Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM087565
Első szerző:Nagy Beáta Erika (klinikai gyermekszakpszichológus, pszichoterapeuta)
Cím:Az intraventricularis haemorrhagia (IVH) és a kora gyermekkori pszichomotoros teljesítmény közötti összefüggés koraszülött gyermekeknél / Nagy Beáta Erika, Kenyhercz Flóra, Szele, Anna Szabina, Szabó Éva
Dátum:2019
ISSN:0866-479X
Megjegyzések:BEVEZETÉS A koraszülöttek körében az egyik leggyakoribb krónikus utóbetegség az intraventricularis haemorrhagia (IVH), amely kockázati tényezője az agyi és egyéb bénulásos szindrómák (CP) kialakulásának is. A súlyos (III/IV) újszülöttkori agyvérzés egyértelműen szignifikáns prediktora a későbbiekben megkésett neuromotoros fejlődésnek (Calisici és mtsai., 2014), azonban az enyhe IVH (I/II) későbbi hatásaival kapcsolatos kutatási eredmények ellentmondásosak (Pfahl és mtsai., 2018; Erikson és mtsai, 2003). Célunk a koragyermekkori pszichomotoros teljesítmény és a CP, valamint az IVH súlyossága, és lokalizációja közötti összefüggések vizsgálata koraszülöttek körében. MÓDSZER Vizsgálati mintáinkat a DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermeklélektani és Pszichoszomatikus Osztálya által koraszülött utógondozásra visszahívott 1 (n=6) és 2 éves (n=31) IVH-s gyermekek alkották, akik közül 6-an rendelkeztek agyi bénulásos szindrómával (G80-G83). A két kontrollcsoportba azonos mintaelemszámmal, születési súly és gesztációs idő alapján illesztett, IVH diagnózissal nem rendelkező gyermekeket válogattunk. A pszichomotoros fejlődés felmérése 1 éves korban a Bayley-III (Csecsemő és Kisgyermek Skálák, Harmadik kiadás) szűrőteszttel, 2 éves korban Bayley-III diagnosztikai teszttel történt. Az IVH-ról és a CP-ről retrospektív módon, a kórházi zárójelentésekből nyertünk információt. EREDMÉNYEK Egyéveseknél az egyéni teljesítményt vizsgálva az enyhe bal oldali IVH esetén az expresszív kommunikáció, mindkét oldali lokalizációt tekintve a nyelvi készségek és a nagymozgás területei érintettek az alacsonyabb értékek tekintetében, azonban eredményeink nem voltak szignifikánsak. Kétéves korban az enyhe IVH-s (I/II) gyermekek szignifikánsan alacsonyabban teljesítettek a receptív kommunikáció (p=0,026) és nagymozgás (p=0,006) skálákon, míg a súlyos IVH (III/IV) a kognitív (p=0,020), a finom- (p=0,039), és nagymozgás (p=0,006) területeit érintette. Az IVH lokalizációját tekintve a mindkét oldali súlyos megjelenés esetén szignifikánsan alacsonyabb kognitív (p=0,022) és nagymozgásos (p=0,009) teljesítményt találtunk. Kiemelt rizikócsoportot képeznek a CP-s gyermekek, akik szignifikánsan alacsonyabb teljesítményt nyújtottak a finom- (pkont.=0,012; pivh=0,017) és nagymozgásos (pkont.=0,004; pivh=0,017) területeken túl a kognitív (pkont.=0,005; pivh=0,01) készségekben is mind a kontroll csoporthoz, mind az IVH-s (de CP diagnózissal nem rendelkező) gyermekekhez viszonyítva. KONKLÚZIÓ Az egyéves mintában a kis elemszám következtében az átlagok szintjén differenciáltunk, mely alapján alacsonyabb nyelvi és nagymozgásos teljesítményt feltételezhetünk az IVH-s gyermekeknél. Kétéves korban az IVH - súlyosságtól és lokalizációtól függően - jelentősen befolyásolja a gyermek teljesítményét. A CP-s gyermekek kiemelt rizikócsoportként azonosíthatók a mozgásfejlődésen túl a kognitív érintettség tekintetében is. Az IVH-s és CP-s gyermekek minél korábbi életszakaszban történő szűrése és korai fejlesztése ? mozgásos, kognitív és beszéd ? kiemelten fontos az esetleges képességdeficitek csökkentése érdekében, így megelőzve későbbi mentális, motoros nehézségeket.
Tárgyszavak:Orvostudományok Egészségtudományok idézhető absztrakt
folyóiratcikk
Megjelenés:Rehabilitáció. - 29 : 2-3 (2019), p. 87. -
További szerzők:Kenyhercz Flóra (1992-) (egészségpszichológus) Szele Anna Szabina (1993-) (egészségpszichológus, csecsemő-szülő kapcsolati konzulens) Szabó Éva (Egészségügyi Járóbeteg Kht. Gyermekrehabilitációs Központ)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1