Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM064199
Első szerző:Molnár Éva (szociálpolitikus)
Cím:Szegénységben élő fiatalok családalapítását meghatározó tényezők / Molnár Éva
Dátum:2015
ISSN:2063-6415
Megjegyzések:Napjainkban a fejlett országokban a család változásainak vizsgálata kapcsán a demográfusokgyakran a család válságáról beszélnek. Az ezt bemutató érvek között első helyen említik a há-zasságok számának csökkenését és az élettársi kapcsolatok elterjedését. Olyan kedvezőtlen demográfiaitendenciákat látnak a házasodási kedv csökkenésének a következményeként, mintpéldául a termékenység visszaesése, a gyermekvállalás időbeli eltolódása, tartós párkapcsolatnélkül élők számának növekedése.A családalapítási szokások megváltozását előidéző tényezők azonban nem egyformán hatottakminden társadalmi csoportra. A nők gyermekvállalási magatartásának jellemzésekoralkalmazott teljes termékenységi arányszám nem mutatja meg az egyes társadalmi rétegek kü-lönböző reprodukciós mintáit. A települési szintű kutatások (Gyenei 1998; Ladányi ? Szelényi2004; Durst 2002) és az országos, reprezentatív vizsgálatok egyértelműen bebizonyítják, hogya magyar társadalom kettészakad a demográfiai folyamatokat illetően. A legalacsonyabb iskolaivégzettséggel rendelkező, marginalizálódott társadalmi réteg teljes termékenységi arányszámakétszerese a felsőfokú végzettséggel rendelkező, jobb státuszú nők teljes termékenységiarányszámának (Husz 2006). Az első gyermek vállalásának átlagéletkorában pedig közel tíz évkülönbség mutatható ki a két csoport között (Kapitány ? Spéder 2012). A tanulmány célja, hogybemutassa a szegénységben élő fiatalok családalapítási szokásai miért térnek el a modern társadalmakbanmegfigyelhető tendenciáktól.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Szociológiai tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Szegénység
társadalmi kirekesztettség
párválasztás
gyermekvállalás
Megjelenés:Metszetek. - 4 : 1 (2015), p. 86-95. -
Pályázati támogatás:Új Nemzeti Kiválóság Program
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1