CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064995
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPARg (peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma) molekula funkciójának vizsgálata ép és kóros faggyúmirigyben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2006
Megjegyzések:A peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma (PPARg) egymagreceptor, amely olyan transzkripciós faktor ami képes ligandokatkötni. A ligandok agonista- vagy antagonista hatással szabályozzákkülönbözö gének transzkripcióját. Ez a szabályozás egy másik magreceptor,a retinoid X receptrorral (RXR) heterodimert képezve történik.A PPARg?nak eddigi kutatási eredmények szerint kulcsfontosságúszerepe van a lipidmetabolizmusban és az adipocyta differenciáció-ban. A faggyúmirigy fiziológiás m©uködése során a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik ab©orfelszínre. Kevés irodalmi adat alapján valószín©u, hogy a PPARgszerepet játszik a faggyúmirigy sejtek fiziológiás m©uködésében, illetvefeltételezhet©o a molekula diszfunkciója patológiás körülményekközött.Célul t©uztük ki a PPAR? fehérje és mRNS kifejez©odésének és szabályozószerepének vizsgálatát sebocytákon.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel a fehérje,friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyú-mirigyb©ol izolált RNS-b©ol pedig, valós idej©u kvantitatív polimerázláncreakcióval (RT-qPCR) az mRNS kifejez©odését vizsgáltuk. Amolekula funkcióját SZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalonhatároztuk meg. Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrelkvantitatív lipidanalízist végeztünk.Eredmények: humán hyperplasias faggyúmirigyben PPAR? ésRXR-alfa fehérje nukleáris expressziót mutat, hasonlóan a tenyésztettsebocytákhoz. PPAR? mRNS in situ magasabban expresszáló-dik, mint az immortalizált SZ95 sejtkultúrában. Míg az arachidonsavjelent©osen fokozta az intracelluláris lipid akkumulációt, PPARgamma antagonista csökkentette ezt a hatást. Ebben a folyamatbanrészlegesen a PPAR gammának is szerepe lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 82 : 6 (2006), p. 270. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth Balázs Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1