Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM067672
Első szerző:Madarász Tibor (oktatáskutató)
Cím:A honvédelmi nevelés első tanéve a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban / Madarász Tibor
Dátum:2013
Megjegyzések:A kutatás célja a hazánkban nemzeti tradícióikkal rendelkező katonai nevelés újraéledésének, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium honvédelmi szakközépiskolává alakulásán keresztül történő bemutatása. A kutatásban a katonai- és a pedagógiai nevelés értékrendjének egymáshoz történő közelítése civil interpretáció segítségével valósul meg.Hazánkban a rendszerváltást követő években a középiskolai katonai oktatás és nevelés intézményeit fokozatosan építették le, melynek következményeként a katonai középiskolák és katonai kollégiumok teljes mértékben eltűntek a közoktatási palettáról (Ráskay, 1994; Martinkó, 1998). A sorkötelezettség kilenc éve történt felfüggesztése szintén gyengítőleg hatott a katonaság és a civil társadalom kapcsolatrendszerére (2004. évi CV. Törvény?). Manapság nő a honvédelmi szervek társadalmi megbecsültsége, viszont növekszik a társadalmi távolság is, annak ellenére, hogy szükség lenne a folyamatos bővítésre (Jobbágy?Stummer, 2010). A Magyar Honvédség az önkéntes haderő-szervezetre történő átlépésével egyben munkaerőpiaci szereplővé is vált, melynek következményeként versenyhelyzetbe került a többi munkáltatóval szemben, ami a toborzás megvalósításában is stratégiaváltást kényszerít ki. Az utánpótlás biztosításának új technikái között jelenik meg a középfokú oktatás színterén megjelenő fiatalság célba vétele, mivel ez a korosztály több szempontból is optimálisnak tekinthető (Varga, 2010, 2011).A kutató induló feltételezései szerint a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium átalakulása során erős kontrasztot érzékelhetünk az átalakulásban különböző módon és eltérő mértékben érintett csoportok között abban a tekintetben, hogy milyen módon, pozitívan, illetve negatívan élik-e meg azt.A kutatás módszertani alapját elsősorban a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, több mint 700 órában végzett résztvevő megfigyelés adja, melyhez félig strukturált interjúk készítése és elemzése kapcsolódik. A tapasztalatokat törvények, kormányrendeletek értelmezése egészíti ki.Szakirodalmi háttérként elsősorban hazai szakfolyóiratok (Hadtudományi Szemle, Hadtudomány) hadtörténeti írásművek valamint a témához kapcsolódó szakdolgozatok és doktori értekezések szolgálnak.A kutatás eredményei igazolják az induló feltételezést, miszerint a civil és katonai nevelők, pedagógusok, a vezetés, illetve a beosztottak valamint az átalakulási folyamatban érintett és az abból kiszoruló diákok nagyon eltérő módon élik meg az átalakulást. A kialakult két ellenpólus, (támogatók és ellenzők) az intézmény és az általa képviselt szemlélet (honvédelmi nevelés) zökkenőmentes működését is veszélyeztetheti.
ISBN:978-615-5250-32-3
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok előadáskivonat
katonapedagógia
katonai iskola
katonai kollégium
katonai szolgálat
átalakulás
Megjelenés:Változó életformák - régi és új tanulási környezetek : Absztraktkötet / Szerk. Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka. - p. 458. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1