CCL

Összesen 3 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

001-es BibID:BIBFORM067694
Első szerző:Madarász Tibor (oktatáskutató)
Cím:A debreceni középiskolások tanulási attitűddel kapcsolatos mutatói / Madarász Tibor, Takács Tamara
Dátum:2005
Megjegyzések:2004. évben végeztünk feltáró jellegű kutatást a debreceni középiskolák körében. A kutatás 10 debreceni gimnáziumra és 9 szakközépiskolára terjedt ki. Szemügyre vettük a továbbtanulás mértékét, nem és iskolatípusok szerinti arányát, a nyelvvizsgával való rendelkezést és az olvasottság mértékét a mai, az érettségi és a magasabb iskolai fokozatra lépés küszöbén álló középiskolások körében. A kérdőívek elemzésekor a következő kérdésekre próbáltunk választ találni: az olvasottság, mint kulturális habitus hatása a továbbtanulásra; a középiskolás korosztály nyelvtudása; a településtípus, mint meghatározottság; nemek szerinti lehetséges eltérések.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok tanulmány, értekezés
Megjelenés:Régió és oktatás európai dimenzióban / Pusztai Gabriella (szerk.). - p. 132-140. -
További szerzők:Takács Tamara (1980-) (neveléstudomány)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

2.

001-es BibID:BIBFORM067696
Első szerző:Takács Tamara (neveléstudomány)
Cím:A kulturális és a társadalmi tőke hatása a középiskolások tanulmányi eredményességre / Takács Tamara, Madarász Tibor Tamás
Dátum:2005
Megjegyzések:A kulturális és társadalmi tőke léte napjainkban vitán felül álló jelenség. Dolgozatunk fő témaköre ezen tőkefajták jellemzése és vizsgálata köré csoportosul.Elméleti háttérként felhasználjuk Pierre Bourdieu reprodukciós elméletét, Raymond Boudon racionális döntések elméletét, Blau és Duncan reprodukciós és meritokratikus elvének elméletét és James S. Coleman társadalmi tőke elméletét, továbbá Mark Granovetter, Nan Lin, Angelusz Róbert és Tardos Róbert elméleteit és kutatásait.A korábbi kutatások időszerűségének és az elméleti felvetéseknek a vizsgálatára empirikus kérdőíves kutatást végeztünk a továbbtanulás küszöbén álló, debreceni középiskolások körében. Hipotézisünk szerint a kulturális és társadalmi tőke reprodukciója folytán meghatározza az egyén továbbmenetelét és pozícióját a társadalomban.Az 503 fős mintát SPSS adatbázis segítségével elemeztük, egy és többváltozós statisztikai elemzéssel.Az elemzésünk eredménye azt mutatja, hogy az elméleti felvetéseken túl a két tőkefajta egymáshoz viszonyított mértéke is releváns kérdés lehet korunk magyar társadalmában. Bár mindkét típus mértéke erősen befolyásolja a továbbtanulási aspirációkat, a kulturális tőke inkább a továbbtanulási szándékot határozza meg, míg a társadalmi tőke a magasabb presztízsű munkahelyekre jelentheti a belépőt.A problémák minél mélyebb feltárása elősegítheti a gyakorlatban megvalósuló megoldási koncepciók hatékonyabb kidolgozását, mind a tantárgy-pedagógiai, osztálytermi szinteken, mind az oktatáspolitika területén.
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok előadáskivonat
Megjelenés:XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Kalauz / szerk. Németh Mária. - p. 72.
További szerzők:Madarász Tibor (1978-) (oktatáskutató)
Internet cím:Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:

3.

001-es BibID:BIBFORM067693
Első szerző:Takács Tamara (neveléstudomány)
Cím:A kulturális és a társadalmi tőke hatása a középiskolások tanulmányi eredményességére / Takács Tamara, Madarász Tibor
Dátum:2006
Megjegyzések:Jelen tanulmányban a kulturális és társadalmi tőke újratermelődésének vizsgálatával foglalkozunk a debreceni végzős középiskolások empirikus - kérdőíves - vizsgálata által. A dolgozat központi témakörét az iskola által felerősített és újratermelt egyenlőtlenségek képezik, ami által szűkül az egyén felfele történő mobilitásának esélye és társadalmi helyzete újratermelődik illetve konzerválódik. Napjainkban számos új törvény fogalmazódott meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban, azonban az iskola ma sem képes felvenni a harcot a társadalomban megjelenő esélyegyenlőtlenségek ellen. Ennek orvoslása érdekében érdemes napjaink tömegoktatásában újra megvizsgálni ezt a kérdéskört, a folyamat jobb megértése és a helyzetfeltárás érdekében.
ISBN:1788-6848
Tárgyszavak:Bölcsészettudományok Neveléstudományok magyar nyelvű folyóiratközlemény hazai lapban
Megjelenés:Juvenilia 1 (2006), p. 275-287. -
További szerzők:Madarász Tibor (1978-) (oktatáskutató)
Internet cím:Szerző által megadott URL
Intézményi repozitóriumban (DEA) tárolt változat
Borító:
Rekordok letöltése1