Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM075607
Első szerző:Kis Adrienn (molekuláris biológus)
Cím:APN/CD13 inhibítorok in vivo vizsgálata tumoros állatmodellen 68Ga-NODAGA-cNGR PET radiotracerrel / Kis A., P. Szabó J., Nagy T., Dénes N., Kertész I., Berényi E., Trencsényi G.
Dátum:2018
Megjegyzések:APN/CD13 inhibítorok in vivo vizsgálata tumoros állatmodellen 68Ga-NODAGA-cNGR PET radiotracerrel Kis Adrienn, P. Szabó Judit, Nagy Tamás, Dénes Noémi, Kertész István, Halmi Krisztina, Berényi Ervin, Trencsényi György Nukleáris Medicina Nem Önálló Tanszék, Orvosi Képalkotó Intézet, ÁOK, Debreceni Egyetem BEVEZETÉS: Számos tumor, így a prostata, ovarium, pancreas carcinomákban, melanomákban és fibrosarcomákban ismert az Aminopeptidáz N (APN/CD13) receptor pozitivitás. Az APN/CD13 receptorok a tumorok angiogenezisének egyik kulcsfontosságú molekulái, valamint exopeptidázként részt vesznek a tumorok metasztázis képzésében is. Az APN/CD13 receptorok specifikus ligandjai az NGR szekvenciát tartalmazó fehérjék. A pozitronemittáló izotóppal jelölt NGR molekula (68Ga-NODAGA-cNGR) lehetővé teszi az APN/CD13 receptorok expressziójának in vivo vizsgálatát PET-al. A tumoros betegségek kemoterápiájának egyik eszköze lehet az APN/CD13 pozitív tumorokat célzó APN/CD13 inhibítorok alkalmazása. Kutatásunk célja ezen inhibítorok hatásának vizsgálata 68Ga-NODAGA-cNGR-rel, tumoros állatmodellen. MÓDSZEREK: Az állatkísérletek 0. napján 10-12 hetes hím CB17 SCID egerekbe (n=15) 5x105/állat/150 ?l HT1080 (humán fibrosarcoma) sejteket injektáltunk Matrigéllel subcutan (sc.). Az állatokat random módon három csoportra (Kontroll, Bestatin kezelt, Actinonin kezelt) osztottuk. A tumor indukcióját követő 3. naptól kezdve napi egyszeri intraperitoneális Bestatin (15 mg/kg) vagy intraperitoneális Actinonin (5 mg/kg) kezelés történt, 7 napon keresztül. A tumor növekedését PET képalkotással követtük, 1 cm3 tumorméretig. Az APN/CD13 szelektív 68Ga-NODAGA-cNGR molekulát (5?0,3 MBq) intravénásan injektáltuk a kontroll (n=5) és kezelt állatok (n=10) farokvénájába. 90 perc inkubálási idő után az állatokat elaltattuk, majd a daganatos területeket miniPET kamerával vizsgáltuk. A 12. napon az állatokat termináltuk, tumoraikat eltávolítottuk és tömegüket lemértük. Az eredményeket MWU statisztikai teszttel értékeltük ki. EREDMÉNYEK: A kontroll állatok PET felvételeit elemezve a tumoros területen mért SUVmin érték 0,01, SUVmax érték 0,085, a SUVmean érték pedig 0,03 volt. A Bestatin- és Actinonin kezelt állatok tumoros területeit elemezve nem tapasztaltunk jelentős eltérést a SUVmin, SUVmax és SUVmean értékek között. Bestatin kezelés esetében a SUVmin érték 0,007, a SUVmax érték 0,157, a SUVmean érték pedig 0,050 volt. Közel azonos (0,013; 0,147 és 0,053) SUV értékeket kaptunk az Actinonin kezelt állatokban. Az átlagos tumortömeg kontroll állat esetében 0,5?0,2 g, a Bestatin kezelt állatoknál 0,414?0,098 g, az Actinonin kezelt állatoknál 0,410?0,096 g volt. KÖVETKEZTETÉS: Nem találtunk szignifikáns különbséget sem a kontroll és kezelt állatok SUV értékei és tumortömegei között, sem pedig a Bestatin és Actinonin kezelt állatok SUV értékei és tumortömegei között. A két kezelőanyag feltételezhetően nem direkt receptorgátlóként hat, hanem immunmodulánsként fejti ki angiogenezist gátló hatását. Ennek eldöntésére további vizsgálatok szükségesek immunrendszerrel rendelkező állatok felhasználásával. A projekt az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával készült.
ISBN:978-963-9970-93-9
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
Angiogenezis
Megjelenés:Őszi Radiokémiai Napok 2018 Balatonszárszó, 2018. október 10-12. /szerk. Homlok Renáta, Kovácsné Tóth Zita, Kasztovszky Zsolt. - p. 87-88. -
További szerzők:Péli-Szabó Judit (1977-) (vegyész) Nagy Tamás (1977-) (vegyész, orvosi laboratóriumi analitikus) Dénes Noémi (1992-) (vegyész) Kertész István (1966-) (vegyész) Berényi Ervin (1964-) (radiológus) Trencsényi György (1978-) (biológus, biokémikus, molekuláris biológus)
Pályázati támogatás:EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009
EFOP
ÚNKP-18-3-I-DE-32
Egyéb
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1