CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071253
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPARg is a key regulator of sebaceous gland differentiation and proliferation in normal and pathological sebocytes / Anikó Dózsa, Balázs Dezső, Balázs István Tóth, Attila Bácsi, Gerhardt Liebisch, Gerd Schmitz, Christos C. Zouboulis, Ralph Rühl, Tamás Bíró, Éva Remenyik, László Nagy
Dátum:2011
ISSN:0022-202X
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology 131 : 2 (2011), p. S71. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Liebisch, Gerhard Schmitz, Gerd Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM064998
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPAR[gamma] has different expression and signaling pattern in normal and pathologic sebaceous glands / A. Dozsa, B. I. Tóth, T. Bíró, E. Remenyik, B. Dezso, C. C. Zouboulis, L. Nagy
Dátum:2009
Megjegyzések:Peroxisome proliferation activated receptor gamma (PPAR?) has been implicated in lipid metabolismand also in infl ammation. PPAR? is expressed in lipid rich human sebocytes and it appears to haveroles in their functions. The details of PPAR?-regulated lipid metabolism in sebocytes are, however,not well understood. Therefore our aim was to characterize the expression patterns of PPAR?, itsheterodimeric partner RXR and target genes in normal and pathologic sebaceous glands in tissuesand in the SZ95 sebocytes . Therefore we applied formaldehyde fi xed parraffi n embedded skinsamples of patients with sebaceous hyperplasia, sebaceous carcinoma for immunohistochemistry.From fresh frozen skin samples, we laser microdissected normal sebaceous glands and isolatedRNA for RT-PCR. We studied function of PPAR? molecule in SZ95 sebocyte culture by addingPPAR? agonist rosiglitazone (RSG), RXRalfa agonist LG268 or arachidonic acid (AA). Viabilityof the cells was measured by MTT test. Nile red staining and quantitative fl uorimetric analysiswere used to detect changes in polar and neutral lipid content levels as a differentiation markerof sebocytes. We found that PPAR? and RXR? proteins are present in normal and hyperplasticsebaceous glands, immortalized SZ95 cell line, but PPAR? is barely expressed in sebaceouscarcinoma. We also demonstrated that mRNA of PPAR? and its lipid-metabolism associatedtarget genes, ADRP and PGAR were present in both models, but only sebaceous glands in situexpressed FABP4. Target genes responded to activation or inhibition of PPAR? and RXR? inSZ95 sebocytes. These data suggest that PPAR? as a transcription factor is likely to play a role innormal and pathological sebaceous gland biology, thus possibly serving as a relevant target forfurther investigations in sebaceous gland-associated dermatoses and a potential target of therapy.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
sebocyte
lipid
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology. - 129 : Suppl. 2 (2009), p. S54. -
További szerzők:Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM064997
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Role of a lipid activated transcription factor peroxisome proliferation activated receptor gamma in sebocytes / A. Dozsa, B. I. Tóth, T. Bíró, E. Remenyik, B. Dezso, C. C. Zouboulis, L. Nagy
Dátum:2007
ISSN:0022-202X
Megjegyzések:Sebaceous gland is a holocrine gland with accelerated lipid metabolism. On the otherhand, peroxisome proliferation activated receptor gamma (PPAR?) is a nuclear receptor,functioning as a transcriptional factor. Together with retinoid X receptor alpha (RXR?) it formsa heterodimer and regulates gene expression. Certain lipid ligands activate or inactivate thisreceptor complex. PPAR? has a key role in adipocyte lipid metabolism and differentiation;sebaceous glands were also reported to express PPAR?. Our goal is to assess if PPAR? hasa role in sebocyte function and/or diseases associated with this cell type. Human SZ95sebocytes and skin samples of healthy individuals and patients with dermatoses were usedfor immunhistochemistry to determine the presence of the receptor proteins. In addition,we isolated mRNA from laser microdissected sebaceous glands to detect gene expressionwith RTqPCR. The function of the receptor was studied in SZ95 sebocytes by adding thePPAR? agonist rosiglitazone (RSG), the PPAR? antagonist GW9668, interleukin4 (IL4), theRXR? agonist LG268 or arachidonic acid (AA). Quantitative fluorimetric analyses wereused to detect changes in lipids. We detected PPAR? and RXR? proteins in samples fromheathy individuals, patients with sebaceous hyperplasia, sebaceous carcinoma and inSZ95 sebocytes. The expression of PPARs in SZ95 sebocytes and also expression of targetgenes (ie. ADRP, LXR?) were detectable. By adding RSG, IL4 and AA no change in certainPPAR? target genes was detected, however changes in sebocyte lipid content occurred.GW9668 treatment decreased sebaceous lipids. Our data suggest that PPAR? is likelyto play a role in sebaceous lipid synthesis, thus it is possibly a relevant target for furtherinvestigation in sebaceous gland-associated dermatoses and a potential target of therapy.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
sebocyte
lipid
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology. - 127 : Suppl. 2 (2007), p. S81. -
További szerzők:Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM064995
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPARg (peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma) molekula funkciójának vizsgálata ép és kóros faggyúmirigyben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2006
Megjegyzések:A peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma (PPARg) egymagreceptor, amely olyan transzkripciós faktor ami képes ligandokatkötni. A ligandok agonista- vagy antagonista hatással szabályozzákkülönbözö gének transzkripcióját. Ez a szabályozás egy másik magreceptor,a retinoid X receptrorral (RXR) heterodimert képezve történik.A PPARg?nak eddigi kutatási eredmények szerint kulcsfontosságúszerepe van a lipidmetabolizmusban és az adipocyta differenciáció-ban. A faggyúmirigy fiziológiás m©uködése során a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik ab©orfelszínre. Kevés irodalmi adat alapján valószín©u, hogy a PPARgszerepet játszik a faggyúmirigy sejtek fiziológiás m©uködésében, illetvefeltételezhet©o a molekula diszfunkciója patológiás körülményekközött.Célul t©uztük ki a PPAR? fehérje és mRNS kifejez©odésének és szabályozószerepének vizsgálatát sebocytákon.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel a fehérje,friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyú-mirigyb©ol izolált RNS-b©ol pedig, valós idej©u kvantitatív polimerázláncreakcióval (RT-qPCR) az mRNS kifejez©odését vizsgáltuk. Amolekula funkcióját SZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalonhatároztuk meg. Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrelkvantitatív lipidanalízist végeztünk.Eredmények: humán hyperplasias faggyúmirigyben PPAR? ésRXR-alfa fehérje nukleáris expressziót mutat, hasonlóan a tenyésztettsebocytákhoz. PPAR? mRNS in situ magasabban expresszáló-dik, mint az immortalizált SZ95 sejtkultúrában. Míg az arachidonsavjelent©osen fokozta az intracelluláris lipid akkumulációt, PPARgamma antagonista csökkentette ezt a hatást. Ebben a folyamatbanrészlegesen a PPAR gammának is szerepe lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 82 : 6 (2006), p. 270. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth Balázs Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM064994
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula expressziós mintázata és jelátviteli folyamatai eltérőek a normál és patológiás faggyúmirigyekben / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Bálint L. Bálint, Tóth Balázs, Biró Tamás, Christos Zouboulis, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2012
Megjegyzések:A PPAR magreceptor molekulának kulcsszerepe van a sebocytákés a faggyúmirigyek m©uködésében, azonban a pontos mechanizmusaz ellentmondásos eredmények miatt nem tisztázott. Korábban hazánkbanels©oként mutattuk ki hiperpláziás faggyúmirigyekben és azimmortalizált SZ95 sebocytákban a PPAR és RXR! fehérjét ésmRNS-t. Lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©ol izoláltRNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós (RT-qPCR)módszerrel végeztük a molekulák génexpressziós szintjének meghatározását.Jelen vizsgálatunk célja , hogy feltérképezzük a PPAR melytranszkripciós folyamatokat irányítja a faggyúmirigyekben, van-eeltérés a PPAR♯a molekula m©uködési mechanizmusában különböz©odifferenciáltságú faggyúmirigy sejteken, illetve a különböz©o faggyú-mirigyeket involváló betegségekben? B©orbetegekb©ol származó szö-vetminták formalinnal fixált, paraffinba ágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiaimódszerrel, friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióvalelkülönített különböz©o differenciáltságú faggyúmirigysejtekgénexpressziós mintázatát vizsgáltuk. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel, illetve fluorimetriás módszerrel kvantitatív lipidmeghatározástvégeztünk. Újabb eredményeink szerint a faggyú-mirigy carcinomában a PPAR nem expresszálódott, faggyúmirigyadenomában a molekula expressziója csökkent a normál faggyúmirigybenkimutatható PPAR expresszióhoz képest. SZ95 sebocytakultúrában receptor agonistával illetve antagonistával befolyásoltuka célgének expresszióját, és megfigyeltük az anyagcsereváltozásokat,amelyek a sejtekben végbemennek. Meghatároztuk az SZ95 sejtekbenés a mikrodisszekált szövetmintákban a a PPAR molekulaáltal regulált lipidmetabolizmusban szerepet játszó célgének(PGAR, ADRP, FABP4) expressziós mintázatát. Megfigyeltükmindkét modellrendszerben a PPAR és célgénjeinek expresszióját asejtdifferenciáció során.Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a PPAR szerepetjátszhat a faggyúmirigyek differenciációjában és a sejtek differenciálódásifolyamatainak defektusaiban is, így diagnosztikai és terá-piás célpont lehet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPAR gamma
faggyúmirigy
expresszió
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 88 : 6 (2012), p. 260. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Bálint L. Bálint Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM064991
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PUFA molekulák aktiválják a PPAR[gamma] (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekulát az ép sebocytákban / Dózsa Anikó, Ralph Rühl, Dezső Balázs, Tóth Balázs,, Bíró Tamás, Bácsi Attila, Christos C. Zouboulis, Gerd Schmitz, Holger Seltmann, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Megjegyzések:A faggyúmirigy a dermisben elhelyezked©o ectodermalis eredet©umódosult keratinocytákból álló b©orfüggelék. Fiziológiás m©uködésesorán - az adipocytákhoz hasonlóan - a mirigysejtek differenciálódnak,különböz©o lipideket termelnek, majd ezeket ürítik a b©orfelszínre.Eddigi kutatási eredményeink szerint a PPAR? magreceptornaktranszkripciós faktorként kulcsfontosságú szerepe van a normál sebocytadifferenciációban, proliferációban, citokintermelésben és komplexlipiedek metabolizmusában. A kísérletek során exogén ligandokathasználtunk, hogy a specifikus hatást bizonyíthassuk. A betegségekkialakulása során viszont természetes, un. endogén ligandok szabá-lyozzák a sejteket. Ezért jelen munkánkban a sebocytákban a PPARgmolekulát szabályozó endogén ligandok megismerését t©uztük ki célul.B©orbetegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel, friss fagyasztottmetszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyert faggyúmirigyb©olizolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimeráz láncreakciós(RT-qPCR) módszerrel végeztünk vizsgálatokat. A molekula funkciójátSZ95 immortalizált humán sebocyta sejtvonalban vizsgáltuk.Oil Red O festéssel és fluorimetriás módszerrel, valamint HPLCmódszerrel kvalitatív és kvantitatív lipidvizsgálatokat végeztünk.Asebocyták által termelt citokinek szintjét ELISA módszerrel, a sejtekproliferációs képessegét MUH assay-vel határoztuk meg.Ismert, hogy a faggyúmirigysejtekben az arachidonsav (AA) azegyik leghatékonyabb lipidtermelést indukáló molekula. Kimutattuk,hogy az arachidonsav egy természetes PPARg aktivátor, a PPARgcélgének expressziós szintjét emeli és PPARgamma aktiváláson keresztülbeindítja a sejtek IL-6 citokintermelését. Az AA kaszkád soránPUFA derivátumok képz©odnek. HPLC méréseink szerint,amennyiben AA mellett a PPARg molekulát gátoltuk, bizonyosPUFA derivátumok szintje emelkedett, ami arra utal, hogy ezen molekulákPPARg ligandként funkcionálhatnak. Megvizsgáltuk ezekneka PUFA molekuláknak (5-KETE 12-KETE, d15d12PgJ2, 15KETE, 9HODE) a PPARg aktivátor hatását, és azt találtuk, hogy a 5-KETE12-KETE, d15d12PgJ2 molekulák specifikus PPARg aktivátorok azSZ95 sejtekben. Ez fontos lépés további kutatásunk irányába: szeretnénke molekulák szerepét in vivo tanulmányozni, megismerni, hogyanindítják el a gyulladásos folyamatot az ép sejteken és milyenszerepet tölthetnek be az acne vulgaris patomechanizmusában.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
PUFA
faggyúmirigy
sebocyta
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 200. -
További szerzők:Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth István Balázs (1978-) (élettanász) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Schmitz, Gerd Seltmann, Holger Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM055877
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:PPAR gamma is a key regulator of sebaceous gland differentiation and proliferation in normal and pathological sebocytes / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Tóth Balázs I., Bácsi Attila, Liebisch Gerhardt, Schmitz Gerd, Zouboulis Christos, Rühl Ralph, Bíró Tamás, Remenyik Éva, Nagy László
Dátum:2011
Tárgyszavak:Természettudományok Biológiai tudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Journal of Investigative Dermatology. - 131 (2011), p. S71. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Tóth Balázs I. Bácsi Attila (1967-) (immunológus) Liebisch, Gerhard Schmitz, Gerd Zouboulis, Christos C. (1960-) (bőrgyógyász) Rühl, Ralph (1969-) (vegyész) Bíró Tamás (1968-) (élettanász) (absztraktok) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus)
Borító:
Rekordok letöltése1