Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM067324
Első szerző:Incze József (geográfus)
Cím:Felhagyott szőlőteraszok állapotának térképezése távérzékelt adatok felhasználásával a tokaji Nagyhegyen / Incze József, Novák Tibor
Dátum:2012
Megjegyzések:Teraszozott térszíneket hazánkban szinte kizárólag a szőlőültetvények számára alakítottak ki.A támfalak elé ültetett szőlőtőkék megfelelő tájolás esetén jelentős mikroklimatikushőtöbbletet élveznek, alkalmazásukkal meredek lejtőn is jelentősebb erózió nélkültermeszthető szőlő. Kutatásainkat Magyarország egyik legnagyobb összefüggő teraszozotthegyoldalán,a tokaji Nagyhegy déli lejtőjén végeztük.A hegyoldal felhagyott teraszait és támfalait történeti térképek, valamint 1981-es és 2000-eslégifelvételek alapján azonosítottuk, térképeztük. Megvizsgáltuk a támfalak hosszát,sűrűségét, valamint lejtőkategória és tengerszint feletti magasság szerinti eloszlásukat.Történeti térképek területhasználati adatai alapján Arcview 3.2-es szoftver segítségével ateraszozott szőlők felhagyását hat időintervallumba soroltuk 1784 - 2010 között.Légifelvételek segítségével azonosítottuk az egyes teraszozott területeken elhelyezkedőtámfalakat és obalákat. Ehhez a légifelvételeket először Erdas 8.5 szofver segítségévelortorektifikáltuk, hogy a felvételek geometriai torzításait kisimítsuk, és méréseketvégezhessünk rajta.Összesen 1,005 km2-nyi területen 79,4 km hosszúságú támfalat, kőrakást, obalát találtunk. Ezazt jelenti hogy 78,9 km/km2 a támfalak sűrűsége a hegyoldalon. A támfalak és a teraszozottfelszínek többségét a 17-25%-os (43%), illetve 12-17%-os lejtőkön (41%) találtuk. Atengerszint feletti magasság tekintetében jellemzően 210-270m (41,5%) valamint 150-210 mközött (36,5%) építettek teraszokat, de említésre méltó, hogy 270-330 m térszín is 16%-banrészesedik az összes teraszozott területekből. A hegy déli lejtőjén 1860-1960 között a kutatottteraszterület 83%-a került felhagyásra, nagyrészt az 1885-86-ban bekövetkező filoxéra vész ésaz azt követő rekonstrukciós időszak során.A teraszok felhagyása számos környezeti problémát vet fel. A gondozatlan támfalakfokozatos leomlása a talaj lemosódását, az alacsonyabb fekvésű területeken pedig jelentőstápanyagterhelést okoz, emellett a falak omlása fokozódó lejtős tömegmozgásokat idézhet elő.
ISBN:978-963-318-218-5
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Tokaj
Tokaji Nagy-hegy
terasz
szőlő
antropogén geomorfológia
antropogén tájváltozás
Tokaj-Hegyalja
lejtőkitettség
lejtőkategória
tengerszint feletti magasság
Megjelenés:Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában III. / szerk. Lóki József. - p. 466. -
További szerzők:Novák Tibor (1973-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1