CCL

Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM076668
Első szerző:Ceglédi Tímea (szociológus)
Cím:Ugródeszka lendülettel : Reziliens Wális szakkollégisták / Ceglédi Tímea, Hamvas László, Katona Csaba, Kiss Andrea, Torner Bernadett, Vas Sándor
Dátum:2018
Megjelenés:Debrecen : Wáli István Református Cigány Szakkollégium, 2018
Terjedelem:97 p.
Megjegyzések:A nevelésszociológiában a reziliencia a társadalmi hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó iskolai karrier jelenségét takarja. Akkor tekintünk valakit reziliensnek, amikor sikeres iskolai pályafutást tudhat magáénak annak ellenére, hogy társadalmi jellemzői alapján ezt nem valószínűsíthetnénk (Ceglédi 2012). A Wáli István Református Cigány Szakkollégium alumnusaira és jelenlegi tagjaira ez kiemelten igaz, hiszen hátrányos helyzetük ellenére eljutottak a felsőoktatásig és ott példamutató módon helytállnak. A rezilienciakutatások fő kérdésfeltevését követve (pl. Ceglédi 2012, Tóth et al. 2016, Homoki 2014, Forray R. 2015, Hüse & Ceglédi 2018) a jelen kutatásban résztvevőket is az a kérdés foglalkoztatta, hogy mi segítheti elő a sikeres iskolai pályafutást a kedvezőtlen körülményekből induló fiatalok esetében. A kérdés megválaszolásához az új szemléletet hozó ugródeszka-jelenségből indultunk ki. Akkor beszélhetünk ugródeszka jelenségről, amikor a hátrányaik ellenére sikeres iskolai karriert befutó fiatalok felülmúlják az e tekintetben kedvezőbb helyzetű kortársaikat például a felsőoktatásba való sikeres bejutásban, a pszichológiai rezilienciában vagy a diplomaszerzés utáni karrier egyes sikertényezőiben. Vagyis minél mélyebbről indul valaki, annál magasabbra lendíti az ugródeszka (Ceglédi 2017). Az új szemlélet tehát az, hogy a szokványos összefüggések alóli kivételeket (a mélyről magasba jutást) nem anomáliának tekintjük, s nem is ignoráljuk azokat, hanem megkíséreljük feltárni e jelenség sajátos törvényszerűségeit (Ceglédi 2012, 2017). A Wáli István Református Cigány Szakkollégium 17 egykori hallgatója körében készült félig strukturált életút interjúkból a korábbinál mélyrehatóbb válaszokat kaphattunk kérdéseinkre. 77 Az életútinterjúkból megismerhettük az ugródeszka kioldása előtti körülményeket, azt a "mélységet", amelyből - az elégedetlenség miatt - fellendült az ugródeszka. A legtöbb ilyen körülmény a társadalmi helyzettel függött össze, de számos attól független tényező is súlyosbította az életutakat. Gyerekként megélhetési gondokkal, a lakóhely okozta nehézségekkel, a családok felbomlásával, a családtagok betegségével, családi konfliktusokkal, szülők alkoholizmusával vagy a cigánysággal szembeni előítéletek okozta nehézségekkel kellett együtt élniük. A legtöbb esetben ezek a megpróbáltatások halmozódva jelentkeztek. A ?kioldáshoz" szükséges, hogy a ?mélység" mellett láthatóvá váljon egy "magasság" is valamilyen életcél formájában. Arra volt szükség, hogy helyzetüket pillanatnyinak tekintsék, hogy a továbbtanulási attitűdök meghaladják az adott társadalmi helyzet által biztosított (vagy annak vélt) lehetőségeket. Ebben kulcsszerepet játszottak a szülők megvalósulatlan fiatalkori tervei vagy a hátrányos helyzetűként diplomát szerzett rokonok. A "mélység" és "magasság" közé kell a "lendület", az eszköz. Az általunk megkérdezett hallgatók felismerték a céljukhoz vezető fontos utat: a felsőoktatást. Ráadásul gyakran olyan életcélt találtak, amelyek elválaszthatók a diploma pénzzé válthatóságát középpontba helyező szkeptikus álláspontoktól, mégpedig a diploma erkölcsi értéke miatt. A reziliens karriert "lendületben tartó" tényezők közül kiemelten foglalkoztunk a küldetéstudattal, hiszen nagyon sokat merítenek abból, hogy az általuk bejárt útra példaként tekintenek rokonaik, barátaik, s munkájukban is elismerést vált ki. Az is lendületben tartja az alumnusokat, hogy életcéljaikkal összhangban tudnak azonosulni az iskola értékeivel, és hogy (ezzel összefüggésben) komfortosan érzik, érezték magukat az oktatási rendszerben. Kiemelkedő szerep jut a 78 lendületben tartó tényezők sorában a hitnek, s annak, hogy sorsukat Istenre bízzák a hallgatók. Az Istenből merített éntudat, a kurdarcok Istentől kapott leckeként való felfogása, az Istennel való folyamatos kapcsolat nyújtotta lelki biztonság, a vallásos közösségek mind-mind meghatározóak a hátrányokkal való megküzdésben. A szakkollégiumokról fontos ?lendületben tartó" tényezőkként beszélhetünk, hiszen iránymutatást és eszközöket ad a hallgatóévek tartalmas kiaknázásához, kompenzálja a származási hátrányokat, formálja a célokat. De talán a leghangsúlyosabb szerepe az, hogy alkalmat ad arra, hogy a hasonló sorsú hallgatók egymás sorsából és egymás tiszteletéből merítve társadalmi tőkét hozzanak létre. A szakkollégista szerepét is megismerhettük az ugródeszka jelenségben, hiszen ő az, aki ugrik, s aki nélkül a segítő tényezők hiábavalók lennének. A végzés utáni életet a "lendületben maradással" jellemezhetjük, amely a szakkollégium nyújtotta lehetőségek nélkül sem esik vissza. Felelős roma értelmiségieket ismerhettünk meg az interjúk során, akik nemcsak szakmájukban sikeresek, hanem magánéleti és társadalmi szerepeikben is helytállnak.
ISBN:978-615-81040-0-5
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok szakkönyv
reziliencia
szakkollégium
életút
ugródeszka
További szerzők:Hamvas László (1973-) (szociológus, szociálpolitikus) Katona Csaba Kiss Andrea Torner Bernadett (1997-) (molekuláris biológus) Vas Sándor
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1