Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM074210
Első szerző:Kovács Edina Mária (oktatáskutató, drámapedagógus)
Cím:Tanárképzésben részt vevő hallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata / Kovács Edina
Dátum:2018
Megjegyzések:A romák társadalmi integrációja szempontjából kiemelten fontos, hogy az iskola, az oktatás hozzá tud-e járulni mobilitásukhoz, vagy korábbi kedvezőtlen helyzetüket erősíti meg. Jelenleg, ahogyan erre egy nemzetközi kutatás rámutatott, a felzárkóztatás politikai szándéka gyakran kisiklik a többségi társadalom tagjainak ellenállása miatt (Szalai et al. 2010). A tanárok romákkal kapcsolatos véleményét, előítéletességük létét, mértékét időről időre vizsgálják, a pedagógushallgatókkal jellemzően nem foglalkoznak a kutatások. Az általunk ismert egyetlen kvantitatív kutatás eredményei azt mutatták, hogy a pedagógushallgatók fele nem akar olyan osztályban tanítani, ahol a roma diákok aránya meghaladja a 10-30 százalékot. Ha pedig a roma gyerekek aránya az osztálylétszám felét is eléri, akkor a pedagógushallgatók 13 százaléka vállalná csak, hogy ott oktasson.Jelen tanulmányunk egy olyan kutatás eredményeit mutatja be, amely azt igyekezett feltárni, hogyan viszonyulnak a leendő pedagógusok a roma gyerekekhez. Vannak-e előítéleteik velük szemben? Úgy gondolják, hogy a roma gyerekek bármilyen téren rosszabbak, mint a többségi társadalom tagjai? Tanulnak-e a képzésük során a roma kultúráról, sajátosságokról? És mindezek fényében tudják-e segíteni a roma gyerekek integrációját?A kutatás során, 2016 novemberében két fókuszcsoportos interjú készült, 11 hallgatóval, öt témakörben: pedagógus akar-e lenni a hallgató, mennyire elkötelezett; milyen számára az ?álomiskola"; mit gondol a hallgató a romákról, különösen a roma gyermekekről; mit tanult a képzés során a roma identitásalakulásról, kultúráról; tud-e bármit a roma szakkollégiumok tevékenységéről. Az interjúkat átírtuk és tematikusan elemeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy a tanárképzésben részt vevő hallgatóknak nincs sem elméleti, sem gyakorlati tudásuk a roma diákokról. Saját gyermekkori emlékeire hagyatkoznak, ezek alapján a roma gyerekeket problémásnak, nehezen taníthatónak gondolják, önmagukat pedig nem érzik kompetensnek.
ISBN:978 615 5657 050 4
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok tanulmány, értekezés
tanárképzés
pedagógusképzés
roma
Megjelenés:HERA Évkönyv V.: Innováció, kutatás, pedagógusok / szerk. Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó. - p. 626-636. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1