Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM100210
Első szerző:Gebri Enikő Zsuzsa (fogszakorvos)
Cím:Nemi hormonok hatása a szájüreg fiziológiájára autológ perifériás haemopoieticus őssejt-transzplantáción áteső betegek körében / Gebri Enikő, Kiss Attila, Hortobágyi Tibor
Dátum:2021
Megjegyzések:Bevezetés: A malignus haematologiai betegségekben alkalmazott autológ perifériás haemopoieticus őssejt- transzplantáció (APSCT) kapcsán kialakuló immunszuppresszió gyakori szövődménye az oralis mucositis (OM), ami fokozza a mortalitást. Az OM terápiája még mindig döntően szupportív és palliatív. A betegadatok elemzésével a rizikótényezők feltérképezését, biomarkerek keresését és új kutatási területek azonosítását tűztük ki célul. Anyag és módszer: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Haemopoetikus Transzplantációs Központban 2011 és 2015 között 192 lymphoma és myeloma multiplex (MM) miatt APSCT-n átesett beteg adatainak retrospektív feldolgozását végeztük el. AZ OM-et a WHO ajánlása szerint klasszifikáltuk. A statisztikai analízis során a túlélési adatokat Kaplan-Meier módszerrel elemeztük. Az esélyhányadost (odds ratio-OR) bináris logisztikus regressziós modellel nyertük és statisztikai analízishez Chi-square tesztet alkalmaztunk. A féri-nő eloszlás vizsgálatához Fisher féle exact tesztet alkalmaztunk. Nem normális eloszlás esetén két csoport közti különbség vizsgálatára folytonos változóknál Mann-Whitney tesztet használtunk. Eredmények: Többváltozós analízis alapján a neutrophil engraftment (p<0.001; p=0.021) és a női nem (p=0.023; p=0.038) bizonyult független prediktív faktornak, kivéve a myelomás csoportot, ahol csak a neutrophil engraftment (p=0.008). A 86 nőből 19 volt pre- és 67 postmenopausális, közülük 15-nek, illetve 49-nek volt ulceratív oralis mucositise (OM2-4). A pre- és postmenopausalis csoport között nem volt szignifikáns különbség (p=0.769). A lymphomás nők körében gyakoribb volt az ulceratív mucositis (OM2-4), mint a myelomások esetén (p=0.009). Következtetés: Az APSCT kapcsán kialakuló OM aetiopathogenezisében szerepe lehet a női nemi hormonok, elsősorban a csökkent ösztrogén, oralis immunitásra gyakorolt összetett, döntően kedvezőtlen hatásának.
ISBN:978-963-490-381-9
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Megjelenés:XXI. Debreceni Fogászati Napok / kiad. a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar. - p. 17. -
További szerzők:Kiss Attila (1942-) (belgyógyász, haematológus) Hortobágyi Tibor (1965-) (patológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1