CCL

Összesen 108 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM057502
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Versszövegek reprezentálása hálózatok segítségével : Füst Milán: A pásztor / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2014
ISBN:978-963-473-753-7
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
Stilisztika
Füst Milán
Hálózatok
Megjelenés:Stílusról, nyelvről - sokszínűen : Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. / szerk. Dobi Edit, Domonkosi Ágnes, Pethő József. - p. 25-41. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM055821
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Hang- és színszimbolika a poétikai kommunikációban / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2013
ISSN:1788-9979
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Hangszimbolika
színszimbolika
poétikai kommunikáció
Megjelenés:Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 8 : 2 (2013), p. 87-96. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM053975
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Semiotic-textological approaches to literary discourse / Károly István Boda, Judit Porkoláb
Dátum:2013
ISSN:1417-4057
ISBN:978 963 318 379 3
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
semiotic textology
co-reference analysis
Megjelenés:Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project / szerk. Csűry István. - p. 107-134. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM053967
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Metanyelvi és kritikai kommunikáció a televízió előtt : Orbán Ottó: Na nem mondja, hogy csak TV / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2013
ISBN:978-615-5219-44-3
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
metanyelvi kommunikáció
kritikai kommunikáció
Megjelenés:Nyelvhasználat a médiában / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - p. 12-17. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM053973
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:A hipertexttől a tématérképekig : a megértést és az értelmezést támogató modern technológiák / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2014
ISBN:978-963-693-540-5
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
hipertext
metakommunikáció
metanyelv
Megjelenés:Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások / szerk. Bátyi Szilvia, Navracsics Judit, Vígh-Szabó Melinda. - p. 12-32. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM053971
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Nyelv és kultúra találkozása Orbán Ottó Ostromgyűrűben című kötetében / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2014
ISBN:978-615-5219-67-2 (elektronikus változat)
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
hipertextuális szövegértelmezés
Orbán Ottó
tulajdonnevek
Megjelenés:Nyelv - Társadalom - Kultúra : Interkulturális és multikulturális perspektívák : A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26-28.) előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. - p. 722-728. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM048781
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Az interkulturális kommunikáció és a hipertext: a különböző kultúrák találkozása a hipertextuális szövegekben / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2013
ISBN:978-615-5219-43-6
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
hipertextuális szövegértelmezés
T. S. Eliot
hipertext
interkulturális kommunikáció
Nyelvtechnológia és Bioetika
Megjelenés:Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - p. 26-31. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM048078
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Szathmári István: Hogyan elemezzünk verset? : [elektronikus dokumentum] Az ékesszólás kiskönyvtára 17. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2011. 137 oldal / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2013
ISSN:2060-0623
Megjegyzések:Hogyan elemezzünk verset? / Budapest : Tinta K., 2011. -
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok recenzió, könyvismertetés
verselemzés
stilisztika
Megjelenés:Anyanyelv-pedagógia. - 2013 : 3 (2013), p. [8]. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0001
TÁMOP
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM047205
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Koherens hiperszöveg kialakításának lehetőségei a versértelmezésben / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2013
ISBN:978-963-9927-63-6
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok előadáskivonat
hiperszöveg
versértelmezés
hipertext
Nyelvtechnológia és Bioetika
Megjelenés:Társadalmi változások - nyelvi változások : Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében : A XXII. MANYE Kongresszus előadásai, Szeged, 2012. április 12-14. / szerk. Tóth Szergej. - p. 120-125. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

10.

001-es BibID:BIBFORM040203
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Adalékok a hipertext és a szövegszerűség kapcsolatához / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2012
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok tanulmány, értekezés
hipertext
szövegtan
Nyelvtechnológia és Bioetika
Megjelenés:A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió / szerk. Dobi Edit. - p. 57-97. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

11.

001-es BibID:BIBFORM038818
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:A szövegmegértés lehetőségei egy versben : fejleszthető-e a nyelvi tudat versszövegek vizsgálatával? / Boda István Károly, Bodáné Porkoláb Judit
Dátum:2000
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Közép-Európa. - 4 (2000), p. 39-48. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

12.

001-es BibID:BIBFORM038191
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2012
Megjelenés:Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
Terjedelem:233 p.
Megjegyzések:Napjaink kultúrájának egyik alapproblémája a hagyományosan és az elektronikusan hozzáférhető információ robbanásszerű növekedése, amely mind a releváns információ visszakeresése, mind a megtalált információ feldolgozása szempontjából komoly nehézségeket jelent. A problémára, ill. az alapproblémát alkotó, azt különböző szempontok alapján szűkítő részproblémákra adott - és egyes elemeikben szükségszerűen átfedő - megoldási kísérletek közül az egyik legismertebb a hipertext (ill. hipermédia) koncepciójának kidolgozása és széles körű alkalmazása. A hipertext korlátlan mennyiségű információ hatékony hozzáférését teszi lehetővé, miközben (legalábbis elvileg) semmi sem korlátozza a visszakeresés pontosságát és teljességét.Véleményünk szerint annak a szemléletnek ? ha úgy tetszik, paradigmának ?, amely a természetes nyelvű szövegeket, ezen belül különösen az általunk vizsgált irodalmi?költői szövegeket egy komplex hipertext struktúra (potenciális) részének tekinti, amely a modern információs technológia segítségével konstruktív módon felépíthető és folyamatosan bővíthető, nemcsak elméleti, hanem nagy gyakorlati jelentősége is van. Korábban már utaltunk az információ robbanásszerű növekedéséből következő problémákra és ezek megoldásának szükségességére, így most egy másik megközelítéssel zárjuk gondolatmenetünket. Ez pedig a vers- és stíluselemzés kultúrájának fejlesztése; ennek fontosságát ugyanis aligha lehet túlbecsülni. A hipertext paradigma ebben a megközelítésben nemcsak a műalkotások befogadásához nélkülözhetetlen nyelvi és kulturális háttértudás egységes egészként való szemléletét foglalja magában, hanem az ismeretek folyamatos gyűjtésére, az egyéni tudás konstruktív rendszerezésére és a már megszerzett tudás kreatív alkalmazására késztet. Egy modern, dinamikusan fejlődő technológia szemléletét ötvözi azzal a több ezer éves kultúrával, amely a technológia felhasználásának értelmet ad; ebben a kapcsolatban a technológia adja a szinte kimeríthetetlen tárolási és hozzáférési keretet, a feltárt kapcsolatokon keresztül egymásba fonódó és rendszerbe integrálódó elsődleges és metaszintű tudástartalmak pedig a tevékenység tartalmát és végső célját.
ISBN:978 963 318 263 5
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok monográfia
hipertext
szövegtan
stilisztika
Nyelvtechnológia és Bioetika
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1 2 3 4 5 6 7 8 9