Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM038191
Első szerző:Boda István Károly (könyvtáros, informatikus)
Cím:A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában / Boda István Károly, Porkoláb Judit
Dátum:2012
Megjelenés:Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
Terjedelem:233 p.
Megjegyzések:Napjaink kultúrájának egyik alapproblémája a hagyományosan és az elektronikusan hozzáférhető információ robbanásszerű növekedése, amely mind a releváns információ visszakeresése, mind a megtalált információ feldolgozása szempontjából komoly nehézségeket jelent. A problémára, ill. az alapproblémát alkotó, azt különböző szempontok alapján szűkítő részproblémákra adott - és egyes elemeikben szükségszerűen átfedő - megoldási kísérletek közül az egyik legismertebb a hipertext (ill. hipermédia) koncepciójának kidolgozása és széles körű alkalmazása. A hipertext korlátlan mennyiségű információ hatékony hozzáférését teszi lehetővé, miközben (legalábbis elvileg) semmi sem korlátozza a visszakeresés pontosságát és teljességét.Véleményünk szerint annak a szemléletnek ? ha úgy tetszik, paradigmának ?, amely a természetes nyelvű szövegeket, ezen belül különösen az általunk vizsgált irodalmi?költői szövegeket egy komplex hipertext struktúra (potenciális) részének tekinti, amely a modern információs technológia segítségével konstruktív módon felépíthető és folyamatosan bővíthető, nemcsak elméleti, hanem nagy gyakorlati jelentősége is van. Korábban már utaltunk az információ robbanásszerű növekedéséből következő problémákra és ezek megoldásának szükségességére, így most egy másik megközelítéssel zárjuk gondolatmenetünket. Ez pedig a vers- és stíluselemzés kultúrájának fejlesztése; ennek fontosságát ugyanis aligha lehet túlbecsülni. A hipertext paradigma ebben a megközelítésben nemcsak a műalkotások befogadásához nélkülözhetetlen nyelvi és kulturális háttértudás egységes egészként való szemléletét foglalja magában, hanem az ismeretek folyamatos gyűjtésére, az egyéni tudás konstruktív rendszerezésére és a már megszerzett tudás kreatív alkalmazására késztet. Egy modern, dinamikusan fejlődő technológia szemléletét ötvözi azzal a több ezer éves kultúrával, amely a technológia felhasználásának értelmet ad; ebben a kapcsolatban a technológia adja a szinte kimeríthetetlen tárolási és hozzáférési keretet, a feltárt kapcsolatokon keresztül egymásba fonódó és rendszerbe integrálódó elsődleges és metaszintű tudástartalmak pedig a tevékenység tartalmát és végső célját.
ISBN:978 963 318 263 5
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Nyelvtudományok monográfia
hipertext
szövegtan
stilisztika
Nyelvtechnológia és Bioetika
További szerzők:Bodáné Porkoláb Judit (1931-2020) (nyelvész)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007
TÁMOP
A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1