Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM018724
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:Hipertextuális szerveződés és kulcsszó alapján történő keresés természetes nyelvű szövegekben / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2011
Megjegyzések:Általánosan megfogalmazva kutatásunk tárgyát, az alapfeladat természetes nyelvű szövegek feldolgozása számítógépes támogatással. A probléma általánosságát jelzi, hogy a nyelvészeten és az informatikán kívül számos tudomány vagy tudományterület foglalkozik - központi kérdésként vagy érintőlegesen - ezzel a témával. A szövegek jelentésének és megértésének vizsgálatakor óhatatlanul felszínre kerülnek a téma (kognitív) pszichológiai, pszicholingvisztikai, megismeréstudományi és pedagógiai vonatkozásai is (a szövegek alapvető szerepet játszanak mindenfajta tanulási folyamatban, és különösen fontosak az idegen nyelvek tanulásában). Kutatásaink szempontjából a természetes nyelvű szövegek feldolgozásának alapproblémája úgy fogalmazható meg, hogy egy természetes nyelvű szöveg csak "a jéghegy csúcsa", önmagában nem értelmezhető - ehhez további ismeretekre (pl. generikus, nyelvi, enciklopédikus, és háttértudásra) van szükség. A probléma egyik lehetséges (elvi) megoldása olyan komplex hipertext struktúra kialakítása a szöveg köré, amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges legfontosabb információkat és kapcsolatokat tartalmazza. A szövegértelmezést ilyen értelemben tekinthetjük tanulási folyamatnak is, amelynek során lényegében egy "tudásbázist" alakítunk ki, amelyben az információk visszakeresését a feldolgozott szövegek konkordancia szótára alapján tudjuk végrehajtani. Vizsgálatainkban empirikus és konstruktív megközelítést követünk - egy természetes nyelvű korpuszból konkrét szövegeket választunk ki, a kiválasztott szövegek köré komplex hipertext struktúrát szervezünk, és ezt fokozatosan, iteratív módon bővítjük a számítógépes és manuális feldolgozási módszerek kombinációjával. A kutatás általánosítható, elméleti következtetések levonását is lehetővé tevő vonatkozásai közül kiemeljük azt, hogy a természetes nyelvű szövegek köré szerveződő, az értelmezési folyamatot segítő komplex hipertext struktúra kialakításával lényegében az emberi tudás szerveződését modellezzük, a feldolgozott szövegek konkordancia szótárával pedig a mentális lexikon egy egyszerűsített, alapvetően funkcionális és konstruktív modelljét próbáljuk létrehozni.
ISBN:9789639902770
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok könyvfejezet
Nyelvtechnológia és Bioetika
hipertextuális szövegértelmezés
Megjelenés:Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben / szerk. Navracsics Judit, Lengyel Zsolt. - p. 175-183. -
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1