CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM109959
Első szerző:Páskuné Kiss Judit (pszichológus)
Cím:A tehetséges tanulók motivációi / Páskuné Kiss Judit, Fodor Szilvia
Dátum:2019
Megjegyzések:Gondolatébresztő. Az olvasó biztosan hallott már néhány olyan fogalmat, mint az integráció, az inklúzió vagy éppen a tanulási akadályozottság. Fejezetünkben röviden érintjük ezeket a fogalmakat. Reményeink szerint válaszolni tudunk az alábbi kérdésekre: Milyen képességek jellemzik a tanulásban akadályozott gyermekeket? Hol tanulhatnak? Hogyan segíthetünk nekik, hogy könnyebben menjen számukra a tanulás? A (gyógy)pedagógusok módszertani felkészültségének ma már része az infokommunikációs eszközök alkalmazása is a tanításban. A változatos, korszerű tanítási módszerek alkalmazása könnyebbé teszi az IKT eszközök integrálását. De vajon mi motiválja a (gyógy)pedagógusokat erre, és hogyan viszonyulnak a technológiai eszközök tanulásban akadályozott tanulók oktatásában való alkalmazásához? Milyen trendek, újszerű kezdeményezések vannak ezen a téren? Mit vegyen figyelembe az együttnevelés során egy pedagógus, ha tanulásban akadályozott tanuló is van az osztályában? Fejezetünkben ezekről is találhat információt az olvasó.
ISBN:978-615-5443-94-7
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok tanulmány, értekezés
könyvrészlet
tanulási akadályozottság
együttnevelés
kooperáció
differenciálás
IKT
módszertani sokszínűség
Megjelenés:Innováció az oktatásban / szerk. Polonyi Tünde, Abari Kálmán, Szabó Fruzsina. - p. 129-148. -
További szerzők:Péter-Szarka Szilvia (1975-) (pszichológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM107630
035-os BibID:(Scopus)85130204539
Első szerző:Péter-Szarka Szilvia (pszichológus)
Cím:A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál / Fodor Szilvia, Páskuné Kiss Judit, Máth János, Fehér Ágota
Dátum:2021
ISSN:0025-0279 1588-2799
Megjegyzések:Háttér és célkitűzések: A tanulási és elsajátítási motiváció a tehetségfejlődés folyamatának az alapvető hajtóerejét jelenti. A motivációs háttér kvalitatív vizsgálata ezért különösen érdekes, ugyanakkor kevéssé alkalmazott módszer a tehetségkutatásban. Célunk, hogy kutatásunkkal a motiváció eddig kevésbé feltárt aspektusait vizsgáljuk, az eredményekkel pedig elősegítsük a tehetségfejlődés optimális támogatását. Módszer: A Magyar Templeton Program beválogatási folyamata során az intellektuális téren tehetségesnek nevezhető tanulók (N = 2132) motivációját különféle eszközökkel vizsgáltuk, többek között egy félig strukturált írásbeli interjú segítségével térképeztük fel a tanórán kívüli elfoglaltságaikat, illetve azok motivációs hátterét. Ez utóbbit elsősorban a kedvelt tevékenységre vonatkozó "Miért szereted?" kérdés mentén, mert a kedvelt tevékenység, illetve a választás indoklása feltételezhetően a személy jellegzetes motivációs témáira utal. A válaszokat tartalomelemzéssel vizsgáltuk. Eredmények: Az elfoglaltságok mennyiségének és megjelenési formáinak feltérképezése során kiderült, hogy a kognitív téren tehetséges fi atalok között is jelentős az olyan iskolán kívüli tevékenységek mennyisége, amelyek nem az akadémiai területekhez kötődnek: a leggyakoribb válasz a sport volt. A válaszok tartalomelemzése során azt találtuk, hogy a kompetencia és az érdeklődés a kedvelt tevékenységek fő motivációs hajtóereje, illetve hogy az életkor előrehaladtával csökken az identifi káció és az érdeklődés, valamint nő a kompetencia és az ego-célok szerepe. A befektetett idő összefüggést mutat a sikerélmény megélésével és a társas élményekkel, de ebből a szempontból jelentősek a tanulási-tanítási kontextus jellegzetességei is. Következtetések: Megállapíthatjuk, hogy a gyerekeket jellemző késztetések nem választhatók el a tanulási környezet tartós jellemzőitől (kihívást jelentő feladatok, kreatív klíma, társas inspiráció), valamint hogy az autonómia, a fejlődés iránti vágy és a kapcsolódás iránti szükséglet a tanulási tevékenységek belső motivációjának meghatározó elemei.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Pszichológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
motiváció
kvalitatív elemzés
iskolán kívül elfoglaltságok
tehetségfejlődés
Megjelenés:Magyar Pszichologiai Szemle. - 76 : 2 (2021), p. 393-420. -
További szerzők:Páskuné Kiss Judit (1964-) (pszichológus) Máth János (1959-) (matematikus) Fehér Ágota
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM075754
Első szerző:Péter-Szarka Szilvia (pszichológus)
Cím:A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban / Péter-Szarka Szilvia, Gyarmathy Éva, Klein Balázs, Kovács Kristóf, Kövi Zsuzsanna, Molnár Gyöngyvér, Páskuné Kiss Judit, Pásztor Attila
Dátum:2017
Megjelenés:Budapest : MATEHETSZ Géniusz Projekt Iroda, 2017
Terjedelem:68 p.
Megjegyzések:(Géniusz Műhely ; 19.)
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok tanulmánygyűjtemény
További szerzők:Gyarmathy Éva Klein Balázs (1970-) (jogász, közgazdász) Kovács Kristóf Kövi Zsuzsanna Molnár Gyöngyvér Páskuné Kiss Judit (1964-) (pszichológus) Pásztor Attila Géniusz Műhely
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1