CCL

Összesen 10 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM086284
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Tartós zajkezelés hatása a tengerimalac külső szőrsejt intracellularis calcium szintjére és purinerg receptor eloszlására / Szűcs Attila, Szappanos Henrietta, Batta Tamás, Tóth Andrea, Szigeti Gyula, Panyi György, Csernoch László, Sziklai István
Dátum:2005
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idézhető absztrakt
folyóiratcikk
Megjelenés:Fül-Orr-Gégegyógyászat. - 51 : 3 (2005), p. 169-170. -
További szerzők:Szappanos Henrietta (1976-) (biológus, élettanász) Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Panyi György (1966-) (biofizikus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM040971
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Changes in purinoceptor distribution and intracellular calcium levels following moderate noise exposure in the outer hair cells of the guinea pig (P23) / A. Szűcs, H. Szappanos, T. J. Batta, A. Tóth, G. P. Szigeti, Gy. Panyi, L. Csernoch, I. Sziklai
Dátum:2005
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
Megjelenés:42th Workshop on Inner Ear Biology / eds. Seeger, Anne. - p. 124.
További szerzők:Szappanos Henrietta (1976-) (biológus, élettanász) Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Panyi György (1966-) (biofizikus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Szerző által megadott URL
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM040972
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Characterization of potassium currents and morphology of guinea pig Deiters cells (P34) / Attila Szűcs, Sándor Somodi, Tamás Batta, Tamás Karosi, Andrea Tóth, László Csernoch, György Panyi, István Sziklai
Dátum:2004
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
Megjelenés:Inner Ear Biology Workshop / ed. Sziklai István. - p. 25.
További szerzők:Somodi Sándor (1977-) (belgyógyász) Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Karosi Tamás (1979-) (fül-orr-gégész) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Csernoch László (1961-) (élettanász) Panyi György (1966-) (biofizikus) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM040881
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Homloküreg gyulladás talaján kialakult szubperioszteális tályog kezelése két eset kapcsán / Szűcs Attila, Batta József Tamás, Fekete Attila, Makó Lőrinc, Tóth Andrea, Sziklai István, Jókay István
Dátum:2012
Megjegyzések:A szövódményes homloküreg-gyulladás ritkán kialakuló betegségA lehetséges szövódmények egyrésá a gyulladásintrakraniális terjedése következtében t i"tut ulO betegségek,m i nt az epid u rál is-, szu bd u rál is tályog, az agyhártyagyu l ladás,másrésá a koponyacsont oszteomyelitisze és perioszteumalatti tályog kialakulása. A szövódmények ritka előfordulása ésa kiíejezett tünetek hiánya miatt gyakran késve kerülnek ezenbetegek a fül-, orr-, gégészeti fekvóbeteg-ellátó rendszerbe.Két esetünk kapcsán szeretnénk bemutatÁi ezek diagnosztizálásátés kezelését,
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
csonthártya
homloküreg
szövődmények
tályog
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Otorhinolaryngologia Hungarica. - 58 : 4 (2012), p. 169-171. -
További szerzők:Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Fekete Attila Makó Lőrinc Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész) Jókay István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM040656
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:A Deiters sejtek kifelé irányuló K+ áramának karakterizálása / Szűcs Attila, Batta Tamás, Somodi Sándor, Tóth Andrea, Szigeti Gyula, Csernoch László, Panyi György, Sziklai István
Dátum:2009
Megjegyzések:A Corti szerven belül találhatók az érzéksejtek és a támasztósejtek. Az érzéksejtek közé tartoznak a külső és a belső szőrsejtek. A támasztósejtek közül a külső szőrsejtekkel (KSZ) szoros kapcsolatban álló Deiters sejteknek tulajdonítanak kiemelkedő jelentőséget. A Deiters sejtek a külső szőrsejtekhez mind a sejttestükkel, mind az ún. falangeális nyúlványukkal kapcsolódnak. Feltételezések szerint egyrészt szerepük lehet a cochlea erősítő mechanizmusának finom koordinálásában, másrészt a cohlea elektrolit homeosztázisának, ezen belül a K+ recir?kulációs folyamatok szabályozásában. Állatkísérleteinkben a tengerimalac belső fülből izolált Deiters sejteken mért áramgörbéket vizsgáltuk ún. egész sejt patchclamp technika segítségével. A mért áramgörbék, az elektrofiziológiai és farmakológiai tulajdonságaik alapján, kifelé irányuló K+ áramnak bizonyultak. Az áramgörbe inaktivációja két exponenciális tagot tartalmazó függvénnyel volt illeszthető, ami a kiegészítő vizsgálatokkal arra utalt, hogy két csatorna populáció felelős a kialakult áramgörbéért. A két csatorna populáció egyik tagját sikerült beazonosítani, mely a Kv 1.3 csoportba tartozik, a másik csatorna típus identifikálása még további kísérletek feladata. A Deiters sejtek a mért két csatorna populáció által létrehozott kifelé irányuló K+ áram segítségével részt vesznek a cochlea K+ recirkulációs mechanizmus szabályozásában, melynek zavara percepciós halláscsökkenéshez vezet.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
deiters sejt
kálium
patch-clamp
cochlea
Megjelenés:Fül-Orr-Gégegyógyászat 55 : 1 (2009), p. 28-33. -
További szerzők:Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Somodi Sándor (1977-) (belgyógyász) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Panyi György (1966-) (biofizikus) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM040646
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Zajterhelés hatása a külső szőrsejt kalcium homeosztázisára és sejtfalmerevségére / Szűcs Attila, Batta Tamás, Szappanos Henrietta, Tóth Andrea, Szigeti Gyula, Panyi György, Csernoch László, Sziklai István
Dátum:2010
Megjegyzések:A belső fül sejtjei közül a külső szőrsejtek (KSZ) a legérzékenyebbek a külső behatásokra, így a zajterhelésre is. A tanulmány célja a közepes intenzitású "fehér" zaj (50 Hz-20 kHz, 80 dB SPL, 14 nap) hatásának vizsgálata a sejtek intracelluláris kalcium koncentrációjára, a külső szőrsejtek membránjában elhelyezkedő purinerg receptorok expresszójára, és ezen sejtek sejfalmerevségére. A zajkezelt állatok sejtjeiben a nyugalmi kalcium koncentráció megemelkedett a nem kezelt állatok sejtjeihez képest, és az emelkedés eltérő volt a cochlea bazális (219+-29 nM), és az apikális sejtjei (181+-24 nM) között. 180 lM ATP sejtekhez adásakor a sejtek intracelluláris kalcium szintje 60+-22 nM- lal emelkedett az apikális, és 44+-10 nM-lal a bazális sejtekben. A Pzx1, Pzx2, Pzx4, Pzx7 and P2Y1, P2y4 receptor altípusok expressziója csökkent, míg a P2YZ altípusé nem változott. A megnövekedett intracellularis kalcium koncentráció változáshoz hasonlóan a külső szőrsejtek sejtfalmerevsége is nőtt. A zajterhelés hatására megnövekedett intracellularis kalcium koncentráció és a kalciumfüggő szabályozó mechanizmusokban ennek következtében létrejövő változások, befolyásolják a külső szőrsejt sejtfalmerevségét, és ezen keresztül a cochlea erősítő mechanizmusát.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
cohlea
külső szőrsejt
zaj
kalcium
purinerg receptor
ATP
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Fül-Orr-Gégegyógyászat 56 : 2 (2010), p. 81-88. -
További szerzők:Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Szappanos Henrietta (1976-) (biológus, élettanász) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Panyi György (1966-) (biofizikus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM040649
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Az eltérő morfológiai típusú Deiters sejtek elektrofiziológiai különbségei és szerepük a belső fülben / Szűcs Attila, Batta Tamás, Somodi Sándor, Tóth Andrea, Szigeti Gyula, Csernoch László, Panyi György, Sziklai István
Dátum:2009
Megjegyzések:A hallás tulajdonképpeni receptor szerve a Corti szerv, melynek legfontosabb sejtes elemei a külső és a belső szőrsejtek. A belső szőrsejtek, melyek a Corti alagúttól medialisan helyezkednek el, a hallás tulajdonképpeni receptor sejtjei. A Corti alagúttól lateralisan elhelyezkedő sejtek a külső szőrsejtek, melyek a cochlea erősítő mechanizmusában játszanak szerepet. A külső szőrsejttel szoros kapcsolatban állnak a Deiters sejtek, azokhoz mind az apikális, mind a bazális pólusuknál kapcsolódnak. A külső szőrsejtek és a Deiters sejtek együtt hidalják át a bazálmembrán és a membrana tectoria közötti távolságot. A külső szőrsejtek nagysága a coclea hosszában és a sorok között is eltérő, így a Deiters sejtek mérete is különböző. A külső szőrsejtek nemcsak morfológiai sajátságaikban, hanem funkciójukban, beidegzésükben is különböznek egymástól. Eddig a nemzetközi irodalomban a Deiters sejtek esetén csak morfológiai eltéréseket sikerült kimutatni, funkcionális különbségek nem ismertek. Állatkísérleteinkben tengerimalacból izolált Deiters sejtek morfológiai, funkcionális sajátságait, és ezek kapcsolatát vizsgáltuk. A morfológiai különbségeken túl funkcionális eltéréseket is sikerült kimutatni melyek arra utalnak, hogy az eltérő elhelyezkedésű és morfológiájú Deiters sejtek eltérő mértékben járulnak hozzá a cochlearis micromechanikához és a K+ recirkulációs mechanizmushoz.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
patch-clamp
kálium
deiters
Megjelenés:Fül-Orr-Gégegyógyászat 55 : 2 (2009), p. 63-67. -
További szerzők:Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Somodi Sándor (1977-) (belgyógyász) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Panyi György (1966-) (biofizikus) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM040654
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Az ATP hatása a külső szőrsejtek kalcium homeosztázisára / Szűcs Attila, Batta Tamás, Szappanos Henrietta, Tóth Andrea, Szigeti Gyula, Panyi György, Csernoch László, Sziklai István
Dátum:2009
Megjegyzések:Az emlősök a külső szőrsejtek (KSZ) aktív működése következtében képesek a hangok minél szélesebb spektrumának percepciójára. A KSZ-ek főként efferens beidegzéssel rendelkeznek, melyek neurotranszmitterei a GABA és az acetilkolin. Mindkét neurotranszmitter egyaránt a sejtek Ca2+ homeosztázisának megváltoztatása révén fejti ki hatását. A külső szőrsejtek intracelluláris Ca2+ szintjét kotranszmitterként az ATP is befolyásolni képes. Kísérleteinkben megmértük az izolált külső szőrsejtek nyugalmi kalcium koncentrációját, 180 1tM ATP sejtekhez adásakor létrejövő intracelluláris Caz+ szint emelkedést, immunhisztokémiai módszerrel kimutattuk a sejtek membránjában elhelyezkedő purinerg receptorok hét altípusát. Intenzív jelölődést találtunk a P2X1, P2X2, P2X4, P2Y1, P2Y2, P2Y4 altípusok, míg kisfokú jelölődést a P2X7 altípus esetén. Az ATP-re adott válaszokban két különböző típusú választ tudtunk elkülöníteni, melyek közül az egyik gyors és ismételhető volt, míg a másik lassabban alakult ki, és ATP ismételt adásakor nem lehetett kiváltani. Az intracelluláris Ca2+ homeosztázist befolyásoló neurotranszmitterek (GABA, acetilkolin) mellett kotranszmitterként jelentős szerepet játszhat az ATP mely ezen mechanizmus révén járulhat hozzá a cochleáris erősítő mechanizmushoz.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
külső szőrsejt
ATP
kalcium
cochlea
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Fül-Orr-Gégegyógyászat 55 : 3 (2009), p. 130-135. -
További szerzők:Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Szappanos Henrietta (1976-) (biológus, élettanász) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Panyi György (1966-) (biofizikus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM005104
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Differential expression of potassium currents in Deiters cells of the guinea pig cochlea / Attila Szűcs, Sándor Somodi, Tamás J. Batta, Andrea Tóth, Gyula P. Szigeti, László Csernoch, György Panyi, István Sziklai
Dátum:2006
ISSN:0031-6768
Megjegyzések:Among the supporting cells, Deiters cells are in intimate contact with outer hair cells (OHCs) in the inner ear. The aim of this study was to characterize the outward rectifying K+ current of Deiters cells in conjunction with cellular morphological characteristics. In the majority of cells, the K+ current had a biphasic inactivation kinetics (tau1 and tau2 were 2,735+/-90 (n=77) and 160+/-14 ms (n=72), respectively). The rapidly inactivating current component was more sensitive to Charybdotoxin (ChTx, 10 nM) block whereas the slowly inactivating current could be blocked more efficiently by tetraethylammonium (1 mM). All these point toward the existence of two distinct potassium channel types in these cells. Deiters cells attached to shorter OHCs had more voluminous, whereas those attached to longer OHCs had lanky cell bodies. The inactivation kinetics was slower in cells having corpulent cell bodies due to the increased proportion of the slowly inactivating current component (0.736+/-0.033, n=27) as compared to the one determined for lanky cells (0.522+/-0.023, n=36). The average peak K+ current was higher in Deiters cells connected to OHCs (5,417+/-541 pA, n=40) than in isolated ones (3,527+/-410, n=37). Deiters cells having different cell shapes and showing different K+ channel expression may contribute to the active mechanism of the cochlea to various degrees.
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Animals
Cells
Charybdotoxin
cytology
Guinea Pigs
Hungary
Kinetics
metabolism
Organ of Corti
Patch-Clamp Techniques
Potassium
Potassium Channel Blockers
Potassium Channels
Research
Support
Tetraethylammonium
Megjelenés:Pflügers Archiv. - 452 : 3 (2006), p. 332-341. -
További szerzők:Somodi Sándor (1977-) (belgyógyász) Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Panyi György (1966-) (biofizikus) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:DOI
elektronikus változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM005105
Első szerző:Szűcs Attila (fül-orr-gégész)
Cím:Changes in purinoceptor distribution and intracellular calcium levels following noise exposure in the outer hair cells of the guinea pig / Szucs, A., Szappanos, H., Batta, T. J., Toth, A., Szigeti, G. P., Panyi, G., Csernoch, L., Sziklai, I.
Dátum:2006
ISSN:022-2631 (Print)
Megjegyzések:Among the cells of the inner ear, the outer hair cells (OHCs) are the most important targets of noise-induced effects, being the most sensitive cell types. The aim of this study was to examine the effects of noise (50 Hz-20 kHz, 80 dB sound pressure level, 14 days) on intracellular calcium levels and on the expression pattern of purinoceptors in the membrane of the OHCs of the guinea pig and to measure the stiffness changes of the lateral membrane of these cells. In noise-exposed animals, the resting intracellular calcium concentration increased compared to nontreated animals and was slightly higher in the cells of the basal (219 +/- 29 nM: ) than in the apical (181 +/- 24 nM: ) turns of the cochlea. After application of 180 muM: adenosine triphosphate, the intracellular calcium level rose by 60 +/- 22 nM: in cells from the apical and by 44 +/- 10 nM: in cells from the basal turns, significantly less than in nontreated animals. Expression of the P(2X1), P(2X2), P(2X4), P(2X7), P(2Y1) and P(2Y4) receptor subtypes was suppressed, while expression of the P(2Y2) subtype did not decrease in either of the two preparations. In parallel with the increase in intracellular calcium concentration, the stiffness of the lateral wall of the OHCs was increased. Noise-induced changes in intracellular calcium homeostasis and subsequently in the calcium-dependent regulatory mechanisms may modify OHC lateral wall stiffness and may lead to reduction of the efficacy of the cochlear amplifier.
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Adenosine
Adenosine Triphosphate
adverse effects
Animal
Animals
Calcium
Cell Membrane
Cells
Cochlea
Cytoplasm
drug effects
Female
Guinea Pigs
Hair Cells,Outer
Hungary
Male
metabolism
Noise
pharmacology
physiology
Receptors,Purinergic
Research
Support
Megjelenés:The Journal Membrane Biology. - 213 : 3 (2006), p. 135-141. -
További szerzők:Szappanos Henrietta (1976-) (biológus, élettanász) Batta József Tamás (1970-) (fül-orr-gégész) Tóth Andrea (1973-) (fül-orr-gégész) Szigeti Gyula (1969-) (élettanász, elektrofiziológus) Panyi György (1966-) (biofizikus) Csernoch László (1961-) (élettanász) Sziklai István (1954-) (fül-orr-gégész)
Internet cím:elektronikus változat
DOI
Borító:
Rekordok letöltése1