Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM071696
Első szerző:Juhász Emese (radiológus)
Cím:A röntgendiagnosztikai munka hibáinak feltérképezése a teleradiológiai minőségbiztosítási rendszer segítségével / Juhász Emese, Bágyi Péter
Dátum:2017
Megjegyzések:Bevezetés: Kutatásunk célja a hazai teleradiológiai rendszerben leletezésre kerülő röntgenvizsgálatok minőségi hibáinak feltérképezése volt. Kutatómunkánkhoz a Terasy (Teleradiology System) szoftvert használtuk fel, amelyet elsődlegesen teleradiológiai leletezésre alkalmaznak, ugyanakkor minőségügyi funkciókkal is rendelkezik. A Terasy rendszerben leletező radiológusnak a lelet rögzítése után egy felugró ablakban nyilatkoznia kell, milyennek találta a rendelkezésére bocsátott képanyagok felvételtechnikai minőségét, sugárvédelmi szempontoknak való megfelelését, valamint a mellékelt klinikai adatok mennyiségét, minőségét.Betegek és módszerek: A kutatásunkhoz a Terasy rendszerben 2015. július 1. és 2015. december 31. között távleletezésre kerülő 54 497 röntgenvizsgálat minőség-attribútumait használtuk fel. Tanulmányoztuk a fellépő hibák számát és megoszlását a vizsgált időszakban jelentésre kerülő összes probléma, valamint az egyes problémacsoportok viszonylatában is. Mindezeket összevetve összefüggést kerestünk az intézményi esetszámok és hibaprofilok között.Eredmények: A vizsgált időszakban összesen 3267 problémát jeleztek a Terasyban leletező radiológusok, ezek 2673 eset képanyagában kerültek felismerésre. Ez az összes eset 4,90%-át tette ki. A hibák 50,60%-a klinikai, 45,67%-a képminőségbeli és 3,73%-a sugárvédelmi hibacsoportba tartozó probléma volt. A klinikai jellegű hibák vezető hányadát a ?kevés, elégtelen klinikai adat" (1261 db), a képminőségbeliekét pedig a ?kV, mAs hiba" (810 db) tette ki, amelyek ezzel az összes vizsgált eset 2,31%-ában, illetve 1,49%-ában fordultak elő. A további 12 speciális probléma gyakorisága 1% alatt maradt. A ?kevés, elégtelen klinikai adat" probléma esetében nem, a ?kV, mAs hiba" tekintetében viszont találtunk korrelációt ? mégpedig fordított arányosságot ? a probléma előfordulási gyakorisága és a felvételt készítő intézmény esetszáma között.Konklúzió: Kutatási adataink arra engedtek következtetni, hogy számottevő arányban lép fel leletezési nehézség a röntgenfelvételt készítő intézmények oldalán ejtett hibák következtében. A hibák közel kétharmadát mindösszesen két probléma tette ki, így csupán ezek kiküszöbölésével is potenciálisan jelentős javulás érhető el a távleletezés minőségében. Az egyik egy felvétel-technikai jellegű, ún. ?kV, mAs hiba", a másik pedig a nem megfelelően megválasztott vagy épp elégtelen mennyiségben rendelkezésre bocsátott klinikai adatok kapcsán fellépő probléma volt. Eredményeinkből arra következtettünk, hogy míg a kV, mAs hiba a szakdolgozó nem megfelelő szakmai kompetenciájára, gyakorlatlanságára, addig a kevés, elégtelen klinikai adat probléma a vizsgálatot indikáló kezelőorvos nem megfelelő információmegválasztására és/vagy a releváns adatok többlépcsős továbbításában fellépő elégtelenségre vezethető vissza.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok esettanulmány
teleradiológia
Terasy
minőségbiztosítás
Megjelenés:Magyar Radiológia Online 8 : 4 (2017), p. 1-8. -
További szerzők:Bágyi Péter (1964-) (radiológus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1