Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM088362
Első szerző:Szivos László (idegsebész)
Cím:Az inváziós spektrum prognosztikai jelentősége glioblastomában / Szivós László, Virga József, Hortobágyi Tibor, Zahuczky Gábor, Uray Iván, Jenei Adrienn, Bognár László, Árkosy Péter, Klekner Álmos
Dátum:2020
ISSN:0019-1442
Megjegyzések:Háttér és cél : A glioblastoma a leggyakoribb központi idegrendszeri rosszindulatú daganat; sebészi kezelése a da - ganatok invazív jellegénél fogva nem lehetséges, onko te rá - piája pedig csupán szerény eredményeket hoz ? a bete gek átlagos teljes túlélése (OS) 16?24 hónap. A betegek egy része alig reagál az alkalmazott kezelésre; a klinikumban jelenleg nincs olyan prognosztikai vagy prediktív marker, ami segítené a betegek túlélésében tapasztalható jelent©os szórás érdemi feltérképezését és a kezelési algoritmus optimalizálását. Jelen kutatásban az invázióban sze re pet játszó extracelluláris mátrix (ECM-) molekulák expresszió jának prognosztikai jelent©oségét kívántuk meghatározni. Módszerek ? Eltér©o prognózisú betegcsoportokat létrehozva (A csoport OS < 16 hónap, B csoport OS > 16 hó nap) vizsgáltuk meg glioblastomás betegek gyors fa gyasz tott tu - mor mintáiban a szakirodalom által jelenleg elismert markerek (IDH1 mutációs és MGMT metilációs státusz) je len lé - tét, továbbá 46 inváziós ECM-molekula mRNS-szintjét. Eredmények ? A DE KK Idegsebészeti Klinikán operált és az Onkológiai Klinikán utókezelt betegek klinikai adatai nem mutattak jelent©os különbségeket a túlélési adatokat (progressziómentes és teljes túlélés) és a reoperációs arányt leszámítva. Minden minta IDH vad típusú volt. Je len t©os különbség volt a jobb és a rosszabb túlélés©u be te gek kö zött az MGMT promoter hipermetiláció arányá ban (28,6% vs. 68,8%). Az inváziós ECM-molekulák expressziós mintá zata, az inváziós spektrum szintén jelent©os különbséget mutatott; szignifikáns különbség mutatkozott az integrin ?2, kadhe - rin-12, FLT4/VEGFR-3, verzikán molekulák expressziójában. Az inváziós spektrum megbízhatóságát statisztikai osz tályozóval tesztelve a módszer a minták 83,3%-át sorolta a megfelel©o prognosztikai csoportba (PPÉ: 0,93). Következtetés ? A különböz©o túlélés©u betegcsoportok összehasonlítása során a reoperációs arányban megfigyel - het©o különbség az irodalmi adatokkal összevágó tény. Az MGMT promoter metiláltságának vizsgálata hazai újdonság, az eredmény az eddigi ismereteket meger©osítve sürgeti a vizsgálat rutinszer©u bevezetését. Az inváziós spektrum vizsgálata többletinformációt ad a tumorról, prognosztikai markerként segíthet felismerni az ag resszívabb tumorokat, továbbá felhívja a figyelmet az antiinvazív ágensek jöv©obeni használatának szükségességére a GBM terápiájában. Background and purpose ? Glioblastoma is the most common malignant CNS tumor, its surgical removal is hindered by the tumors invasive nature, while current antitumor therapies show limited effectiveness ? mean overall survival is 16-24 months. Some patients show minimal response towards standard oncotherapy, however there are no routinely available prognostic and predictive markers in clinical practice to identify the background of mentioned differences in prognosis. This research aims to identify the prognostic significance of invasion-related extracellular (ECM) components. Methods ? Patient groups with different prognoses were created (OS: group A <16 months, group B > 16 months), and internationally recognized prognostic markers (IDH1 mutation and MGMT promoter hyper-methylation) were tested in the flash-frozen tumor samples. Furthermore, the mRNA levels of 46 invasion-related ECM molecules were measured. Results ? Clinical data of the patients who have been operated on at the University of Debrecen Clinical Center Department of Neurosurgery and treated at the Department of Clinical Oncology showed no significant differences except for survival data (OS and PFS), and reoperation rate. All samples were IDH wild type. MGMT promoter hypermethylation rate showed significant differences (28.6% vs 68.8%). The expressional pattern of the invasion-related ECM molecules, i.e. the invasion spectrum also showed major differences, integrin ?2, cadherin- 12, FLT4/VEGFR-3 and versican molecules having signficantly different mRNA levels. The accuracy of the inivasion spectrum was tested by statistical classifier, 83.3% of the samples was sorted correctly, PPV was 0.93. Conclusion ? The difference found in the reoperation rate when comparing different prognostic groups aligns with literature data. MGMG promoter region methylation data in Hungarian samples has not been published yet, and further confirming current knowledge urges the implementation of MGMT promoter analysis in clinical practice. Studying the invasion spectrum provides extra information on tumors, as a prognostic marker it helps recognizing more aggressive tumors, and calls attention to the necessity of using anti-invasive agents in GBM therapies in the future.
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Ideggyógyászati Szemle. - 73 : 9-10 (2020), p. 317-325. -
További szerzők:Virga József (1989-) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus) Zahuczky Gábor (1975-) (molekuláris biológus, biokémikus, vegyész) Uray Iván Péter (1970-) (kutatóorvos) Jenei Adrienn (1978-) (biológus, kémikus) Bognár László (1958-) (idegsebész, gyermekidegsebész) Árkosy Péter (1962-) (általános sebész, mellkassebész) Klekner Álmos (1970-) (idegsebész)
Pályázati támogatás:2017-1.2.1-NKP-2017-00002
Egyéb
ÚNKP-17-2
ÚNKP
ÚNKP-17-3
ÚNKP
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1