CCL

Összesen 9 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM109807
035-os BibID:(WoS)000850218300007
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:Strategic coupling on the European periphery : A case study of a small Hungarian town / Ernő Molnár, Feyrouz Ahlam Saidi, Katalin Szabó
Dátum:2022
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:Stratégiai összekapcsolódás az európai periférián: egy magyarországi kisváros esettanulmánya
The FDI-based economic development policies in East-Central Europe and the strategies of transnational firms seeking cost-efficient production locations close to the main markets of the EU have led during the last decades to the integration of the region into diaerent global/regional production networks, mainly in the form of locations for industrial production. While the intensity of re-industrialization largely determines economic growth and spatial socioeconomic inequalities outside metropolitan regions, the long-term success of this model, which tends to result in a dual economy, dependent development, and the 'middle-income trap', has been challenged. According to the GPN literature, which comprises the main theoretical basis of our research, the means of integration is the key to understanding the potential outcomes of this economic model. The process seems to depend on the quality of global-local interactions based on enterprise strategies and multi-level regional assets and agency. Our article focuses on making a comparative analysis of two transnational companies in a small peripheral town and uses the concept of strategic coupling as the analytical framework for the interpretation of the global-local interactions and their developmental outcomes. Based on secondary and primary sources, we examine the key assets and actors in the local environment, follow the development (upgrading trajectories) of subsidiaries, and analyse the dimensions and depth of their local/regional socioeconomic integration. We contribute to the special issue`s main objectives through our case study that reveals strategic coupling dynamics and quality and discusses the chance of more advantageous developmental outcomes in a peripheral location with limited and diminishing local (human) assets.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok idegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
global production networks
regional assets/institutions
strategic coupling
small towns
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 36 : 3 (2022), p. 122-144. -
További szerzők:Saidi, Feyrouz Ahlam Szabó Katalin (1997-) (geográfus, MSC hallgató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM099814
035-os BibID:(WoS)000411409600009
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:A posztindusztriális átmenet és az újraiparosodás kritikai olvasata. Lux G. (2017): Újraiparosodás Közép-Európában / Molnár Ernő
Dátum:2017
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:Újraiparosodás Közép-Európában / Budapest, Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2017
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok recenzió, könyvismertetés
folyóiratcikk
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 31 : 3 (2017), p. 167-172. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM099813
035-os BibID:(WoS)000499065800004
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:A debreceni gazdaságfejlesztés zászlóshajói: a városban működő ipari parkok jellegzetességei / Molnár Ernő, Kozma Gábor
Dátum:2019
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:Az ipari parkok az elmúlt időszakban fontos szerepet töltöttek be a magyar gazdaság fejlesztésében, a helyi önkormányzatok is kiemelt figyelmet fordítottak alkalmazásukra. A tanulmány célja, hogy bemutassa az ipari park címmel rendelkező objektumok sajátosságait és helyét Debrecen gazdasági életében. A vizsgálatok során felhasználtuk a város rendszerváltás után készített, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó terveit és stratégiáit, saját adatgyűjtés keretében felmértük az ipari parkok jellegzetességeit és az ott működő cégeket. A kutatás eredményei közül kiemeljük, hogy az 1990-es évek elejétől kezdve az ipari parkok a helyi gazdaságfejlesztési stratégiák fontos elemei, a helyi gazdaság zászlóshajóivá váltak, kínálatuk folyamatosan bővül. Az ipari parkok eredetük, tulajdonosaik és működési formáik alapján változatosságot mutatnak, gazdasági szerkezetükben a feldolgozóipar mellett a kereskedelem és a szállítás-raktározás szerepe is jelentős. Az ipari parkokban működő cégek a város gazdaságának fontos bázisát alkotják (ez különösen igaz a nagyobb vállalatokra).
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
Ipari park
Debrecen
helyi gazdaságfejlesztés
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 33 : 3 (2019), p. 49-71. -
További szerzők:Kozma Gábor (1966-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

4.

001-es BibID:BIBFORM099812
035-os BibID:(WoS)000468387100009
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:A külföldi működő tőkére alapozott újraiparosítási modell Achilles-sarka. Józsa V. (2019): A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon / Molnár Ernő
Dátum:2019
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon / Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2019
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok recenzió, könyvismertetés
folyóiratcikk
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 33 : 2 (2019), p. 167-173. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

5.

001-es BibID:BIBFORM084692
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:Fából vaskarika: iparpolitika felemás eredményekkel és máig ható tanulságokkal / Molnár Ernő
Dátum:2014
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:Iparpolitika és Budapesta Kádár-korszakban / Budapest : Napvilág Kiadó, 2013. -
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok recenzió, könyvismertetés
folyóiratcikk
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 28 : 4 (2014), p. 163-168. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

6.

001-es BibID:BIBFORM084117
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:Egy zsugorodó iparág újrapozicionálásának kérdőjelei : Magyarország cipőgyártása a rendszerváltás után / Molnár Ernő
Dátum:2013
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:A tanulmány - amelynek középpontjában a hazai cipőipar vizsgálata áll - három fő kérdésre keres választ. 1. Melyek azok a globális és európai trendek, amelyek az iparág működésének nemzetközi kereteit adják? 2. Hogyan élte meg a magyarországi cipőgyártás az elmúlt két évtized kihívásait a statisztikák tükrében: miként változtak alapvető teljesítménymutatói, iparon belüli súlya, területi struktúrája? 3. Hogyan élte meg a magyarországi cipőgyártás az elmúlt két évtized kihívásait a vállalatok szintjén: mi rejlik a statisztikai adatok hátterében, melyek az iparági szereplők által követett meghatározó stratégiák? Az alapvetően a rendszerváltás utáni időszakra fókuszáló kutatás szakirodalmi források mellett iparági statisztikák elemzésére, valamint kelet-magyarországi vállalati esettanulmányokra épül.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
cipőgyártás
globális értékláncok
bérmunka
upgrading
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 27 : 4 (2013), p. 95-113. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

7.

001-es BibID:BIBFORM082237
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán / Molnár Ernő, Lengyel István Máté
Dátum:2015
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:A hazai ipar térszerkezetének hosszabb távú fejlődése, illetve magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek felé tolódása (mely a hosszabb idő alatt kialakuló, nehezen reprodukálható helyspecifikus, minőségi telepítő tényezők felértékelődését hozza magával) indokolttá teszi a folyamatok hátterében húzódó, a fejlődés szervességét, folyamatosságát képviselő tényezők kutatását. Vizsgálataink elméleti keretbe helyezése érdekében az útfüggőség változásokra nyitottabb, dinamikus koncepciója felé fordultunk, amely a múlt döntéseinek a jelen és a jövő gazdasági fejlődését befolyásoló szerepét állítja a középpontba. Ennek hangsúlyozása mellett sem kívánjuk alulértékelni azon külső hatásokat, melyek főként a külföldi működőtőke-befektetések formájában az ország ipari szerkezetváltását befolyásolják. Másrészt, az empirikus kutatásaink helyszínét képező alföldi térségek jellemzője a hagyományos iparági körzetek hiánya, melyből adódóan az útfüggőség bezáródás problémáját kiemelő, statikusabb megközelítése kevésbé tűnik alkalmas vonatkoztatási rendszernek. Empirikus vizsgálatainkat kisvárosi és középvárosi közegben végeztük. Tapasztalataink szerint a befektetők számára kevésbé vonzó kisváros iparának átalakulásában a helyi meghatározottságok szerepe nagyobb, a külföldi tőkebefektetések révén érvényesülő hatások korlátozottabbak, és közvetett módon - a helyi vállalkozások beszállítói hálózatokba kapcsolódásán keresztül - jelennek meg. A középvárosi esettanulmányban szereplő, külföldi zöldmezős beruházások helyszínét képező ipari park esetében a helyi meghatározottságok szerepe mérsékeltebb, de mégis kitapintható a múltból örökölt adottságok befolyásoló hatása, az útfüggőség megjelenése.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
újraiparosodás
útfüggőség
ipar - Magyarország
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 29 : 4 (2015), p. 42-59. -
További szerzők:Lengyel István Máté (1990-) (geográfus)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
DOI
Borító:

8.

001-es BibID:BIBFORM078747
035-os BibID:(WoS)000433968200003
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:A zsugorodás térbeli anatómiája : élőmunka-igényes iparágak földrajza az ezredforduló utáni Magyarországon / Molnár Ernő
Dátum:2018
ISSN:0237-7683 2062-9923
Megjegyzések:E tanulmány vállalati adatszolgáltatásra épülő, továbbá népszámlálási foglalkoztatási adatok alapján a zsugorodó, hazai gazdasági szerkezetben mind marginálisabb szerepet játszó élőmunka-igényes textil- és ruházati ipar, illetve bőrtermék- és lábbeligyártás térbeli dinamikáját vizsgálja, valamint kísérletet tesz jelentős iparági koncentrációik beazonosítására. A kutatás az új regionalizmus néhány elméleti koncepciójára - mindenekelőtt az ipari körzetek és klaszterek megközelítéseire - építkezik. Abból indul ki, hogy a lokalizációs típusú, agglomerációs előnyöket kínáló térbeli koncentrációk az iparági szereplők feljebb lépéséhez és külső feltételekhez való alkalmazkodásához szükséges minőségi telepítő tényezők szélesebb választékát biztosítják és ezáltal formálhatják az iparágak jövőjét. A vizsgálat nem meglepő eredménye az élőmunka-igényes iparágak területileg differenciált leépülése, a kritikus tömegek kialakításának egyre romló esélyével. Az iparági koncentrációk megtartó erejét inkább mutató bőrtermék- és lábbeligyártás legjelentősebb telephelye összességében ma Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol Szolnok-Martfű-Tiszaföldvár térsége tekinthető Magyarország egyetlen jelentősebb, foglalkoztatásnövekedést is felmutatni képes könnyűipari tömörülésének az ezredforduló utáni időszakban.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
folyóiratcikk
élőmunka-igényes iparágak
ipari körzetek
klaszterek
Megjelenés:Tér és Társadalom. - 32 : 2 (2018), p. 41-60. -
Internet cím:Szerző által megadott URL
DOI
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

9.

001-es BibID:BIBFORM031199
Első szerző:Molnár Ernő (geográfus)
Cím:Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában / Molnár Ernő
Dátum:2012
Megjegyzések:A tanulmány az autóipar egyik kitüntetett beruházási terepének számító Kelet-Közép-Európa iparágban játszott szerepét vizsgálja, külkereskedelmi adatok tükrében. Az autóipar térszerkezetében és nemzetközi munkamegosztásában mutatkozó változások szakirodalomra épített rövid összegzése után elemzi a régió iparági kereskedelembe kapcsolódásának mikéntjét, gépjárműgyártásának területi kapcsolatrendszerét, és kivitelének termékszerkezetét. A vizsgálat az ezredforduló utáni évtizedre fókuszál, középpontjában az autóipar beruházásai által leginkább érintett visegrádi országok, továbbá Románia és Szlovénia állnak.
Tárgyszavak:Természettudományok Földtudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
autóipar
Kelet-Közép-Európa
nemzetközi munkamegosztás
Megjelenés:Tér és társadalom. - 26 : 1 (2012), p. 123-138. -
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1