CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM051004
Első szerző:Balkay Diána (közgazdász)
Cím:Az ágazaton belüli kereskedelem mutatói : Argentína - Brazília és Mexikó - Egyesült Államok esete / Balkay Diána, Erdey László
Dátum:2014
ISSN:0039-0690
Megjegyzések:Az ágazaton belüli kereskedelem mutatói, azon belülis elsősorban a marginális mutatók segítenek megértenia kereskedelmi integrációk által indukált alkalmazkodásiköltségeket. A marginális mutatók mindezidáiga kereskedelmi mennyiségek változásán keresztülközelítették e költségeket. Jelen tanulmány a menynyiségimellett a minőségi változásokat is vizsgálja,annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk kétkülönböző mélységű és tényezőellátottságú amerikaigazdasági integrációról, a Mercosurról és a NAFTAról.A szerzők Azhar és Elliott módszerét választották,amely lehetővé teszi, hogy azokban az esetekben iskimutathatók legyenek a minőségi változások indukáltaalkalmazkodási költségek, ahol egyébként a hagyományosmarginális mutatók alapján nem számolnánkazokkal. A gépek, berendezések és szállítóeszközökcsoport kereskedelme a világ és a két vizsgált integrációesetében is jelentős, ezért koncentrálódik a vizsgálata SITC 7 árufőcsoportjára. Az ötszámjegyesdezaggregációs termékszintű megfigyelésekkel igazolhatóa minőségi változások kiváltotta alkalmazkodásiköltségek felmerülésének lehetősége.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Ágazaton belüli kereskedelem
SITC 7
Mercosur
NAFTA
Megjelenés:Statisztikai szemle. - 92 : 2 (2014), p. 159-178. -
További szerzők:Erdey László (1971-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM021202
Első szerző:Erdey László (közgazdász)
Cím:Hagyományos módszerek és új kihívások az ágazaton belüli kereskedelem mérésében / Erdey László
Dátum:2005
ISSN:0039-0690
Megjegyzések:Az ágazaton belüli kereskedelem témaköre az 1960-as években, az Európai Gazdasági Közösség létrehozásával került felszínre, bár már korábban is utal rá a szakirodalom. A kér-déskör jelentős lökést adott a nemzetközi közgazdaságtan elméleti és empirikus kutatásainak, elindítva az új kereskedelmi elméletek gyűjtőnéven ismert paradigmát.Az első elméleti munkák a horizontális, majd nem sokkal később a vertikális ágazaton belüli kereskedelem magyarázatára állítottak fel modelleket, amelyek mára igen nagy szám-ban léteznek, rendkívül változatos, a piaci szerkezettel, skálahozadékkal, fogyasztói preferenciákkal kapcsolatos előfeltevésekre építve.Az elméletekkel és a gyakorlattal párhuzamosan az ágazaton belüli kereskedelem méré-sének módszertana is folyamatosan fejlődött, a statisztikai, közgazdaságtani és módszertani ellentmondások kiküszöbölésében jelentős előrelépések történtek. Jelen tanulmány ez utóbbi kérdéskört tárgyalja részletesen, értékeli és rendszerezi a legújabb kutatásokat is.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Ágazaton belüli kereskedelem
Nemzetközi kereskedelem
Alkalmazkodási költségek
Megjelenés:Statisztikai szemle. - 83 : 3 (2005), p. 258-283. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1