Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM075388
Első szerző:Soltész Beáta (molekuláris biológus)
Cím:A CD24 mRNS-expresszió meghatározása kvantitatív valósidejű PCR-módszerrel alacsonyan differenciált szerózus papilláris petefészekrákos szöveti mintákból / Soltész Beáta, Lukács János, Márton Éva, Szilágyi-Bónizs Melinda, Penyige András, Póka Róbert, Nagy Bálint
Dátum:2018
Megjegyzések:Célkitűzés: A CD24 egy kis molekulasúlyú sejtfelszíni fehérje, több csoport kutatási eredménye utal arra, hogy alkalmas lehet független prognosztikus tumormarkernek. Munkánk során a CD24-gén expressziójának meghatározását tűztük ki célul petefészekrákos betegek szöveti mintáiból. Anyagok és módszerek: A vizsgálatokhoz 22 fő alacsonyan differenciált szerózus papilláris petefészekrákos és 6 fő pete - fészekrákban nem szenvedő személy szöveti mintáit használtuk fel, amelyeket a petefészkek műtéti eltávolítása során nyertünk. Az RNS-t szilika adszorpciós módszerrel izoláltuk ki a szövetekből. Ezt követően cDNS-t szintetizáltunk, majd kvantitatív valósidejű PCR-t végeztünk primer-próba rendszerrel, és meghatároztuk a CD24-gén expresszióját. Háztartási génként ?-globint használtunk fel az eredmények normalizálásához. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez Student-féle t-próbát használtunk. Eredmények: A kontroll- és a betegcsoport (FIGO I, III és IV) CD24 mRNS expressziójában lényeges különbség mutatkozott [1,1002?2,6227 ?Ct vs. 36,5764?75,0772 (p=0,03)]. Hat beteg esetében (26,8%) a vizsgált szövetek génexpressziója nem tért el lényegesen az egészségesektől. A hálózatokat kutatva a fehérje-fehérje kölcsönhatások között négy kölcsönhatást sikerült kimutatni a LYN, a SELP, a FGR és a NPM1 fehérjékkel. A szabályozó mikroRNS-molekulákat kutatva a miRTargetLink adatbázisa szerint több miRNS van hatással a CD24 expressziójára, ezek közül a legspecifikusabbak a hsa-miR34a-5p és a hsa-miR-373-3p. Következtetések: A CD24-gén expresszióját vizsgálva magasabb szinteket mutattunk ki petefészektumoros betegek szö - veti mintáiban, amely a FIGO-stádiummal is összefüggést jelzett. Hálózatokat kutatva fehérje-fehérje és szabályozó miRNS kölcsönhatásokat is találtunk, amelyek fontos szerepet játszanak a tumor kialakulásában és progressziójában.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
mRNS
CD24
génexpresszió
petefészekrák
hálózat
Megjelenés:Magyar Nőorvosok Lapja. - 81 : 5 (2018), p. 254-258. -
További szerzők:Lukács János (1975-) (szülész-nőgyógyász, genetikus) Márton Éva (1992-) (biológus) Szilágyi Melinda (1984-) (biológus) Penyige András (1954-) (molekuláris genetikus) Póka Róbert (1960-) (szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus) Nagy Bálint (1956-) (molekuláris genetikus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1