CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064985
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A piercingviselés hazai gyakorlata, potenciális szövődményei / Dózsa Anikó, Simkó Zsófia, Simkó József, Tóth Anita, Nagy Gabriella, Rigó Adrien, Károlyi Zsuzsánna
Dátum:2013
Megjegyzések:Az elmúlt évtizedben a fülcimpán kívül viselt egyéb testékszerekegyre elterjedtebbé váltak, nemcsak a tinédzserek, hanem a feln©ottekkörében is. A testékszerek behelyezése egész Európában szabá-lyozatlan, a szakszer©utlen, akár otthon, nem steril körülmények kö-zött elvégzett beavatkozások számos szöv©odmény forrásai lehetnek.A testékszerek anyagai legtöbbször fémek, sebészi acél, arany, niobium,titán, illetve ezek ötvözetei. A behelyezett piercingek a tartóskontaktus helyén irritációt, kontakt dermatitist, lokális infekciót,helyi kompresszió miatt ischaemiát, szöveti nekrózist, hegeketokozhatnak. A sterilitás mell©ozése során hepatitis, HIV és egyéb infekciókléphetnek fel. A testüregekbe hatoló piercingek állandó behatolásikaput képezhetnek, ezáltal súlyos, potenciálisan akár letaliskimenetel©u szisztémás infekciók (endocarditis) forrásai lehetnek.Az egyéni hajlamosító tényez©ok, mint immungyengeség, vitium aszöv©odmények kialakulásának esélyét tovább növelhetik.A szerz©ok összefoglalják és felhívják a figyelmet a testékszer viseléspotenciális veszélyeire és ismertetik kérd©oíves felmérésükeredményeit. A kérd©oív segítségével középiskolás korosztálybanvizsgálták a piercingviselés motivációit, a piercingviselés gyakorlatátés a diákok ennek kockázataival kapcsolatos ismereteit.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
piercing
szövődmény
TAILS
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 89 : 6 (2013), p. 180. -
További szerzők:Simkó Zsófia Simkó József (1974-) (belgyógyász, kardiológus) Tóth Anita Nagy Gabriella Pigniczkiné Rigó Adrien Károlyi Zsuzsánna
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM064986
Első szerző:Károlyi Zsuzsánna
Cím:Paradox psoriasis kialakulása TNF-alfa gátló terápia során ? 13 eset elemzése / Károlyi Zsuzsánna, Nagy Gabriella, Dózsa Anikó
Dátum:2013
Megjegyzések:A tumor necrosis factor alpha (TNF-?) egy gyulladásos cytokin,melynek fontos szerepe van számos inflammatoricus betegség, mintpld. psoriasis (Ps), psoriaticus arthropathia (PsA), rheumatoid arthritis(RA), spondylitis ankylopoetica (SpA) és gyulladásos bélbetegség(IBD) pathogenesisében. A TNF-? gátlók igen hatékonyak ezen a kórképekkezelésére, de paradox módon ritkán éppen psoriasis kialakulá-sát észlelik alkalmazásuk során. A jelenséget valamennyi TNF-? gátlókiválthatja, prevalenciáját 1.5%-ra becsülik, hajlamosító tényez©o nemismert. Kialakulásában a TNF-? gátlás következtében megemelkedettinterferon-? (INF-?) termel©odésnek tulajdonítanak szerepet. A TNF-?gátló által indukált paradox psoriasis legtöbbször újonnan alakul ki,de el©ofordulhat a korábban fennálló psoriaticus b©ortünetek súlyos exacerbatiója,illetve szokatlan morfológiával történ©o jelentkezése a ko-179Poszterek2013 Dermatolog nagy 12/4/13 13:54 Page 179rábban nem érintett b©orterületeken. A szerz©ok b©orgyógyászati, rheumatológiaiés gasztroenterológiai indikációban TNF-? gátló terápiaalatt álló közel 500 gondozott beteg között 13 esetben észlelték paradoxpsoriasis kialakulását. Nemi megoszlás: 12 n©o, 1 férfi. A TNF-?gátló kezelés indikációja: 6 RA, 1 PsA, 3 Ps, 3 IBD. Újonnan kialakulópsoriasis 8, exacerbatio (erythrodermia) 1, szokatlan morfológia 4.A paradox psoriasis típusai: palmo-plantaris 6, plakkos 5, erythrodermia1, psoriaticus alopecia 1. A TNF-? gátlók megoszlása: adalimumab6, infliximab 2, certolizumab 4, golimumab 1. Biológiai terápiafelfüggesztése: 2 esetben (erythrodermia, psoriaticus alopecia). ATNF-? gátló kezelés által indukált paradox psoriasis lefolyása általá-ban kedvez©o, legtöbbször nem teszi szükségessé rutinszer©uen a bioló-giai terápia leállítását, kiegészít©o lokális vagy szisztémás antipsoriaticuskezelés hatására b©ortünetek nagyrészt regrediálnak.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
paradox psoriasis
TNF alfa antagonista
mellékhatás
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 89 : 6 (2013), p. 179-180. -
További szerzők:Nagy Gabriella Dózsa Anikó (1978-) (Ph.D hallgató, orvos)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM036406
Első szerző:Simkó József (belgyógyász, kardiológus)
Cím:Sinus node dysfunction due to psychotropic agents combination / Simkó József, Nagy Gabriella, Dózsa Anikó, Lörincz István
Dátum:2012
ISSN:0924-2708
Megjegyzések:Background: Although sinus node dysfunction is primarily related to degenerative fibrosis ofnodal tissue in the elderly, it may occur at any age secondary to other cardiac abnormalitiesor extrinsic causes. Pharmacologic agents including psychotropic drug therapy may also playa role.Method: We present the case of a 53-year-old woman with bipolar affective disorder inwhom antipsychotic agents were suspected of inducing sinus node dysfunction.Result: The combination of psychotropic agents including lithium, quetiapine, andcarbamazepine (first occasion) or escitalopram (second occasion) has been implicated as acause for sinus node dysfunction.Conclusion: Patients with severe mental illness usually require long-term psychotropic drugtherapy, often in combination. This may enhance efficacy but also involves an increased riskof adverse effects including cardiotoxicity.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
sinus node dysfunction
adverse effects
cardiotoxicity
polypharmacy
psychotropic drugs
Megjelenés:Acta Neuropsychiatrica. - 24 : 4 (2012), p. 247-250. -
További szerzők:Nagy Gabriella Dózsa Anikó (1978-) (Ph.D hallgató, orvos) Lőrincz István (1950-) (belgyógyász, kardiológus)
Internet cím:DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1