CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064992
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:A PPARg (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekula expressziója és aktivitása lézer mikrodisszekált faggyúmirigyekben két eset kapcsán : extrém rhinophymában és Torre - Muir szindrómában / Dózsa Anikó, Dezső Balázs, Nagy László, Juhász István, Remenyik Éva
Dátum:2011
Megjegyzések:A PPARg molekula egy magreceptor, mely transzkripciós faktorkéntképes lipid természet©u ligandokat kötni. Ezek a ligandok agonista-vagy antagonista hatással szabályozzák a különböz©o célgénektranszkripcióját. A PPARg?nak eddigi kutatási eredmények szerintkulcsfontosságúszerepe van a lipidmetabolizmusban, és ismert,hogy a molekula jelen van a faggyúmirigyekben is. Ezek alapján lehetségesnekt©unik, hogy a PPARg szerepet játszhat a faggyúmirigysejtek normál m©uködésében, illetve felmerül a molekula diszfunkciójaa faggyúmirigy kóros m©uködése során.Jelen munkánk során kétféle sebaceus tumort: sebaceous hyperplasiátés sebaceus adenomát vizsgáltunk.Els©o betegünk extrém oto- és rhinophymával jelentkezett szakrendelésünkön,a szövettani képben faggyúmirigy hyperplasiát észleltünk.A második beteg Torre-Muir szindrómában szenvedett, multiplexb©ortumorok miatt számos alkalommal kellett operálni. Egy sebaceushyperplasia mintát és egy sebaceus adenomát vizsgáltunk meg.A betegekb©ol származó szövetminták formalinnal fixált, paraffinbaágyazott meszeteib©ol immunhisztokémiai módszerrel aPPARg molekula fehérje szint©u jelenlétét igazoltuk. A receptor aktivitásáta receptor célgénjeinek vizsgálatával lehet bizonyítani.Ezért friss fagyasztott metszetb©ol lézer mikrodisszekcióval nyertfaggyúmirigyb©ol izolált RNS-b©ol valós idej©u kvantitatív polimerázláncreakciós (RT-qPCR) módszerrel a PPARg molekula célgénjeinek(ADRP, PGAR) expressziós szintjét vizsgáltuk meg és összehasonlítottuk5 önkéntesb©ol származó ép faggyúmirigyben észleltexpressziós szinttel.Sikerült kimutatnunk normál, hypeplasias humán faggyúmirigybenés sebaceus adenomában a PPARg molekulát és célgénjeit. APPARg molekula expressziós szintje a normál faggyúmirigyekbendetektálthoz képest az adenoma mintában alacsonyabb volt, aPPARg molekula célgénjeinek (ADRP, PGAR) expressziós szintje anormál faggyúmirigyben észlelthez képest a kóros faggyúmirigyekbenalacsonyabb volt. Eredményeink alapján a PPARg molekulaszükséges lehet a faggyúmirigy normál m©uködéséhez, míg a kórosfaggyúmirigysejtekben csökkent szintje és m©uködése észlelhet©o.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
PPARgamma
faggyúmirigy
sebocyta
rhinophyma
faggyúmirigy hyperplasia
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 88 : 6 (2011), p. 181. -
További szerzők:Dezső Balázs (1951-) (pathológus) Nagy László (1966-) (molekuláris sejtbiológus, biokémikus) Juhász István (1956-) (bőrgyógyász, bőrsebész, kozmetológus, klinikai onkológus) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM064989
Első szerző:Dózsa Anikó (Ph.D hallgató, orvos)
Cím:Hirtelen kialakuló bőrnekrózis / Dózsa Anikó, Oláh Zsolt, Schlammadinger Ágota, Nagy Edit, Borus László, Frendl István, Rázsó Katalin, Boda Zoltán, Remenyik Éva, Juhász István
Dátum:2011
Megjegyzések:beteg trombózis gyanú miatt proflikatikusan kapott nem frakcionáltill. LMWH heparin beadását követ©oen 3 nappal az injekció beadásihelyein kékes-livid b©ornekrózis alakult ki, ezen kív©ul a beteg bal keze,alkarja a csukló fölött 5 cm-re terjed©oen ill. lába duzzadt, lividvolt. A klinikai kép alapján a differenciál diagnózisban felmerült heparinindukálta thrombocytopaenia thrombosissal (HITT), de a b©orcholesterin vagy septicus emboliája, choagulopathiához társult lágyrésznecrosis,cryroglobulinaemia, DIC is.Doppler Uh vizsgálat igazolta a bal v. axillaris, v. brachialis ill . v.femoralis supeficialis részleges, valamint alsó végtagi mélyvénásthrombosist. A laboratóriumi vizsgálatokban thrombocytopaeniát(87G/l), megnyúlt APTI (104) értékeket észleltünk. A vizsgálatok aHITT diagnózisát er©osítették meg. Hirudin kezelést indítottunk, ennekellenére a szövetek a végtagokon is nekrotikussá váltak, a betegszeptikus állapotba került. Az alkar és a láb amputációja vált szüksé-gessé, mely után a beteg láztalanná vált.HITT ritka gyógyszermellékhatás, amely heparin badását követ©oen4-14 nappal 0,2%-ban fordul el©o (?3 hónap). A folyamat hátterébenimmunmediált mechanismus áll, amely a thrombocyták aggregációjátváltja ki és thrombinfelszabadulást létrehozva thrombusképz©odéshezvezetö kaszkádot indít be, így a kering©o thrombocytákszáma kevesebb, mint felére csökken, miközben thrombosisok alakulnakki.Esetünkben azonban a gyors progresszió hátterében a korábbanfennállt szeptikus állapotban termel©odött immunfehérjék állhatnak(irodalom: Jang and Hursting, Circulation, 2005.). Ezen kívül, athrombosis kialakulásának fokozott kockázatával járó myeloproliferatívalapbetegség is hozzájárulhatott a folyamat rapid progresszió-jához.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
HITT
bőrnekrózis
Heparin
Megjelenés:Bőrgyógyászati és Venerológiai szemle. - 87 : 6 (2011), p. 199. -
További szerzők:Oláh Zsolt (1974-) (belgyógyász) Schlammadinger Ágota (1971-) (belgyógyász, haematológus) Nagy Edit Borus László Frendl István (1964-) (baleseti sebész és kézsebész) Molnárné Rázsó Katalin (1966-) (belgyógyász, haematológus, klinikai onkológus) Boda Zoltán (1947-) (belgyógyász, haematologus, klinikai onkológus) Remenyik Éva (1956-) (bőrgyógyász) Juhász István (1956-) (bőrgyógyász, bőrsebész, kozmetológus, klinikai onkológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1