziológiás m©uködésesorán - az adipocytákhoz hasonlóan - a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a b©orfelszínre.Eddigi kutatási eredményeink szerint a PPAR? magreceptornaktranszkripciós faktorként kulcsfontosságú szerepe van a normál sebocytadifferenciációban, proliferációban, citokintermelésben és komplexlipiedek metabolizmusában. A kísérletek során exogén ligandokathasználtunk, hogy a specifikus hatást bizonyíthassuk. A betegségekkialakulása során viszont természetes, un. endogén ligandok szabá-lyozzák a sejteket. Ezért jelen munkánkban a sebocytákban a PPARgmolekulát szabályozó endogén ligandok megismerését t©uztük ki célul.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel, friss fagyasztottmetszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©olizolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós(RT-qPCR) módszerrel végeztünk vizsgálatokat. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel és fluorimetriás módszerrel, valamint HPLCmódszerrel kvalitatív és kvantitatív lipidvizsgálatokat végeztünk.Asebocyták által termelt citokinek szintjét ELISA módszerrel, a sejtekproliferációs képessegét MUH assay-vel határoztuk meg.Ismert, hogy a faggyúmirigysejtekben az arachidonsav (AA) azegyik leghatékonyabb lipidtermelést indukáló molekula. Kimutattuk,hogy az arachidonsav egy természetes PPARg aktivátor, a PPARgcélgének expressziós szintjét emeli és PPARgamma aktiváláson keresztülbeindítja a sejtek IL-6 citokintermelését. Az AA kaszkád soránPUFA derivátumok képz©odnek. HPLC méréseink szerint,amennyiben AA mellett a PPARg molekulát gátoltuk, bizonyosPUFA derivátumok szintje emelkedett, ami arra utal, hogy ezen molekulákPPARg ligandként funkcionálhatnak. Megvizsgáltuk ezekneka PUFA molekuláknak (5-KETE 12-KETE, d15d12PgJ2, 15KETE, 9HODE) a PPARg aktivátor hatását, és azt találtuk, hogy a 5-KETE12-KETE, d15d12PgJ2 molekulák specifikus PPARg aktivátorok azSZ95 sejtekben. Ez fontos lépés további kutatásunk irányába: szeretnénke molekulák szerepét in vivo tanulmányozni, megismerni, hogyanindítják el a gyulladásos folyamatot az ép sejteken és milyenszerepet tölthetnek be az acne vulgaris patomechanizmusában.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
PUFA
faggyúmirigy
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 200. -
További szerzők:Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Schmitz, Gerd Seltmann, Holger Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM055877
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPAR gamma is a key regulator of sebaceous gland differentiation and proliferation in normal and pathological sebocytes / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Tóth Balázs I., Bácsi Attila, Liebisch Gerhardt, Schmitz Gerd, Zouboulis Christos, Rühl Ralph, Bíró Tamás, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology. - 131 (2011), p. S71. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth Balázs I. Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Liebisch, Gerhard Schmitz, Gerd Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM048835
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPARγ-Mediated and Arachidonic Acid-Dependent Signaling is Involved in Differentiation and Lipid Production of Human Sebocytes / Aniko Dozsa, Balazs Dezso, Balazs I. Toth, Attila Bacsi, Szilard Poliska, Emanuela Camera, Mauro Picardo, Christos C. Zouboulis, Tamás Bíró, Gerd Schmitz, Gerhard Liebisch, Ralph Rühl, Eva Remenyik, Laszlo Nagy
Dátum:2014
ISSN:0022-202X
Megjegyzések:The transcriptional basis of sebocyte differentiation and lipid production is mostly unclear. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?), a lipid activated transcription factor, has been implicated in differentiation and lipid metabolism of various cell types. Here, we show that PPAR? is differentially expressed in normal and pathological human sebocytes, and appears to have roles in their differentiation and lipid production. We used laser microdissected normal and pathologic human sebaceous glands (SG) and SZ95 cells (immortalized sebocyte cell line) analyzed by RT-qPCR and immunohistochemistry. Lipids were analyzed by quantitative fluorimetry and mass spectrometry based approaches. We have observed that PPAR? and its target genes, ADRP and PGAR, are expressed in sebocytes and show association with their level of differentiation. Also, PPAR? is present in normal and hyperplastic SG, whereas its expression levels are decreased in SG adenoma and SG carcinoma cells, reflecting a maturation-linked expression pattern. Furthermore, in SZ95 sebocytes, naturally occurring lipids including arachidonic acid and arachidonic acid keto-metabolites (eg 5-KETE, 12-KETE) appear to regulate PPAR? signaling pathways, which in turn modulate phospholipid biosynthesis and induce neutral lipid synthesis. Collectively, our findings highlight the importance of endogenous ligand-activated PPAR? signaling in human sebocyte biology and suggest that PPAR? might be a promising candidate for the clinical management of SG disorders.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Calcium (Ca2+) signalling
Ion channel
Membrane transport
Molecular mechanisms of disease
Skin
TRP channels
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology. - 134 : 4 (2014), p. 910-920. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Póliska Szilárd (1978-) (biológus) Camera, Emanuela Picardo, Mauro Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) Schmitz, Gerd Liebisch, Gerhard Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1