CCL

Összesen 2 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM097542
Első szerző:Tőkés Tibor (geográfus)
Cím:Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerepe és öröksége / Tőkés Tibor, Tóth Eszter, Nagy Sándor, Erdey László
Dátum:2020
ISSN:1416-6151 2560-287X
Megjegyzések:A regionális fejlesztési ügynökségek a rendszerváltás után kialakított magyar terület- és településfejlesztés intézményrendszerének meghatározó elemei voltak, amelyet az Európai Unió regionális politikájával való kompatibilitás jegyében alakítottak ki. Jelentős szerepük volt az egyes régiók fejlesztésében mind területfejlesztési-szakmai kérdések, mind a megvalósítás szempontjából. Működésük időszaka alatt számos sikeres projektet vezényeltek le, és emellett segítséget nyújtottak a terület- és településfejlesztés egyes szereplőinek mind szakmai-elméleti mind technikai-gyakorlati kérdésekben. Ezt a feladatot az Észak-alföldi Régióban az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség kapta, amely 2000?2016 közötti működésével elősegítette a magyar regionális politika megvalósulását és régiója fejlődését. Tevékenységét a másik hat régióban működő társához hasonlóan összességében az elvárásoknak megfelelően látta el. Az ügynökségek a jelenlegi regionális politika, valamint terület- és településfejlesztés szempontjából is fontosnak tekinthetők, mert megalapozták a magyar rendszer fejlődését, illetve elősegítették az Európai Unió regionális politikájához való kapcsolódást, illetve az uniós források lehívását. Így örökségük napjainkban is él, ezért érdemes megvizsgálni az ügynökségek kialakítását és működésük történetét. E történetet a cikkben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség példáján mutatjuk be.
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Regionális tudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Megjelenés:Európai Tükör. - 23 : 3 (2020), p. 145-162. -
További szerzők:Tóth Eszter (1979-) (közgazdász) Nagy Sándor Erdey László (1971-) (közgazdász)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM076516
Első szerző:Tőkés Tibor (geográfus)
Cím:Az integráció geopolitikai-geoökonómiai jelentőségének változása a kelet-közép-európai régióban rendszerváltástól napjainkig / Tőkés Tibor, Erdey László, Tóth Eszter, Nagy Sándor
Dátum:2018
Megjegyzések:Az 1990-es években a kelet-közép-európai régió helyzete geopolitikai és geoökonómia szempontból megváltozott. A rendszerváltásnak köszönhetően a térség országai számára lehetővé vált, hogy újra annak az Európának a részeivé váljanak melyből a második világháború után a Szovjetunió kiszakította őket. A régió országainak euroatlanti integrációja következtében a térség országai a kétezres években visszatértek abba az Európába melyhez több évszázadon keresztült tartoztak. Európai Uniós tagságuknak köszönhetően az egységes piac részeivé váltak ennek következtében Európai félperifériájából áthelyeződtek a világgazdaság egyik centrumtérségébe. A regionális gazdasági integrációk azonban nem voltak ismeretlenek a kelet-közép-európai országok történetében. A gazdasági integrációs törekvések már az első világháború utáni időszakban megjelennek a térségben ám rövidtávú nemzeti érdekek előtérbe helyezésének és a nagyhatalmi befolyás növekedésének köszönhetően nem tudnak kiteljesedni. Az együttműködés hiányának és a két világháború közötti majd a világháború utáni geopolitikai helyzet alakulásának következtében a térség országai mind a nagyhatalmak áldozatául esnek. A két világháború között a Harmadik Birodalom majd a Szovjetunió érdekszférájává váltak. A szovjet blokkon belül kialakult ugyan egy szocialista típusú gazdasági integráció a KGST ám azt a katonai erő és nem a gazdasági érdek tartotta össze, ennek köszönhetően a rendszerváltást követően föl is bomlott. A régió országai a rendszerváltás utáni mind az Európai Integráció felé fordulnak. A régió országai saját magukat úgy határozták meg, mint az EU leendő tagjai. Az európai integráció ekkor elérendő cél számukra és egyet jelentett a fejlődés és a gazdasági növekedés biztosításával. A tagság bő első évtizede után elmondható hogy ezen országok gazdasági és számos egyéb szempontból profitáltak a tagságból. Érdekeiket EU tagként sokkal erőteljesebben tudják érvényesíteni, az Európai Unióba való belépésük előtt. Azonban az integrációhoz kapcsolódó hozzáállásuk átalakulóban van. Megfogalmazódott az igény arra is, hogy véleményüket hangsúlyosabban képviseljék, illetve érdekeiket nagyobb hatásfokkal érvényesítsék a közösségen belül. Főleg ha olyan kérdésekről van szó melyekkel kapcsolatban az EU számos tagállama bizonytalan, mint például az együttműködések mélyítése, a bővítés, a BREXIT, vagy a globális migrációs helyzet megoldása. Fentiek következtében a gazdasági integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezése a korábbi korszakoknál jóval széleskörűbbé vált és esetenként jóval többet magában foglal, mint azt a hagyományos értelmezésből gondolnánk.
ISBN:978-963-490-044-3
Tárgyszavak:Társadalomtudományok Gazdálkodás- és szervezéstudományok előadáskivonat
könyvrészlet
Geopolitika
Geoökonómia
Európai Unió
Megjelenés:Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban VIII. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümé kötet / szerk. Pierog Anita, Szálkai Tamás, Dajnoki Krisztina. - p. 29. -
További szerzők:Erdey László (1971-) (közgazdász) Tóth Eszter (1979-) (közgazdász) Nagy Sándor
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1