CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM051001
Első szerző:Balkay Diána (közgazdász)
Cím:Mély vagy sekély integráció? A Mercosur és a NAFTA esete / Balkay Diána, Erdey László
Dátum:2012
ISSN:1588-9645
Megjegyzések:Az 1960-as évek integrálódási folyamatának megindulása, majd intenzívebbé válása óta a nemzetközikereskedelmi áramlások jelentős része zajlik ágazaton belül. A sima alkalmazkodás hipotézise (SAH)alapján az azonos iparágak közötti vagy - mélyebb dezaggregációs szinten vizsgálva - a termékekközötti kereskedelem alacsonyabb alkalmazkodási költségekkel jár a tényezőpiacokon. A kereskedelmiintegrációkkal együtt járó liberalizációs törekvések miatt intenzívebbé váló kereskedelem tendenciaszerűenaz ágazaton belüli kereskedelem növekedését eredményezte, így a fentiek alapján a regionális integrációklétrejötte együtt járt a tényezőpiaci alkalmazkodási költségek csökkenésével. A kereskedelem megváltozásafakadhat egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi változásokból. A két tényező elkülönített vizsgálatahozzájárul a kereskedelempolitikai gyakorlat jobb megértéséhez, valamint információt szolgáltat adöntéshozók számára. Jelen tanulmány két különböző tényezőellátottságú, s az integráltság különbözőfokán lévő (mély, illetve sekély) regionális integrációs tömörülést vizsgál, a Mercosurt és a NAFTA-t. Az ENSZComtrade adatbázisának SITC Rev.1 AG3 iparági szintű és HS92 AG6 termékszintű, bilaterális kereskedelmiadatainak felhasználásával elemzi az ágazaton belüli kereskedelem alakulását.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
ágazaton belüli kereskedelem
regionális integrációk
Mercosur
NAFTA
Megjelenés:Competitio 11 : 1 (2012), p. 68-82. -
További szerzők:Erdey László (1971-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM051004
Első szerző:Balkay Diána (közgazdász)
Cím:Az ágazaton belüli kereskedelem mutatói : Argentína - Brazília és Mexikó - Egyesült Államok esete / Balkay Diána, Erdey László
Dátum:2014
ISSN:0039-0690
Megjegyzések:Az ágazaton belüli kereskedelem mutatói, azon belülis elsősorban a marginális mutatók segítenek megértenia kereskedelmi integrációk által indukált alkalmazkodásiköltségeket. A marginális mutatók mindezidáiga kereskedelmi mennyiségek változásán keresztülközelítették e költségeket. Jelen tanulmány a menynyiségimellett a minőségi változásokat is vizsgálja,annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk kétkülönböző mélységű és tényezőellátottságú amerikaigazdasági integrációról, a Mercosurról és a NAFTAról.A szerzők Azhar és Elliott módszerét választották,amely lehetővé teszi, hogy azokban az esetekben iskimutathatók legyenek a minőségi változások indukáltaalkalmazkodási költségek, ahol egyébként a hagyományosmarginális mutatók alapján nem számolnánkazokkal. A gépek, berendezések és szállítóeszközökcsoport kereskedelme a világ és a két vizsgált integrációesetében is jelentős, ezért koncentrálódik a vizsgálata SITC 7 árufőcsoportjára. Az ötszámjegyesdezaggregációs termékszintű megfigyelésekkel igazolhatóa minőségi változások kiváltotta alkalmazkodásiköltségek felmerülésének lehetősége.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Közgazdaságtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Ágazaton belüli kereskedelem
SITC 7
Mercosur
NAFTA
Megjelenés:Statisztikai szemle. - 92 : 2 (2014), p. 159-178. -
További szerzők:Erdey László (1971-) (közgazdász)
Pályázati támogatás:TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
TÁMOP
Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1