CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM100467
035-os BibID:(WOS)000770775200006 (Scopus)85124587322
Első szerző:Kovács Sándor (matematika tanár)
Cím:An approach to the understanding of sports civil organizations' activity and management in Hungary / Sándor Kovács, Éva Bácsné Bába, Zoltán Bács, Károly Pető, Veronika Fenyves, Kushtrim Vllasaj, András Helmeczi, György Norbert Szabados
Dátum:2022
ISSN:1611-1699
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Journal of Business Economics and Management. - 23 : 2 (2022), p. 343-363. -
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Pető Károly (1958-) (agrármérnök) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök) Vllasaj, Kushtrim (1993-) (Business and Management Master) Helmeczi András (1976-) (jogász) Szabados György (1974-) (gazdasági agrármérnök)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM106054
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:Esport itthon: szervezetek és fejlesztési lehetőségek / Szabados György Norbert, Bácsné Bába Éva, Fróna Dániel, Bács Zoltán, Helmeczi András, Kulcsár Gergely, Ráthonyi Gergely, Kovács Sándor
Dátum:2021
ISSN:1585-6216 2560-2322
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Economica. Új évfolyam. - 12 : 1-2 (2021), p. 20-26. -
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Fróna Dániel (1991-) (agrárközgazdász) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Helmeczi András (1976-) (jogász) Kulcsár Gergely (1985-) Ráthonyi Gergely Gábor (1985-) (informatikus agrármérnök) Kovács Sándor (1978-) (matematika tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM103592
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:Gaming és e-sport - hazai perspektívák és kilátások kvalitatív megközelítésben = Gaming and e-sport - national perspectives and prospects in qualitative understanding / Szabados György Norbert, Bácsné Bába Éva, Fróna Dániel, Bács Zoltán, Helmeczi András, Kulcsár Gergely, Ráthonyi Gergely, Nagy Adrián Szilárd, Szabados Krisztián, Kovács Sándor
Dátum:2021
Megjegyzések:Míg nemzetközi szinten igencsak pezsgő a gaming és az e-sport világa, itthon csupán néhány éve keltett csak nagyobb figyelmet. Ennek a sportágnak a hazai megítélése messze nem egyértelmű, a társadalmi elfogadottsága nem erős, a támogatások elmaradnak, a közfigyelem szezonális és sok esetben csak egyfajta kuriózumként tekint a mára sokak által legnépszerűbbnek tekintett hazai sporttevékenységre. Tanulmányunk empirikus érdeklődésű, hogyan/miként látja a szakma a hazai e-sport helyzetét, miféle és milyen irányú beavatkozások lennének szükségesek a sportág fejlesztése érdekében. A kvalitatív interjúkra alapozott kutatásunk során készített tanulmányunk arra mutat rá, hogy átfogó módon lenne érdemes kezelni a fejlesztést, ahol a társadalom, a szervezetek és az állam közötti sokirányú kapcsolatrendszer erősítése kerülhet a fókuszba
Tárgyszavak:Orvostudományok Sporttudományok könyvfejezet
könyvrészlet
e-sport
szervezetek
perspektívák
kormányzat
Megjelenés:Az e-sport az élre tör : tematikus különszám / kiad. a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet. - p. 29-41. -
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Fróna Dániel (1991-) (agrárközgazdász) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Helmeczi András (1976-) (jogász) Kulcsár Gergely (1985-) Ráthonyi Gergely Gábor (1985-) (informatikus agrármérnök) Nagy Adrián Szilárd (1975-) (gazdasági agrármérnök) Szabados Krisztián (agrár) Kovács Sándor
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM099556
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:A sport helyi keretei : A sporttérkép mint módszertan és alkalmazásának lehetőségei / Szabados György Norbert-Bácsné Bába Éva-Bács Zoltán-Helmeczi András-Pfau Christa Sára-Orbán Szabolcs Gergely-Kovács Sándor
Dátum:2021
ISSN:1586-5428
Megjegyzések:A sportszociológia a társadalom egy tradicionálisan nem szokványos alrendszerének törvényszerűségeit vizsgáló tudomány. E tudomány szocializációs értelmezése a sport terén azt a folyamatot jelenti, mely során a sportban is szokásos és meglévő normákat, szerepeket elsajátítjuk. A szocializációnak számos ágense lehet, melyek egy bizonyos sportágra történő szocializációt is meghatározhatják, ugyanakkor egy tágabb értelmezésben itt a család, oktatási intézmény, kortárscsoportok és a média mellett helyet kaphatnak az intézmények, a sportszervezetek, formális/informális szerveződések és akár kevésbé látható, rejtett tényezők is. Míg előbbiek viszonylag jobban kialakult és meghatározott szociológiai kutatási részterületek, utóbbiak kutatása kevésbé kiforrott. A helyi sportlehetőségek, sportszokások, a manifeszt és látens sportinfrastruktúra a sportszocializáció lényeges elemei, melyeket feltárva és feltüntetve kaphatjuk meg a különböző területi szintre vonatkoztatott sporttérképet, mely kiindulási alapot adhat a társadalom és a sport viszonyának feltáráshoz, illetve sportfejlesztésekhez. A tanulmány célja ennek a sporttérképnek nevezett, alkalmazott kutatási módszernek a konceptualizációja és operacionalizációja, majd pedig alkalmazásának bemutatása egy Hajdú-Bihar megyei járáson keresztül. Az eredmények arra utalnak, hogy a módszer és annak alkalmazása nem csupán a helyi sportviszonyokat tudja specifikusan bemutatni, de maga a kutatás is rávilágít a települések közötti sportszocializációs lehetőségek különbözőségére, rétegződési viszonyokra, sőt rendszerbeli anomáliákra is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Magyar Sporttudományi Szemle. - 22 : 94 (2021), p. 68-77. -
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Helmeczi András (1976-) (jogász) Pfau Christa (1969-) (testnevelő tanár, közgazdász) Orbán Szabolcs Gergely (1979-) (szociálpolitikus) Kovács Sándor (1978-) (matematika tanár)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM097521
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:Sportcivil társaságok : megközelítések és tények / Szabados György, Helmeczi András, Bácsné Bába Éva, Fenyves Veronika, Bács Zoltán, Dajnoki Krisztina
Dátum:2020
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Magyarországon az 1989-es rendszerváltást követően kezdődött meg a civil szektor erősödése, több törvényi átmenetet követően mindenekelőtt a jelenleg is hatályos 2011. éviCLXXV. törvény (rövid nevén civil törvény, Civiltv. vagy Ectv.) szabályozza a szektor működését, kiegészülve további törvényi háttérrel. Az új szabályozás lényeges eleme egy, az addigiaktól alapvetően eltérő szervezeti forma, az ún. civil társaság megjelenése, mely szokatlan szervezeti forma nemzetközi szinten is. A KSH 2019. év végén megjelent, a hazai nonprofitok statisztikai áttekintését lehetővé tévő adatbázis gyakorlatilag semmiféle információt nem tartalmaz az új szervezeti forma működési sajátosságaira, adataira vonatkozóan, sőt, igazából alig lehet valamit tudni róluk, mely okkal kelti fel a kutató érdeklődését a téma és a szervezeti forma iránt. A lehetséges szekunder adatokon túl egy, a közelmúltban befejezett sportcivil szervezeti kutatás primer adatbázisa ugyanakkor tartalmaz, ha alacsony elemszámban is, olyan alapvető adatokat, mely kiinduló pontot jelenthet a sporttal összefüggésbe hozható civil társaságok egyes sajátosságainak feltárására.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 5 : 1 (2020), p. 158-166. -
További szerzők:Helmeczi András (1976-) (jogász) Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Dajnoki Krisztina (1978-) (közgazdász, gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM097520
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:Sportcivilek-ellenőrzés, beszámolási sajátosságok / Szabados György Norbert, Bácsné Bába Éva, Fenyves Veronika, Bács Zoltán, Helmeczi András, Dajnoki Krisztina
Dátum:2020
ISSN:2498-700X
Megjegyzések:Az ellenőrzés, mint vezetési funkció nem mondható egy, a vezetési szakirodalmakban különösen preferált vizsgálati témának, hasonlóan igaz ez a civil szervezetek témakörére is. Magyarországon a rendszerváltást követően intenzívvé váló nonprofit, azon belül pedig a civil szféra lényegesen meghatározóvá vált. 2017-ben a 61 151 nonprofit szervezet 15,2%-a sport cél szerinti tevékenységű, az 53 613 klasszikus civil szervezet (egyesületek és alapítványok) esetében ez az arány magasabb, 16,2%. Ezeknek a szervezeteknek különös sajátossága a támogatásokkal kapcsolatos különös összefüggés, mely a KSH aktuális adatai szerint mára támogatásfüggőséggé vált (a bevételek közel 2/3-a támogatás). Ezért válhat érzékennyé a téma, amennyiben egy szervezet ugyanis nem tud elszámolni támogatásokkal, vagy nem tud megfelelni a törvényi elvárásoknak, úgy az összefüggésben lehet a vezető ellenőrzői funkciójával, és rávilágít a civil szervezetek és az ellenőrzés összefüggésére. Tanulmányunkban az ellenőrzés mint vezetési funkción keresztül kívánjuk röviden áttekinteni a téma sajátosságait, ahol eredményeink szerint ezek a szervezetek egy jelentős része nem is igazán tud az elvárásoknak megfelelően teljesíteni.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:International Journal of Engineering and Management Sciences. - 5 : 1 (2020), p. 289-299. -
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Helmeczi András (1976-) (jogász) Dajnoki Krisztina (1978-) (közgazdász, gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:FOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM095801
Első szerző:Szabados György (gazdasági agrármérnök)
Cím:Civil szervezetek beszámolási kötelezettsége, változások és tények / Szabados György Norbert, Bácsné Bába Éva, Fenyves Veronika, Bács Zoltán, Helmeczi András, Balogh Renátó, Dajnoki Krisztina
Dátum:2020
ISSN:1788-7593 2676-9867
Megjegyzések:Amennyiben ma Magyarországon a civil szféráról beszélünk, a törvényi szabályozás ellenére sem messze egyértelmű kép tárul a laikus vagy épp a szakember számára. A KSH nonprofit tájékoztatóiban 1993 óta állnak rendelkezésre adatok, a bírósági online kereső civil szervezetek azonosítására, főbb adatainak megismerésére működtet adatbázist, mindemellett, ezektől függetlenül vagy épp ezekre alapozva kevés a további másodelemzés, vagy épp empirikus jellegű kutatás. A civil szervezetek beszámolási kötelezettségeivel kapcsolatosvizsgálódás újszerű területe a civilek kutatásának, apropóját pedig épp a sajtóban egyre több alkalommal megjelenő cikkek adják: civilek, akik nem tudnak támogatásokkal elszámolni, akik nem teszik közé beszámolóikat vagy épp az SZJA 1% kapcsán vélelmezhető valamiféle anomália. 2011 óta a civilek beszámolói is hozzáférhetőek (vagy annak kellene lenniük) a bírósági online keresőben, és a kutatások célja ezzel összefüggésben pedig éppen az, hogy miként és hogyan változott a beszámolási kötelezettség, megfelelően kitöltöttek-e a beszámolók, és mennyire hajlandóak részleteiben is beszámolni a szervezetek működésükről. Az eredmények szerint úgy tűnik, hogy a kevésbé kiélezett elvárásnak a beszámolási hajlandóság lazasága is velejárója.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
civil szervezetek
sportszervezetek
beszámoló
Megjelenés:Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok. - 15 : 1-2 (2020), p. 135-147. --
További szerzők:Bácsné Bába Éva (1968-) (bölcsésztanár, szakközgazda) Fenyves Veronika (1978-) (gazdasági agrármérnök) Bács Zoltán (1969-) (agrármérnök) Helmeczi András (1976-) (jogász) Balogh Renátó (1992-) (sportmenedzser) Dajnoki Krisztina (1978-) (közgazdász, gazdasági agrármérnök)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.2-16-2017-00003
EFOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1