CCL

Összesen 8 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM069522
Első szerző:Barta Judit (kardiológus)
Cím:Szívelégtelenség és cilostazol / Barta Judit, Kovács Árpád
Dátum:2015
ISSN:0133-5596
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
cilostazol
szívelégtelenség
inotrópia
kamrai ritmuszavar
ciklikus AMP
Megjelenés:Cardiologia Hungarica - 45 : 2 (2015), p. 108-116. -
További szerzők:Kovács Árpád (1986-) (kardiológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM054115
Első szerző:Barta Judit (kardiológus)
Cím:Az ivabradin csökkenti a szívelégtelenség romlása miatt bekövetkező ismételt hospitalizációk gyakoriságát krónikus szisztolés szívelégtelenségben : a SHIFT-vizsgálat post hoc analízisének eredményei / Barta Judit, Édes István
Dátum:2013
ISSN:0133-5596
Megjegyzések:A szívelégtelenség a fejlett országok egyik leggyakoribb és egyben a legköltségigényesebb krónikus betegsége. A betegek evidenciákon alapuló kezelése ellenére, a költségek a betegség progressziójával járó gyakori hospitalizációk és az azt követő rehospitalizációk miatt igen magasra kúsznak. Jelen közleményben a SHIFT-vizsgálat (Systolic Heart Failure Treatment with If Inhibitor ivabradine Trial) post hoc analízise kerül ismertetésre, amely meggyőző adatokkaltámasztja alá, hogy a ?70/min frekvenciájú, sinusritmusban levő krónikus szívelégtelen betegek bázisterápiáját ivabradinnal kiegészítve szignifikánsan csökkenthetőa szívelégtelenség miatti hospitalizációk és rehospitalizációk kockázata, valamint növekszik az első és az azt követő hospitalizációk bekövetkeztéig elteltidő. Amennyiben a megfelelő betegcsoportnál az ivabradint a bázisterápia mellé adva a klinikai gyakorlatban is olyan mértékben sikerül csökkenteni a hospitalizációt és a rehospitalizációt mint az a SHIFT-ben is tapasztalható volt, akkor a betegség prognózisának javulása mellett a szívelégtelenség költségei is jelentősen csökkennének.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
szívelégtelenség
ivabradin
rehospitalizáció
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 43 : 1 (2013), p. 21-27. -
További szerzők:Édes István (1952-) (kardiológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM054114
Első szerző:Barta Judit (kardiológus)
Cím:Hatásos és biztonságos stroke-prevenció apixabannal krónikus veseelégtelenségben is / Barta Judit
Dátum:2013
ISSN:0133-5596
Megjegyzések:Pitvarfibrilláló betegeknél a beszűkült vesefunkció tovább növeli a trombotikus kockázatot, és antikoaguláns terápia alkalmazása mellett egyúttal a vérzéses szövődmények gyakoriságát is. Különösen komoly nehézséget okoz az ilyen betegek megfelelő antikoaguláns kezelése, mert nehéz megtalálni az egyensúlyt a hatásosság és a biztonságosság között. Az eddigi tanulmányok meggyőző bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy az új típusú orális antikoagulánsok nemcsak megőrzött vesefunkció esetén, hanem beszűkült vesefunkciónál is használhatóak a warfarin alternatívájaként a stroke és szisztémás embolizáció megelőzésére nonvalvuláris pitvarfibrillációban. Az új típusú orális antikoagulánsok közül ideális választásnak tűnik a vesén keresztül kismértékben eliminálódó FXa-gátló apixaban. Alacsonyabb major vérzéses kockázat mellett az apixaban hatásossága jobb a warfarinénál, biztonságossága az aszpirinnel összemérhető. Sőt, az apixabannal kezelt középsúlyosan beszűkült vesefunkciójú betegeknél a vérzéses kockázat arányaiban jobban csökken, mint a megőrzött vesefunkció esetén, így az apixaban kiemelkedően jó biztonságosságának köszönhetően ez a betegcsoport még többet nyer az apixaban terápiával.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
új típusú antikoaguláns
veseelégtelenség
stroke
vérzéses kockázat
apixaban
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 43 : 4 (2013), p. 197-201. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM047843
Első szerző:Barta Judit (kardiológus)
Cím:Missense mutációk és a PKA-foszforiláció hatása a calpain-I-indukált CTNI hasíthatóságra = The effects of missense mutations on Calpain-1 induced cTnI degradation / Barta Judit, Tóth Attila, Hertelendi Zita, Édes István, Jaquet Kornélia, Reidlich Alexander, Papp Zoltán
Dátum:2002
ISSN:0133-5596
Tárgyszavak:Orvostudományok Elméleti orvostudományok idézhető absztrakt
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - Suppl. 1 (2002), p. 89. -
További szerzők:Tóth Attila (orvos) Hertelendi Zita (1978-) (orvos) Édes István (1952-) (kardiológus) Jaquet, Kornelia Reidlich Alexander Papp Zoltán (1965-) (kardiológus, élettanász)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM035653
Első szerző:Barta Judit (kardiológus)
Cím:Protein kinase C and phenylephrine induce comparable decrease in calcium sensitivity in skinned adult rat cardiac myocytes / Judit Barta, Jolanda van der Velden, Nicky M. Boontje, Ruud Zaremba, Ger J. M. Stienen
Dátum:2011
Megjegyzések:A protein-kináz-C és a phenylephrin hasonló Ca2+-érzékenység csökkenéshez vezet izolált patkány szívizomsejteken Célkitűzés: A szelektív alfa1-adrenerg receptor agonista phenylephrin (PE) myocardiumra gyakorolt hatásáról keveset tudunk. Egyes feltételezések szerint a PE hatásai részben protein-kináz-C (PKC)-mediált szignáltranszdukciós útvonalon keresztül valósulnak meg. Célkitűzésünk az volt, hogy összefüggést keressünk a PE és PKC miofilamentumokon megvalósuló hatásmechanizmusa között. Módszerek: PKC katalitikus alegységgel (PKC-M; 0,1 és 0,2 U/ml 40 perc), illetve PE-vel kezelt felnőtt patkány izolált permeabilizált szívizomsejteken vizsgáltuk a különböző Ca2+-koncentráció jelenlétében generált izometrikus erőt és az erőgenerálódás kinetikáját (Ktr). A kontraktilis fehérjék PKC-függő foszforilációjának vizsgálatára 2-dimenziós gélelektroforézist végeztünk. Eredmények: A PKC-M aktivitás-függő módon csökkentette a Ca2+-szenzitivitást, delta pCa50=0,049+-0,003 volt alacsony, illetve delta pCa50=0,089+-0,005 magas aktivitás mellett. Hasonlóan, aktivitásfüggő csökkenést mutatott a maximális erő (deltaFmax=16,5+-2,8, illetve 21,2+-2,3%), a passzív erő (deltaFpas=7,6+-6,6, illetve 38,6+-6,6%), a miofilament kooperativitás (delta nHill=0,40+-0,06, illetve 0,96+-0,19) valamint a Ktr is (delta Ktr-Forceslope=3,86+-0,85, illetve 4,03+-0,69). A cardiomyocyták PE-vel történő kezelése is csökkent Ca2+-érzékenységet (pCa50=5,68+-0,01) eredményezett a kontrollhoz képest (pCa50= 5,77+-0,02), azonban a PKC-M hatástól eltérően, PE hatására a miofilament kooperativitás növekedett (nHill=3,23+-0,06) a kontrollhoz viszonyítva (nHill=2,89+-0,10). Ellenben a maximális generált erő, a passzív erő és a Ktr nem változott szignifikánsan. Sem a PKC-M sem a PE nem volt hatással a miozin könnyű lánc 2 (MLC-2) foszforilációs állapotára, mely a PKC egyik potenciális foszforilációs targetje. Következtetések: A PE hatására kialakuló Ca2+-érzékenység csökkenés hasonló ahhoz, amit a PKC-M-kezelés indukál. Azonban a PKC-M hatásai összességében sokkal kifejezettebbek. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a PKC-M egyszerre több PKC izoforma hatását utánozza, mint amelyek PE stimulációkor aktiválódnak. Ebben a folyamatban a MLC-2 foszforilációnak nincs szerepe.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
egyetemen (Magyarországon) készült közlemény
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 41 : 2 (2011), p. 88-96. -
További szerzők:Velden, Jolanda, van der Boontje, Nicky M. Zaremba, Ruud Stienen, Ger J. M.
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM054113
Első szerző:Péter Andrea (kardiológus)
Cím:Külső ellenpulzációs pumpakezelés : egy régi-új módszer a refrakter angina kezelésében : az első magyarországi eredmények / Péter Andrea, Barta Judit, Édes István
Dátum:2013
ISSN:0133-5596
Megjegyzések:A külső ellenpulzációs pumpa (ECP) egy non-invazív, nem gyógyszeres terápia a tünetes krónikus koronáriabetegek kezelésében. Az ECP terápia lényege a diasztolés augmentáció és a szisztolés unloading, melynek hemodinamikai eredményeként javítja a keringést számosterületen, különös tekintettel a diasztolés koronária perfúzióra. Célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy az ECP kezelés krónikus koszorúér betegségben hogyan befolyásolja a betegek életminőségét, a különböző szisztolés és diasztolés echocardiographiás paramétereket illetvebizonyos laborparamétereket. Tizennégy olyan krónikus koszorúér betegségben szenvedő beteget kezeltünk (35x1 óra), akiknek az eddig alkalmazott gyógyszeres és invazív terápia mellett is mellkasi fájdalmaik voltak (CCS III-IV). 35x1 órás kezelést követően vizsgáltuk a szisztolés és diasztolés echocardiographiás paramétereket, a mellkasi fájdalom változását, a vesefunkciót, a BNP-t és egyéb laborparaméreket, valamint az életminőséget. Az ECP kezeléshatására szignifikánsan javult a szisztolés balkamra-funkció (EFpre: 49,29+-1,93% EFpost: 55,43+-2,25%; p=0,0005), és a szöveti doppler s érték (spre: 0,26+-0,013 m/sspost: 0,31+-0,016 m/s; p<0,0001). A diasztolés funkció több mutatója is előnyösen változott, szignifikánsan nőtt a késői diasztolés transzmitrális sebesség (A) (Apre: 0,67+-0,035 m/s Apost: 0,83+-0,026 m/s; p<0,0001), szignifikánsan csökkent az E/A arány (pre: 0,90+-0,066post: 0,715+-0,058; p=0,0014). A longitudinális rostok szisztolés funkcióját jellemző MAPSE (pre: 19,21+-0,66 mm post: 22,79+-0,77 mm; p<0,0001) és TAPSE (pre: 22,50+-1,30 mmpost: 25,71+-1,26 mm; p<0,0001) érték is szignifikánsan javult. A kezelés hatására csökkent a CCS angina osztály, jellemzően III-ról I-re vagy 0-ra. A kezelés mellett javult a GFR (pre: 80,79+-3,16 ml/perc post: 84,07+-2,74 ml/perc; p=0,005), csökkent a BNP(pre: 23,23+-5,90 pmol/l post: 17,26-1:4,91 pmol/l; p=0,0256) és kifejezett javulást mutatott ez életminőség score (pre: 16,36+-0,89 pont post: 27,86+-0,84 pont; p<0,0001). Eredményeink alapján az ellenpulzációs pumpa kezelés egy hatásos, biztonságos és jól tolerálható kezelési módot jelenthet a krónikus koszorúérbetegeknek, mely javítja a szisztolés és diasztolés bal kamra funkciót, a vesefunkciót, csökkenti a mellkasi fájdalmakat és javítja az életminőséget.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
külső ellenpulzációs pumpa
diasztolés augmentáció
kollaterális perfúzió
balkamra-funkció
szöveti Doppler
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 43 : 2 (2013), p. 55-62. -
További szerzők:Barta Judit (1975-) (kardiológus) Édes István (1952-) (kardiológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM054420
Első szerző:Sándorfi Gábor (belgyógyász, kardiológus)
Cím:A K-vitamin-antagonisták használata a kardiológus szemüvegén keresztül / Sándorfi Gábor, Barta Judit, Édes István
Dátum:2014
ISSN:0133-5596
Megjegyzések:Az elmúlt több mint ötven év antikoaguláns kezelésében a K-vitamin-antagonisták (KVA) voltak az egyetlen hatékony és elérhető gyógyszerek, amelyek jelentősen csökkentették a tromboembóliás eseményekkel összefüggő morbiditást és mortalitást. Ezek közül is a legelterjedtebb a warfarin, amely hazánkban is széles körben elérhető. Az évek alatt számos klinikai tapasztalat gyűlt össze használatukról, biztonságosságukról mind az artériás, mind a vénás trom -boembóliák kezelésében, megelőzésében. Most, amikor alternatív szerként az új orális antikoaguláns gyógyszerek lassan egyre több beteg számára megfizethetővé válnak ? döntően a nem megfelelő INR-kontrollal bíró betegeknél ? nem szabad megfeledkeznünk a KVA-k véralvadás-gátlásban betöltött szerepéről és előnyeiről. A reflexszerű gyógyszerváltás előtt gondoljuk végig, hogy mindent megtettünk-e ? orvos és beteg ? a megfelelő INR-kontroll elérése érdekében, hogy a legjobb hatékonyságot biztosítsuk a legkevesebb mellékhatással. Ezen túlmenően, bizonyos betegségekben még mindig a KVA-k az egyetlen választható gyógyszerek, és egyelőre nincs alternatívájuk. A KVA-knak nemcsak volt és van, de továbbra is lesz helye az antikoaguláns kezelésben; kellő odafigyeléssel biztonságosanés hatékonyan adhatók, nem rontva ezzel a betegek életminőségét.
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
orális antikoaguláció
K-vitamin-antagonista
pitvarfibrilláció
warfarin
INR-kontroll
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 44 (2014), p. 164-167. -
További szerzők:Barta Judit (1975-) (kardiológus) Édes István (1952-) (kardiológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM054116
Cím:Az Európai Kardiológus Társaság (ESC) 2012-es irányelve az akut és krónikus szívelégtelenség diagnosztikájára és kezelésére / John J. V. McMurray, [et al.] ; ford. Barta Judit
Dátum:2012
ISSN:0133-5596
Tárgyszavak:Orvostudományok Klinikai orvostudományok fordítás
Megjelenés:Cardiologia Hungarica. - 42 : Suppl. F (2012), p. F2-F56. -
További szerzők:McMurray, John J. Barta Judit (1975-) (kardiológus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1