CCL

Összesen 7 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM076379
Első szerző:Buró Botond (geográfus)
Cím:Investigation of the periods of sand movement with different dating methods in the Nyírség, Hungary / Buró Botond, Lóki József, Sipos György, Négyesi Gábor, Andrási Bence, Jakab Attila, Félegyházi Enikő, Molnár Mihály
Dátum:2018
Megjegyzések:The Nyírség is the second largest sand dune area in the northeastern part of the Carpathian Basin. The Nyírség have been studying for over 100 years but geological and geomorphological research can still contribute to the understanding of the surface development of the area. In the Carpathian Basin the Nyírség is the second largest sand dune area (ca. 4600 km2 ), formed on the alluvial deposits of the Tisza River and its tributaries. At around 25 ka, fluvial processes terminated on the territory; and during the rest of the Pleistocene, aeolian processes prevaile. The strong north-westerly, northerly, north-north-easterly winds formed mostly blowouts, oval shaped sand hummocks and residual ridges. Parabolic sand dunes also evolved on a larger scale in the Nyírség. The first significant sand movement in the Nyírség happened in the Upper Pleniglacial and the Late Glacial. The main landforms of the Nyírség developed at this time. The aeolian transformation of the land has not finished at the end of the Pleistocene. In the Holocene the sand moved within small area, mainly by anthropogenic impact. Our aim is to clarify the age of the wind-blown sand movement periods, with different absolute dating methods (Radiocarbon dating method, OSL) and relative dating methods (palinolgical examinations, archeological finds). We collected soil (Gyüre, Vásárosnamény, Kótaj), charcoal samples (Gégény, Kántorjánosi, Nyíradony, Nagyvarsány, Máriapócs, Petneháza, Gyüre and Lövőpetri) from many sand quarries which contain fossil soil layer for radiocarbon dating. For the OSL measurements samples were collected from Baktalórántháza, Gégény and Kántorjánosi sand quarries. For the palinological analysis we made five boreholes (Máriapócs, Nyírtanya, Nyírábrány, Vámospércs and Nyírlugos) and we visited an archeological excavation near NyíregyházaOros. Different age determination methods supported each other well. The age data support the results of previous researches. In the Nyírség the first major sand movements happened in the cold and drier period of the Upper Pleniglacial and Late Glacial (Baktalórántháza, Máriapócs, Lövőpetri, Nagyvarsány-Szabadságtanya, Gyüre, Petneháza, Nyírábrány). At the end of the Pleistocene the sand movements have not finished in the Nyírség (Gégény, Kántorjánosi). Sand movement in the first half of the Holocene, in the Preboreal and in the Atlantic Phase took place due to climatic and anthropogenic effects also (Gégény, Kántorjánosi, Kótaj). In the Subatlantic Phase, there were many little sand movement periods, mainly caused by anthropogenic impacts (Nyíradony, Nyíregyháza-Oros, Nyírlugos).
ISBN:978-80-86407-77-7
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Aeolian activity
OSL
Radiocarbon dating
Pleistocene
Holocene
Nyírség
Hungary
Megjelenés:Geomorfologický sborník 16 : Proceedings of the conference State of geomorphological research in 2018 / ed. Zdeněk Máčka, Jaroslava Ježková, Eva Nováková, František Kuda. - p. 16-17. -
További szerzők:Lóki József (1946-) (geográfus) Sipos György (1979-) (geográfus) Négyesi Gábor (1980-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Jakab Attila Patakné Félegyházi Enikő (1944-) (geográfus) Molnár Mihály Négyesi Gábor (1980-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM076395
Első szerző:Buró Botond (geográfus)
Cím:Széleróziós vizsgálatok egy nyírségi garmadán / Buró Botond, Tóth Csaba, Lóki József, Andrási Bence, Négyesi Gábor
Dátum:2018
Megjegyzések:A DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Kísérleti Telep parcelláján 2011-2013 között terepi széleróziós méréseket végeztünk, melynek a célja a szél fel-színalakító tevékenységének a vizsgálata volt. A vizsgált időintervallum márciustól júniusig tartott, és a mérőkarók leolvasását havonta egy alkalommal végeztük el. A mintaterületen végzett hároméves mérés adatai és tapasztalatai azt mutatják, hogy főleg a tavaszi időszakban, különösen, ha az eróziót befolyásoló tényezők kedvezőek, a homok folyamatos mozgásban van, a garmada felszínközeli rétege áthalmozódik.
ISBN:978-615-00-1645-0
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok tanulmány, értekezés
szélerózió
Nyírség
futóhomok
terepi mérések
Megjelenés:XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa / szerk. Füleky György. - p. 47-51. -
További szerzők:Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus) Lóki József (1946-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Négyesi Gábor (1980-) (geográfus)
Pályázati támogatás:PD115803
OTKA
GINOP-2.3.2-15-2016-00009
GINOP
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM061983
Első szerző:Buró Botond (geográfus)
Cím:Assessing Late Pleistocene and Holocene phases of aeolian activity on the Nyírség alluvial fan, Hungary / Botond Buró, György Sipos, József Lóki, Bence Andrási, Enikő Félegyházi, Gábor Négyesi
Dátum:2016
ISSN:1040-6182
Megjegyzések:There have been several studies addressing the timing and extension of Late Pleistocene and Holocene Aeolian activity in the Nyírség, the former alluvial fan of the Tisza River. Some ofthese already applied numerical dating techniques, however usually focused on one dune formor one site. This paper is an attempt on the one hand to review former age data and on theother hand to add new data from various sites to the landform evolution of the second largestsand dune area of the Carpathian Basin.The paper focuses on the Late Pleistocene - Holocene landform evolution of the secondlargest sand dune area of Hungary (Nyírség). Recent age data were obtained frominvestigations applying several methods (radiocarbon, OSL and palynological examinations)in order to determine the periods of sand movement and paleosoil formation in the area moreaccurately.According to the results, six sand movement periods can be identified during the Late Glacialand Holocen (Oldest Dryas, Younger Dryas, Preboreal Phase, Boreal Phase, Atlantic Phase,Subatlantic Phase).In between periods with intensive aeolian activity paleosoil formation occurred in the Blling-Allerd Interstadial and in the Preboreal and Subatlantic Phases
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény külföldi lapban
Aeolian activity
OSL
Radiocarbon dating
Late Glacial
Holocene
Nyírség
Megjelenés:Quaternary International. - 425 (2016), p. 183-195. -
További szerzők:Sipos György (1979-) (geográfus) Lóki József (1946-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Patakné Félegyházi Enikő (1944-) (geográfus) Négyesi Gábor (1980-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM060252
Első szerző:Buró Botond (geográfus)
Cím:Széleróziós mérések nyírségi mintaterületen / Buró Botond, Négyesi Gábor, Andrási Bence, Tóth Csaba
Dátum:2013
Megjegyzések:A Nyírség az ÉK-i Kárpátokból lefolyó folyók hordalékkúpján alakult ki. Miután a folyók a Nyírség területének kiemelkedése után irányt váltottak és már nem folytak rajta keresztül a terület vízmentes lett. A felszín alakításában ettől kezdve a szél lett a meghatározó tényező. A szárazzá vált egykori hordalékkúpból a munkaképes szelek kifújták a futóhomokot és deflációs-akkumulációs formakincset alakítottak ki.A jelenlegi éghajlati viszonyok között az antropogén hatás (szántás, erdőirtás, túllegeltetés) következtében átformálódott felszíneken elsősorban tavasszal, a vegetációs időszak kezdetén, de időnként télen is megfigyelhető a szél felszínalakító tevékenysége.Ezt a tavaszi időszakban végbementő homokmozgást vizsgáltuk a Nyíregyháza melletti DE AGTC Westsik Vilmos Kutatóintézet kísérleti parcelláján 2011-2012 között.Méréseink célja a szélerózió felszínalakító tevékenységének, dinamikájának vizsgálata két mérési ciklus adatai alapján. A vizsgálatokhoz 1 méter hosszú akáckarókat helyeztünk ki 5x5 méteres hálóban parlagterületre, rozs és szöszösbükköny vetésekbe. Az erózió és az akkumuláció mértékét a referencia állapothoz viszonyítottuk. A vizsgált időintervallum márciustól júniusig tartott, a karók leolvasását havonta egy alkalommal végeztük el. Az adatok kiértékelését Microsoft Exel és Surfer 8 szoftverek segítségével végeztük. A meteorológiai adatok alapján mindkét évben a márciusi és áprilisi időszakban tapasztaltunk akkora szeleket, melyek látványosan mozgásba lendítették a homokot. Az erózió mértéke különösen a tavaszi időszakban volt jelentős, egészen addig, amíg a rozs, illetve a parlag vegetáció meg nem erősödött. Amint a vegetáció megnőtt, jobban védte a felszínt, ezáltal a vizsgált időszak második felében, inkább már az akkumuláció dominált. A garmada tetőszintjében és a lejtő felsőbb részein - szél verte oldal - inkább az eróziós folyamatok mentek végbe, míg a lejtő alján - szélárnyékos oldal - intenzívebb anyag felhalmozódás zajlott le. A legnagyobb mértékű akkumuláció a 2011-es időszakban volt - 8cm -, míg a legnagyobb eróziót 2012-ben mértük - 9cm -.
ISBN:978-963-318-334-2
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Szélerózió
Megjelenés:Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában / szerk. Lóki József. - p. 509-510. -
További szerzők:Négyesi Gábor (1980-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Tóth Csaba Albert (1971-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM044616
Első szerző:Buró Botond (geográfus)
Cím:Possibilities of age determination of blown-sand movement in a sample area in the Nyírség, Hungary / Botond Buró, Gábor Négyesi, József Lóki, Bence Andrási
Dátum:2013
ISBN:978-80-86407-37-1
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Doktori iskola
Megjelenés:Geomorfologicky sbornik 11: State of geomorphological research in the year 2013 / ed. Z. Mácka, M. Havlicek, J. Demek, K. Kirchner. - p. 7. -
További szerzők:Négyesi Gábor (1980-) (geográfus) Lóki József (1946-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
TÁMOP
Földtudományok Doktori Iskola
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM073835
Első szerző:Négyesi Gábor (geográfus)
Cím:Félig kötött homokformák morfometriai elemzésének lehetőségei a Nyírségben / Négyesi Gábor, Bertalan László, Andrási Bence, Buró Botond
Dátum:2018
ISBN:978-963-318-723-4
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok előadáskivonat
Nyírség
morfometria
homokbucka
Megjelenés:Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. = Theory meets practice in GIS / szerk. Molnár Vanda Éva. - p. 259-260. -
További szerzők:Bertalan László (1989-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Buró Botond (1986-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM060414
Első szerző:Novák Tibor (geográfus)
Cím:Alluvial plain with wind-blown sand dunes in South-Nyírség, Eastern Hungary / Novák Tibor József, Négyesi Gábor, Andrási Bence, Buró Botond
Dátum:2014
ISBN:9788323132820
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok könyvfejezet
arenosoil
Megjelenés:Soil sequences atlas / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński. - p. 181-195. -
További szerzők:Négyesi Gábor (1980-) (geográfus) Andrási Bence (1991-) (geográfus) Buró Botond (1986-) (geográfus)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1