CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064991
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PUFA molekulák aktiválják a PPAR[gamma] (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekulát az ép sebocytákban / Dózsa Anikó, Ralph Rühl, Dezső Balázs, Tóth Balázs,, Bíró Tamás, Bácsi Attila, Christos C. Zouboulis, Gerd Schmitz, Holger Seltmann, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Megjegyzések:A faggyúmirigy a dermisben elhelyezked©o ectodermalis eredet©umódosult keratinocytákból álló b©orfüggelék. Fiziológiás m©uködésesorán - az adipocytákhoz hasonlóan - a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a b©orfelszínre.Eddigi kutatási eredményeink szerint a PPAR? magreceptornaktranszkripciós faktorként kulcsfontosságú szerepe van a normál sebocytadifferenciációban, proliferációban, citokintermelésben és komplexlipiedek metabolizmusában. A kísérletek során exogén ligandokathasználtunk, hogy a specifikus hatást bizonyíthassuk. A betegségekkialakulása során viszont természetes, un. endogén ligandok szabá-lyozzák a sejteket. Ezért jelen munkánkban a sebocytákban a PPARgmolekulát szabályozó endogén ligandok megismerését t©uztük ki célul.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel, friss fagyasztottmetszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©olizolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós(RT-qPCR) módszerrel végeztünk vizsgálatokat. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel és fluorimetriás módszerrel, valamint HPLCmódszerrel kvalitatív és kvantitatív lipidvizsgálatokat végeztünk.Asebocyták által termelt citokinek szintjét ELISA módszerrel, a sejtekproliferációs képessegét MUH assay-vel határoztuk meg.Ismert, hogy a faggyúmirigysejtekben az arachidonsav (AA) azegyik leghatékonyabb lipidtermelést indukáló molekula. Kimutattuk,hogy az arachidonsav egy természetes PPARg aktivátor, a PPARgcélgének expressziós szintjét emeli és PPARgamma aktiváláson keresztülbeindítja a sejtek IL-6 citokintermelését. Az AA kaszkád soránPUFA derivátumok képz©odnek. HPLC méréseink szerint,amennyiben AA mellett a PPARg molekulát gátoltuk, bizonyosPUFA derivátumok szintje emelkedett, ami arra utal, hogy ezen molekulákPPARg ligandként funkcionálhatnak. Megvizsgáltuk ezekneka PUFA molekuláknak (5-KETE 12-KETE, d15d12PgJ2, 15KETE, 9HODE) a PPARg aktivátor hatását, és azt találtuk, hogy a 5-KETE12-KETE, d15d12PgJ2 molekulák specifikus PPARg aktivátorok azSZ95 sejtekben. Ez fontos lépés további kutatásunk irányába: szeretnénke molekulák szerepét in vivo tanulmányozni, megismerni, hogyanindítják el a gyulladásos folyamatot az ép sejteken és milyenszerepet tölthetnek be az acne vulgaris patomechanizmusában.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
PUFA
faggyúmirigy
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 200. -
További szerzők:Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Schmitz, Gerd Seltmann, Holger Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM004120
Első szerző:Tóth István Balázs (élettanász)
Cím:Transient receptor potential vanilloid-1 signaling as a regulator of human sebocyte biology / Balazs I. Toth, Tamas Geczy, Zoltan Griger, Aniko Dozsa, Holger Seltmann, Laszlo Kovacs, Laszlo Nagy, Christos C. Zouboulis, Ralf Paus, Tamas Biro
Dátum:2009
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Megjelenés:The Journal of Investigative Dermatology. - 129 : 2 (2009), p. 329-340. -
További szerzők:Géczy Tamás (1980-) (élettanász) Griger Zoltán (1979-) (belgyógyász, allergológus és klinikai immunológus, reumatológus) Dózsa Anikó (1978-) (Ph.D hallgató, orvos) Seltmann, Holger Kovács László (1939-) (élettanász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Paus, Ralf Bíró Tamás (1968-) (élettanász)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1