Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM079593
Első szerző:Péli-Szabó Judit (vegyész)
Cím:Kísérletes daganatok karboanhidráz IX (CA-IX) expressziójának in vivo vizsgálata / Péliné Szabó Judit, Kis Adrienn, Nagy Tamás, Dénes Noémi, Halmi Krisztina Joséphine, Matolay Orsolya, Méhes Gábor, Kertész István, Trencsényi György
Dátum:2019
Megjegyzések:BEVEZETÉS: A karboanhidráz IX (CA-IX) egy a sejtmembránban található enzim, amely fiziológiásan a gasztrointesztinális traktusokban fordul elő, de több daganatos sejten is kifejeződik és hipoxiás körülmények hatására aktiválódik. A CA-IX vizsgálatával prognosztikus információk nyerhetőek, mivel overexpressziója negatívan befolyásolja a betegek túlélési esélyeit. A kis molekulatömegű CA-IX inhibitor-molekulák radiojelzést követően alkalmasak a CA-IX pozitív tumorok in vivo monitorozásában. A szakirodalomban különösen az aminoetil-benzolszulfonamid (AEBSA) típusú molekulák terjedtek el, ezeket konjugálták különböző makrociklusos kelátorokkal, illetve mono-, dimer- és trimer formában jelölték őket gallium-68-cal. Vizsgálataink során az AEBSA-t szobahőmérsékletű komplexképzést lehetővé tevő NODAGA típusú kelátorral konjugáltuk és viselkedését in vivo daganatos állatmodellen vizsgáltuk. MÓDSZEREK: A 4-(2-aminoetil)benzolszulfonamid-ot (AEBSA) NODAGA-NHS észterrel kapcsoltunk vizes pufferben. A terméket félpreparatív RP-HPLC-n tisztítottuk és a szerkezetét MS-sel azonosítottuk. A formulázást SPE-s oszlopon végeztük. A radiokémiai tisztaságot analitikai RP-HPLC-vel ellenőriztük. Az in vitro stabilitás vizsgálatát egér szérumban végeztük. A logP meghatározásához oktanol/PBS kirázásos módszert alkalmaztunk. Kontroll (n=5) és A20 (egér limfóma) tumort szubkután hordozó Balb/C (n=10) egerekkel PET (MiniPET) és ex vivo biodisztribúciós vizsgálatokat végeztünk kb. 10 MBq Ga-68-NODAGA-AEBSA, illetve F-18-FDG intravénás beadása után. EREDMÉNYEK: Optimalizációs jelölésekkel pH=4-es tartományban meghatároztuk azt a koncentrációtartományt, ahol a Ga-68-al történő komplexképzés 95oC-on, 5 perc alatt robusztus módon megy végbe, és az elegy radiokémiai tisztasága meghaladja a 95%-ot. MiniPET és ex vivo biodisztribúciós vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a Ga-68-NODAGA-AEBSA a veséken keresztül ürül ki az állatok szervezetéből, egyéb hasüregi és mellkasi szervekben jelentősen nem dúsul. A CA-IX pozitív A20 tumorok 90 min inkubálás után viszonylag alacsony 0,08?0,01 SUVmean és 0,20?0,03 SUVmax értékkel halmozzák a radiotracert, azonban az izomhoz (háttér) viszonyítva a felvétel 3-4-szeres; szemben a F-18-FDG-vel, ahol ez az arány alacsonyabb, 2-3-szoros volt. KÖVETKEZTETÉS: Az általunk újonnan szintetizált Ga-68-NODAGA-AEBSA alkalmas radiotracer a tumorok CA-IX pozitivitásának igazolására, amely prognosztikai, illetve terápiát meghatározó jelentőséggel bírhat.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
Megjelenés:MONT XXI. Kongesszus: absztraktgyűjtemény. - Debrecen : Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, 2019. - p. 39
További szerzők:Kis Adrienn (1991-) (molekuláris biológus) Nagy Tamás (1977-) (vegyész, orvosi laboratóriumi analitikus) Dénes Noémi (1992-) (vegyész) Halmi Krisztina Joséphine Matolay Orsolya (1989-) Méhes Gábor (1966-) (patológus) Kertész István (1966-) (vegyész) Trencsényi György (1978-) (biológus, biokémikus, molekuláris biológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1